Ettevõtte asutamine Saksamaal

Saksamaa pakub Eesti ettevõtjatele häid võimalusi oma ekspordi laiendamiseks. Kas teha seda kohaliku partneri vahendusel või luua pigem ettevõte/filiaal Saksamaal? Selline samm peab olema väga hästi ettevalmistatud, sest vaid siis saab sisenemine Euroopa suurimale turule kujuneda ettevõtte edulooks.

„Saksa äriõigus erineb paljuski Eesti omast ning seab ettevõtjale teatud riskid, mida peaks teadma“, rõhutab AHK seminari esineja Udo Sellhast GTAI'st (Germany Trade and Invest). „ Saksamaa äriühingus GmbH tegevjuht omab teatud juhtutel isiklikku vastutust. Ettevõtet asutades peab ta nendest nünassidest teadlik olema", lisab Sellhast.

Seminaril anname olulise taustainfo Saksamaa õigusruumi kohta, mis aitab ettevõttel teha esmaseid otsuseid Saksa turule sisenemisel. Seminaril räägime, millised tegevused eeldavad ettevõtte/filiaali asutamist Saksamaal, kuidas registreerida ettevõte ning millised on sellega kaasnevad kohustused. Samm-sammult lahti seletatult võimaldab see optimaalset planeerimist.  

Seminaril esineb ka teine lektor Saksmaalt, portaali firma.de äriarenduse juht Reinhold Scheuss, kes kirjeldab üksikasjalikult, milliseid dokumente peab asutaja ette valmistama, et tagada notari nõuete täitmine, milliste dokumentide puhul peab asutaja või tegevdirektor isiklikult kohal viibima ja millised dokumendid allkirjastatakse; samuti käsitletakse formaalsete finantsnõuete teemat.

Tutvustame ka finantseeringu- ja toetussüsteeme ning maksu- ja tööõigusalaseid eeskirju. Anname vastused küsimustele "Miks ja millisel juhul peab eristama lähetatud töötajaid töölähetuses viibivatest töötajatest? Millal tuleb töötajale tagada Saksamaal nõutud töötingimused?"   

Seminar on suunatud Saksamaale eksportivatele ettevõtetele, kellel võib tekkida Saksamaale laienemise plaane või kelle äritegevus eeldab filiaali asutamist Saksamaal.

Registreerumine seminarile kuni 5. aprillini Saksa Kaubanduskoja kodulehel https://www.ahk-balt.org/ee/ueritused/event-details-ee/ettevotte-asutamine-saksamaal-1/ või meiliaadressil reet.truuts@ahk-balt.org.

Back