nov 19

Töötajate lähetamine ja projektitöö Saksamaal

Saksamaa pakub Eesti ettevõtjatele häid võimalusi oma äritegevuse laiendamiseks. Soovime Saksa turul tegutseda soovivaid ettevõtteid teavitada seadustest, mis reguleerivad töötajate õigusi, arvestades, et liikmesriikide kohustus on järgida ELi väljatöötatud ühiseid minimaalseid nõudeid.

Millised on regulatsioonid, kui ettevõtja lähetab töötajad teise liikmesriigi territooriumil asuvasse, kontsernile kuuluvasse asutusse või ettevõttesse?

Miks ja millisel juhul peab eristama lähetatud töötajaid töölähetuses viibivatest töötajatest?

Millal tuleb töötajale tagada Saksamaal nõutud töötingimused?

Tutvustame ka maksu- ja tööõigusalaseid eeskirju. Millisel juhul on vaja luua ettevõtte filiaal Saksamaal?

Töölepingud Saksamaal. Töölepingu lõpetamine. Tööandja kohustused, mis kaasnevad lepingu ülesütlemisega. Kuuleme ka ettevõtte Proekspert AS kogemustest Saksa turul.

Lekorid:

Dr. Sven I. Oksaar on Eesti juurtega vandeadvokaat, advokaadibüroo A/L/P Rechtsanwälte partner Hamburgis. http://www.alp-recht.de/ Ettekanne inglise keeles, eestikeelsete kommentaaridega.

Henry Aljand ettvõtte Proekspert AS äriarenduse juht Saksamaa suunal https://proekspert.ee/ Ettekanne eesti keeles.

Tagasi nimekirja