Saksa-Balti ettevõtete andmebaas

IHK Frankfurt am Main / Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

  • Üldine
  • Aadress

Ettevõtte kirjeldus

IHK Frankfurt Main (Frankfurt Maini Kaubandus-Tööstuskoda) kui omavalitsusorgan annab poliitilist nõu esindades samaaegselt oma liikmesettevõtete majanduslikke huvisid. Kaubandus-Tööstuskoda annab oma panuse regiooni majanduslikku arengusse pakkudes ettevõtetele individuaalset nõustamist, viies läbi kutsekoolitusi ja korraldades täiendõpet. Kaubandus-Tööstuskoda on suurepäraseks suhtlusplatvormiks, mille kaudu toimub liikmesettevõtete ja saksa väliskaubanduskodade vaheline kogemuste ja informatsiooni vahetamine.

Liige alates
6.07.2004

Valdkonnad
Huvigrupid ja MTÜd

Nii leiate meid

IHK Frankfurt am Main / Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main

Börsenplatz 4
D-60313 Frankfurt am Main
Germany

Telefon: +49 69 2197-0
Faks: +49 69 2197-1424

E-post: info(at)frankfurt-main.ihk.de
Koduleht: www.frankfurt-main.ihk.de

Liige alates
6.07.2004

Valdkonnad
Huvigrupid ja MTÜd