Ajakiri

Baltic Business Quarterly

Baltic Business Quarterly seab selgelt fookusesse Eesti, Läti ja Leedu trendid ja otsustajad. Inglise keel põhikeelena seab kindlalt suuna rahvusvahelistele lugejatele, kes soovivad end Baltikumi teemadega kurssi viia. Lisaväärtust pakub uus ajakiri eelkõige koja liikmetele, kelle partneritele võiks uues kuues ajakiri pakkuda veelgi enam huvi ning jõuda sel viisil uue laiema lugejaskonnani.

Ajakiri pakub värskeimat infot Baltikumi majanduslikel ja õiguslikel teemadel, samuti võrdlevaid ja rahvusvahelisi analüüse ja uuringuid Eesti, Läti ja Leedu kohta. Ajakirjast ei puudu ka isiklikud intervjuud, tugevad portreelood, informatiivsed aruanded ja laiaulatuslik Saksa-Balti majandusvaldkonna kujutamine.

 

 

Kuulutused
Täpsem teave leviku, tiraaži ja lugejaskonna kohta nagu ka hetkel kehtivad kuulutuste avaldamise tingimused on kirjas meediaandmetes.

Proovieksemplar
Meie liikmed saavad ajakirja trükitult tasuta. Teised huvilised leiavad selle peagi App Store'ist või Google Play'st (Link).

Aktuaalne väljaanne

Tekkis huvi? Klõpsates pildil saate lugeda värskeima väljaande tiitellugu.

Tiitellugu

 

 

Või soovite siiski visuaalset isutekitajat? Ühe klõpsuga ürituse fotolool saate ettekujutuse meie üritustesarjast. 

Üritus – fotologu