Member-2-Member

Biedrs biedram – tāds ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras “Member-to-Member” piedāvājumu moto. Biedru uzņēmumi viens otram piešķir dažādas priekšrocības, savus produktus un pakalpojumus piedāvājot ar izdevīgākiem nosacījumiem. Ieguvēji ir abas puses. Piedāvātāji var rast un piesaistīt sev jaunus klientus, savukārt biedri – izmantot šos piedāvājumus. Un ir vienalga, vai viņi to dara sava biznesa vai privātajām vajadzībām.

Global Consulting: piedāvā apgūt finansējumu "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" programmā

AHK biedruzņēmums Global Consulting piedāvā apgūt finansējumu "Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi" programmā – 85% atbalsts produktu testēšanai, sertifikācijai, IP nostiprināšanai!

Atbalstāmās darbības:

  1. tehniski ekonomiskā priekšizpēte
  2. rūpnieciskie pētījumi, kas nepieciešami jaunu produktu vai tehnoloģijas izstrādei
  3. eksperimentāla izstrāde, tajā skaitā prototipu izgatavošana
  4. produkta rūpnieciskā dizaina izstrāde
  5. rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana īpašuma tiesību objektiem (izgudrojumam, dizainparaugam, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijai)
  6. jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanas un sertificēšanas pakalpojumi
  7. augsti kvalificētu darbinieku piesaiste.

Vienam pieteikumam pieejamais maksimālais līdzfinansējums ir 25’000 EUR. Pasākuma ietvaros komersants var iesniegt neierobežotu atbalsta pieteikumu skaitu.

Global Consulting piedāvā:

  • bez maksas izvērtēt un ieteikt līdzfinansēšanas risinājumus Jūsu plānotajām investīcijām
  • nodrošināt pilnu projekta sagatavošanu, projekta vadību un veiksmīgu ieviešanu līdz finansējuma galīgai saņemšanai
  • izvērtēt un ieteikt alternatīvus finansēšanas mehānismus.

Global Consulting partneri Lauris Bronušs un Rinalds Trukšs vairāk kā desmit gadus darbojas ar finansējuma piesaistīšanas konsultācijām. Šo gadu laikā partneri piesaistījušu kopsummā >100 milj. EUR vairāk kā 200 atsevišķos projektos gan jauna biznesa uzsācējiem, gan reģionā zināmiem nozaru līderiem.

Sazinieties ar Global Consulting partneriem: www.globalconsulting.lv