Par Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru

Jūsu partneris Vācijā

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK Baltijas valstīs) vairāk kā 20 gadus ir pirmā un svarīgākā Latvijas uzņēmēju partnere sadarbības veicināšanai ar Vāciju. Vairāk kā 430 kameras biedruzņēmumu kontakti ir lielisks pamats lietišķu darījumu uzsākšanai un paplašināšanai. Izmantojot šos kontaktus un kompetentās kameras komandas sniegtos pakalpojumus, ir iespējams gūt informāciju un fundamentālas zināšanas par Vācijas tirgu. Turklāt kamera pārstāv biedru intereses arī dažādās valsts un pašvaldību institūcijās. Kamera ir Jūsu partneris Vācijā un pasaulē!

Trīs funkcijas

AHK ir trīs funkcijas:

  1. Vācijas tautsaimniecības oficiālā pārstāvniecība
    AHK Vācijas Federatīvās Republikas uzdevumā ir centrālā institūcija Vācijas ārējās ekonomikas atbalstam. Tā pārstāv Vācijas ekonomiskās intereses, kā arī popularizē Vāciju ārvalstīs. 
  2. Biedru organizācija
    AHK piesaista uzņēmumus, kuriem ir aktīva bilaterālā ekonomiskā sadarbība ar Vāciju. Šo uzņēmumu viedoklis ar AHK starpniecību tiek pausts sarunās par atbalstu divpusējai ekonomiskajai sadarbībai ar pārstāvjiem no politikas, ekonomikas un valsts pārvaldes. 
  3. Pakalpojumu sniedzējs uzņēmumiem
    AHK sniedz pakalpojumus vācu uzņēmējiem ar servisa zīmolu „DEinternational“, lai atbalstītu to aktivitātes ārvalstīs.

AHK – vienots visā pasaulē

Vācijas Ārējās tirdzniecības kameras (AHK) ar 130 birojiem 90 pasaules valstīs piedāvā savu pieredzi, kontaktus un pakalpojumus vācu un ārvalstu uzņēmējiem. AHK ir pārstāvētas visās valstīs, kas ir interesantas Vācijas tautsaimniecībai.

Ciešas saites ar Vāciju

AHK ir cieši saistītas vienotā sistēmā ar Vācijas reģionālajām rūpniecības un tirdzniecības kamerām (IHK), kuras kopīgiem spēkiem atbalsta vācu uzņēmumu aktivitātes ārvalstīs. IHK jumta organizācija ir Vācijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru apvienība (DIHK), kura vienlaicīgi koordinē un atbalsta AHK darbību.
Ciešā sadarbība ar Vācijas nozaru asociācijām nodrošina AHK ar aktuālu un kvalitatīvu tirgus informāciju.

Pamatojoties uz Vācijas Bundestāga lēmumu, AHK visā pasaulē tiek daļēji finansētas ar Vācijas federālās Ekonomikas un tehnoloģiju ministrijas atbalstu.