Konjunktuuriuuring

Sprechblasen_Umfrage © Shutterstock/Fajne Obrazki

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK) viib alates 2003. aastast läbi küsitlust investeerimisasukohtadest Eesti, Läti ja Leedu. Nii saadakse ülevaade Saksamaaga aktiivset kahepoolset äri tegevate ettevõtete ootustestja olukorrast. Iga-aastast konjunktuuriuuringut peetakse kõige olulisemaks meeleolubaromeetriks selles osas, mis puudutab ettevõtete olukorda ja ootusi Eestis, Lätis ja Leedus.

16 riigi võrdlus

Küsitluse tulemused on osa Saksa väliskaubanduskodade (AHK-de) riikideülesest konjunktuuriuuringust Kesk- ja Ida-Euroopas. Üle 1700 Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ettevõtte avaldasid arvamust oma ootustest konjunktuurile ja kohapealsetest investeerimistingimustest. Tulemuseks on aktuaalne ja üksikasjaline pilt turuolukorrast, mis võimaldab võrrelda Kesk- ja Ida-Euroopa üksikute piirkondade majandustingimusi.

2018. aastal viidi 10. veebruarist kuni 10. märtsini küsitlus läbi Albaanias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Bulgaarias, Eestis, Hiinas, Horvaatias, Kosovos, Lätis, Leedus, Makedoonias, Montenegros, Poolas, Rumeenias, Serbias, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, Ukrainas, Ungaris. Valgevenes ja Venemaal. Nendes riikides koostati hinnang konkreetsele riigile, võrreldi asukohtade kriteeriume omavahel ja rahvusvahelisel tasandil. Kokku osales uuringus 1698 ettevõtet, neist 184 Balti riikidest.