Vācijas-Latvijas Uzņēmējdarbības balva

Balvas mērķis

Ar Vācijas-Latvijas Uzņēmējdarbības balvu Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera ir izvirzījusi mērķi novērtēt un atbalstīt veiksmīgus uzņēmumus, kuru inovācijas devušas ieguldījumu dažādās tautsaimniecības nozarēs. Katru gadu tiek apbalvoti vietējie uzņēmumi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kuri ir pierādījuši sevi tādās jomās kā dizains,kvalitāte, ražošana vai eksports.

Balvas tematika

Vācijas-Latvijas Uzņēmējdarbības balvai katru gadu tiek izvēlēta īpaša tematika.

Iepriekšējos gados balvu pasniedza par panākumiem šādās nozarēs:

  • Veiksmes pamats - darbinieks
  • tūrisms
  • produkta dizains
  • atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte
  • profesionālā izglītība

Žūrija

Žūrijas komisijā ik gadu tiek pārstāvētas sekojošas institūcijas:

Atlases kritēriji

Balvas laureāti tiek izvēlēti pēc noteiktiem atlases kritērijiem un balstās uz katru gadu izsludinātu jaunu balvas moto. Nākamā gada balvas moto un kritēriji tiks izsludināti 2017. gada sākumā.

Patronāža

Balvas patrons ir Vācijas Federatīvās Republikas (VFR) vēstnieks Latvijā.

 

Kontaktpersona

Inga Hofmane

Kameras biedri
Šlēsvigas-Holšteinas birojs
Tirgus konsultācijas

Riga, Lettland

+371 67322301
Write an e-mail

Sponsori

Partneri