PAR VĀCIJAS-BALTIJAS TIRDZNIECĪBAS KAMERU

...četras valstis, viens partneris

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) jau 19 gadu garumā – sākotnēji kā Vācijas Tautsaimniecības pārstāvniecība – aktīvi atbalsta ārējos ekonomiskos sakarus starp Vāciju un Baltijas valstīm. AHK ir biroji Tallinā, Rīgā un Viļņā, un kameras biedru skaits tuvojas 430. Kameras 26 darbiniekiem ir plašas zināšanas par attiecīgo valstu tirgiem un nozarēm, kā arī ilggadēja pieredze un kompetence biznesa interešu pārstāvniecībā Latvijā, Igaunijā, Lietuvā.
Vienotā servisa tīklā mēs atbalstām vācu uzņēmumu ienākšanu Baltijas valstu tirgos. Kā arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņēmumiem palīdzam apgūt Vācijas tirgu.
Mēs cieši sadarbojamies ar uzņēmējiem, nozaru asociācijām un valdības institūcijām Baltijas valstīs, kas dod mums iespēju iegūt vienmēr aktuālu informāciju par vācu uzņēmēju iespējām Baltijas valstīs, kā arī par Vācijas un Baltijas valstu ekonomisko sadarbību. Mūsu AHK ir pirmais pieturas punkts vācu uzņēmējiem, uzsākot savu uzņēmējdarbību Baltijas valstīs.
Izmantojiet arī Jūs mūsu organizācijas sniegtās priekšrocības, kļūstot par kameras biedru.

Trīs funkcijas

AHK ir trīs funkcijas:
1.      Vācijas tautsaimniecības oficiālā pārstāvniecība
AHK Vācijas Federatīvās Republikas uzdevumā ir centrālā institūcija Vācijas ārējās ekonomikas atbalstam. Tā pārstāv Vācijas ekonomiskās intereses, kā arī popularizē Vāciju ārvalstīs.
2.      Biedru organizācija
AHK piesaista uzņēmumus, kuriem ir aktīva bilaterālā ekonomiskā sadarbība ar Vāciju. Šo uzņēmumu viedoklis ar AHK starpniecību tiek pausts sarunās par atbalstu divpusējai ekonomiskajai sadarbībai ar pārstāvjiem no politikas, ekonomikas un valsts pārvaldes.
3.      Pakalpojumu sniedzējs uzņēmumiem
AHK sniedz pakalpojumus vācu uzņēmējiem ar servisa zīmolu „DEinternational“, lai atbalstītu to aktivitātes ārvalstīs.

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera - AHK vienotā tīkla biedrs

AHK – vienots visā pasaulē

Vācijas Ārējās tirdzniecības kameras (AHK) ar 130 birojiem 90 pasaules valstīs piedāvā savu pieredzi, kontaktus un pakalpojumus vācu un ārvalstu uzņēmējiem. AHK ir pārstāvētas visās valstīs, kas ir interesantas Vācijas tautsaimniecībai.

Ciešas saites ar Vāciju

AHK ir cieši saistītas vienotā sistēmā ar Vācijas reģionālajām rūpniecības un tirdzniecības kamerām (IHK), kuras kopīgiem spēkiem atbalsta vācu uzņēmumu aktivitātes ārvalstīs.
IHK jumta organizācija ir Vācijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru apvienība (DIHK), kura vienlaicīgi koordinē un atbalsta AHK darbību.
Ciešā sadarbība ar Vācijas nozaru asociācijām nodrošina AHK ar aktuālu un kvalitatīvu tirgus informāciju.
Pamatojoties uz Vācijas Bundestāga lēmumu, AHK visā pasaulē tiek daļēji finansētas ar Vācijas federālās Ekonomikas un tehnoloģiju ministrijas atbalstu.