Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse üldpõhimõtted

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eesits, Lätis, Leedus pöörab suurt tähelepanu Teie isikuandmete kaitsele. Loodame, et käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted aitavad Teil mõista, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid töötleme. Saksa-Balti Kaubanduskoda on võtnud tarvitusele nii tehnilised kui ka administratiivsed meetmed, et kinni pidada isikuandmete kaitse põhimötetest. Seoses meie kodulehe arendamise ja uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga, võib aeg-ajalt osutuda vajalikuks käesolevate isikuandmete kaitse põhimõtete täiendamine. Seetõtttu soovitame aeg-ajalt läbi vaadata meie andmekaitse põhimõtted.

Kogutavad andmed

Kui külastate Saksa-Balti Kaubanduskoja kodulehte, siis kogume Teie külastuse kohta tehnilist teavet. Teave, mida kogume hõlmab:

  • Teie poolt külastaud veebilehe nime
  • külastuse aega (kuupäev ja kellaaeg)
  • kasutatud andmemahtu
  • infot päringu õnnestumise kohta

Kogutud infot säilitatakse kolm kuud. Teavet kasutame vaid Saksa-Balti Kaubanduskoja veebilehe optimeerimiseks.

Tellides meilt infomaterjale, uudiskirja või brosüüre, küsime Teilt Teie nime ja muid isiklikke andmeid. Kuid seejuures on Teie otsustada, kas sisestate küsitud andmed. Küsitud andmed salvestatakse Saksamaal asuvale serverile. Juurdepääsu nimetatud serverile omavad vaid selleks volitatud isikud. 

Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Andmeid, imda Saksa-Balti Kaubanduskoda salvestab, ei edastata kolmandatele isikutele. Me võime edastada Teie isikuandmeid vaid juhul, kui meil tekib seadusest tulenev kohustus avaldada Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Me võime avaldada Teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate seadusaktidega, et kaitsa Saksa-Balti Kaubanduskoja huve meie veebilehe vastu sooritatud rünnakute korral tsiviil- või kriminaalmenetluses. Ärilistel või muudel eesmärkidel Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ei avaldata.

Kui tellite meie juurest infomaterjali, siis kasutame Teie andmeid vaid Teie tellimuse täitmiseks ja edastame postiettevõttele vaid materjalide saatmiseks/postitamiseks vajaliku info. Ilma Teie nõusolekuta Teie andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. 

Kodulehe analüüsimise teenuse kasutamine

Seda veebilehekülge kasutab Google Analytics, Google Inc. veebianalüüsiteenistus. („Google") Google Analytics kasutab nn. „Cookies'id", tekstiandmestikke, mida salvestatakse nende arvuteisse ja mis võimaldavad seeläbi veebilehekülgede kasutamist analüüsida. Nende veebilehekülgede (k.a. nende IP-aadresside) kasutamisega Cookie'de poolt loodud informatsioon kantakse üle Google'i serveri USA-sse ja salvestatakse seal. Google kasutab seda informatsiooni, et teie veebilehekülje kasutamist hinnata, et kokku panna raporteid veebilehekülje kasutajate tegevustest veebilehekülgedel ja et pakkuda muid veebilehekülgede ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Ka avaldab Google seda informatsiooni antud mõistes kolmandatele osapooltele ulatuses, mis on seaduslikult ette kirjutatud või nii kaua, kui kolmas osapool neid andmeid Google'i tellimusel töötleb. Google ei seosta mitte mingil tingimusel teie IP-aadressi teiste Google'i andmetega. Te võite Cookie'de installeerimist takistada vastava tarkvara brauseri rakendamisega; me viitame siiski asjaolule, et sel juhul ei saa te kõiki selle veebilehekülje funktsioone täielikult piiranguteta kasutada. Te saate Cookie’de poolt loodud ja teie poolt veebilehekülgede kasutamisega saadud andmeid (k.a. teie IP-aadress) Google’ile keelata nagu ka nende andmete Google’i poolt töötlemist takistada, kui laete alla ja installeerite veebilehitseja-Plugin järgneva lingi alt (http://www.google.com/analytics/terms/de.html).

Lähemat infot selle kohta leiate https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (üldinfo Google Analytics’i ja andmekaitse kohta). Me viitame siinkohal sellele, et ka selle Google Analytics’i veebilehekülje koodi "gat._anonymizeIp();" laiendati, et anonüümse IP-aadressi loomist tagada (nn IP-maskeerimine). Allikas: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Küpsiste kasutamine

Kui külastate Saksa-Balti Kaubanduskokja veebilehte, siis osadel lehekülgedel kasutatakse küpsiseid, ilma et me saaksime Teid eelnevalt sellest teavitada. Enamik brausereid aktsepteerib küpsiseid. Kui Te ei soovi, et Teie arvutisse küpsiseid salvestatakse, on Teil võimalik oma brauseris küpsiste funktsioon välja lülitada või seadistada brauser selliselt, et pärast internetiühenduse lõppemist kustutatakse ka salvestatud küpsised.

Alaealiste isikuandmete kaitse

Saksa-Balti Kaubanduskoda jälgib põhimõtet, et alla 18 aastased isikud ei edastaks oma isiklikke andmeid ilma vanemate või seadusliku esindaja nõusolekuta. Teadlikult Saksa-Balti Kaubanduskoda teavet alaealistelt isikutelt ei kogu ega edasta andmeid kolmandatele isikutele.

Lingid

Meie veebileht sisaldab linke teiste organisatioonide, asutuste ja ettevõtete veebilehtedele. Saksa-Balti Kaubanduskoda ei vastuta isikuandmete kaitse põhimõtete täitmise eest teistes asutustes ja organisatioonides.