Saksamaa: valitsus ootab jätkuvat konjunktuurikasvu

Saksamaa majanduskasv jätkub valitsuse hinnangu kohaselt ka sel aastal. 2018. aastaks ootab kabinet SKT kasvuks 2,4 protsenti ja seega märkimisväärselt tugevamat majanduskasvu kui veel sügisel. Tol hetkel prognoositi 1,9-protsendilist kasvu. Hoolimata headest väljavaadetest hoiatavad kesksed majandusorganisatsioonid selle eest, et majandust iseseisvalt veerevaks rattaks pidada.

„Saksa majanduse olukord on väga hea,“ sõnas Saksamaa majandusminister Brigitte Zypries jaanuari lõpus toimunud 2018. aasta majanduse aruande esitlemisel. Laiaulatusliku konjunktuurikasvu põhjusteks olevat tugevnenud eratarbimine ja eksport. Kasvanud on ka investeeringute maht.

Valitsuse hinnang kattub konjunktuuriuurijate ootustega. Teisiti kui mõningad eksperdid, ei näe Zypries hetkel ohtu konjunktuuri ülekuumenemiseks. Kasvavate netopalkade tõttu tõusis eratarbimine kui põhitegur majanduse hea arengu toetamisel. Samuti jätkub tööturu positiivne areng valitsuse hinnangul ka sel aastal.

Zypries peab suurimaks väljakutseks oskustööliste puudust, mis süvendab ekspertide muret veelgi. Euro kurss majandusministrit rahutuks ei muuda. Kuid ta hoiatas – rõhutades tähtsaima kaubanduspartneri USA rolli – kaubanduspiirangute ja riiklike eraldumistendentside eest.

Hoiatavad sõnad peaks suunama Liidu ja SPD koalitsioonikõnelustele. „See on põhimõtteliselt vale lasta end majanduse üheksandal kasvuaastal Saksamaa jätkuvalt headest majandustulemustest pimestada, ” sõnas Saksa Tööstusliidu (Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI) president Dieter Kempf. „See on kõike muud kui kindel, et kasv ka tuleval neljal aastal nõnda lihtsalt jätkub.“

Saksa Tööstus- ja Kaubanduskoja (Deutsche Instustrie- und Handelskammer, DIHK) juht Martin Wansleben rõhutas, et poliitika peab silmas pidama asukohast sõltuvaid faktoreid, nagu liikluse infrastruktuur, oskustööliste olemasolu või maksusüsteem. Oskustööliste liidu president Hans Peter Wollseifer rõhutas tulevase valitsuse rolli digitaliseerimise edendamisel, demograafilise ülemineku kujundamisel ja energiapöörde juhtimisel.

 

Majandusaruanne 2018 (saksa keeles) on kättesaadav siit:

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/jahreswirtschaftsbericht-2018.html

Back