Messiteenused

© Shutterstock/Adriano Castelli

Ülemaailmses plaanis on Saksamaa kõige olulisem messikorraldaja. Kaks kolmandikku maailma suurtest messidest toimub just Saksamaal. AHK esindab mitmeid juhtivaid Saksa messiettevõtteid ja pakub nii Eestis, Lätis kui ka Leedus messiteenuseid, et tagada kõigile edukas messil osalemine.

Ei tasu alahinnata hea ettevalmistuse ja järeltegevuste olulisust Saksamaa turule sisenemisel ja seal laienemisel. Ilma oskusliku saatjata võib investeering luhtuda. AHK nõustamine võimaldab realistlikult hinnata oma potentsiaali ja suurendab eduvõimalusi.

Messikoolitus

 

Ainult korralik ettevalmistus tagab Saksamaa messidel maksimaalse edu. Ikka ja jälle toovad mitmete Saksa juhtivate messiettevõtete esindajad välja, et eksponendid tulevad Saksamaale valede ootustega ja nende meeskondadel puudub põhjalik koolitus.

Oma toodetele tähelepanu saamiseks peate äratama huvi nii Saksamaa kui ka rahvusvaheliste klientide huvi. Seega kasutage võimalust ja valmistuge meie majasiseste koolituste abil sihipäraselt messil edukaks esinemiseks. See väljaminek tasub hiljem ära!

 

 

Klientide otsimine telefoni ja kirja teel

Juba enne messile minekut võime oma saksa keelt kõnelevate nõustajate abil luua kontakte ja leppida kokku kohtumisi Teie messistendi juures. Selleks viime meeleldi kõige uuemate andmete alusel läbi eelneva aadressiotsingu ja vastavalt Teie soovidele individuaalse täiendava otsingu.

Kaubanduskoja hea maine Saksamaal avab Teile uksi. Meie kohalikku keelt ja ärivaldkonda tundvad nõustajad annavad Teile konkurentidega võrreldes Saksamaal eelise.

Samuti võime võtta enda kanda messijärgse töö kontaktidega.

Tõlked ja PR-nõustamine

Ikka ja jälle oleme märganud, et Eesti / Läti / Leedu eksponendid sõidavad Saksa messile kas ebakorrektsete saksakeelsete materjalidega või puuduvad tõlked üldse.

Nii satuvad eksponendid tunduvalt ebasoodsamasse olukorda, sest Saksamaal on perfektsionism ja kohaliku keele oskus tähtsad.

AHK-l on võimalik tõlkida Teie flaiereid ja brošüüre saksa keelde või olemasolevaid tekste korrigeerida ning samuti võime kanda hoolt selle eest, et Teie veebilehe saksakeelne versioon oleks enne messi algust korrektselt tõlgitud.

Samuti on meil võimalik aidata Teid suulise tõlkega ja olla saatjaks messistendi juures või abiks saksa klientidega vestlemisel.

Messistendi ehitamine ja ühisstend

Tänu meie aastatepikkusele tööle Saksa suurte messiettevõtete esindajana oleme eksperdid, kes oskavad Teid pädevalt nõustada stendi ehitaja valimisel ja messistendi kujundamisel.

Samuti koostame soovi korral ettevõtete ühisstende, mis võimaldab iga osaleja kulusid vähendada ja muudab nad paremini nähtavaks.

Võtke meiega oma soovide osas ühendust!

Käibemaksu tagastus

Hoolitseme ka selle eest, et saaksite Saksamaa messil esinemisega kaasnevate kulude osas tagasi käibemaksu (nt messistend, reisikulud, bensiin jne).

AHK saab Teie eest vastavaid taotlusi esitada ja kanda hoolt, et Te saaksite suure osa oma kuludest tagasi.

Võtke meiega selles osas ühendust!