Konjunktuuriuuring

Sprechblasen_Umfrage © Shutterstock/Fajne Obrazki

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK) viib alates 2003. aastast läbi küsitlust investeerimisasukohtadest Eesti, Läti ja Leedu. Nii saadakse ülevaade Saksamaaga aktiivset kahepoolset äri tegevate ettevõtete ootustest ja olukorrast. Iga-aastast konjunktuuriuuringut peetakse kõige olulisemaks meeleolubaromeetriks selles osas, mis puudutab ettevõtete olukorda ja ootusi Eestis, Lätis ja Leedus.

 

Meie koja hääl on just nõnda tugev, kui tugev on meie koja liikmete hääl. Seetõttu on oluline välja selgitada meie koja liikmesettevõtete arvamus ja hinnang majandusolukorra kohta. See aitab meil lisaks koja ja liikmete ühiseid huvisid paremini esindada.

Iga-aastane konjunktuuriküsitlus Eestis, Lätis ja Leedus on osa rahvusvahelisest ettevõtetele suunatud küsitlusest, mida viivad läbi Saksa väliskaubanduskojad Kesk- ja Ida-Euroopas.Küsitlust korraldatakse Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Eestis, Horvaatias, Kosovos, Lätis, Leedus, Makedoonias, Poolas, Rumeenias, Serbias, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis ja Ungaris. Neis riikides kogutakse kokku hinnangud majandusliku olukorra kohta oma riigis, samuti antakse hinnang investeerimiskliima kohta teistes riikides, mis kokku moodustavad võrreldava rahvusvahelise konteksti.

 

2018. aasta küsitluse tulemused on osa Saksa väliskaubanduskodade (AHK-de) riikideülesest konjunktuuriuuringust Kesk- ja Ida-Euroopas. Üle 1700 Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtte avaldasid möödunud aastal arvamust oma ootustest konjunktuurile ja kohapealsetest investeerimistingimustest. Tulemuseks on üksikasjaline pilt turuolukorrast, mis võimaldab võrrelda Kesk- ja Ida-Euroopa üksikute piirkondade majandustingimusi. 2018. aastal osales uuringus 1698 ettevõtet, neist 184 Balti riikidest.

Tulemused 2019