Uzņēmumi, kuros varēsiet gūt pieredzi:

Ar ko īsti nodarbojas loģistikas speciālists?

Plānošana, organizēšana un vadīšana – šāda ir loģistikas speciālista ikdiena. Gan valsts, gan arī starptautiskā līmenī loģistikas speciālistam jāregulē preču nosūtīšana, pārkraušana un uzglabāšana. Jāstrādā ciešā kontaktā ar klientiem, kā arī precīzi jāizpilda viņu prasības – nereti arī angļu vai krievu valodā. Loģistikas speciālistam ir jārūpējas par efektīvu preču piegādes plūsmu izvēloties optimālākos transporta ceļus, kā arī precīzi jāaizpilda kravas un muitas dokumenti. 

 

 

Ansprechpartner

Gunta Štēbele

Beraterin Berufsbildung, VETnet

Riga, Lettland

+371 66119816
E-Mail schreiben

Diāna Krastiņa

Beraterin Berufsbildung, VETnet

Riga, Lettland

+371 66119815
E-Mail schreiben