Datu aizsardzība

Vispārējā informācija

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. pārstāvniecība Latvijā pievērš ļoti lielu vērību Jūsu personu datu aizsardzībai. Mērķis ir nodrošināt, lai gadījumos, kad mēs izmantojam Jūsu personas informāciju, Jūs vienmēr būtu drošs par to, ka tiek ievērota konfidencialitāte un pret Jūsu personas informāciju izturas ar pienācīgo uzmanību. Mums un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem ir pieejami tehniski un organizatoriski risinājumi kā nodrošināt datu aizsardzības nosacījumu ievērošanu.

Mājas lapas pilnveidošanas un jaunu tehnoloģiju ieviešanas nolūkos, iespējams, būs nepieciešami izmaiņas personas datu aizsardzības noteikumos. Tādēļ mēs Jums iesakām ik pa laikam pārlasīt šos personas datu aizsardzības noteikumus.

Lapas lietošana

Ikviens apmeklējums Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. mājas lapā tiek reģistrēts un glabāts protokola datnē 3 mēnešus. Protokola datnē tiek saglābta šāda informācija:

  • lejupielādēto datu nosaukums
  • apmeklējuma datums un laiks
  • datu apjoms
  • paziņojums par veiksmīgu lejupielādi.

Saglabātie dati tiek izmantoti tikai, lai uzlabotu un pilnveidotu mājas lapu.

Ja Jūs pasūtat informatīvos izdevumus vai brošūras, tiek prasīts norādīt personīgo informāciju. Tā ir Jūsu brīva izvēle vai norādāt šo informāciju. Jūsu sniegto informāciju saglabājam īpaši aizsargātos serveros Vācijā. Pieeja serveriem ir atļauta tikai dažām personām, kas nodarbojās ar tehnisko, komerciālo vai redakcionālo servera uzturēšanu.

Personu datu nodošana trešajai pusei

Dati, kas tiek reģistrēti Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. mājas lapas apmeklējuma laikā, tiek nodoti trešajai pusei tikai tad, ja to nosaka likums vai tiesas lēmums. Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V mājas lapas struktūras un satura uzbrukumu gadījumā reģistrētie dati tiek nodoti tālāk krimināllietas ierosināšanai un izmeklēšanai. Personu datu nodošana trešajai pusei netiek veikta citos nekomerciālos vai komerciālos gadījumos.

Personu dati, kas tika noradīti, pasūtot informatīvos izdevumus, tiek izmantoti tikai Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. vajadzībām un tiek nodoti uzņēmumam, kas nosūta informatīvos izdevumus. Mēs nenododam informāciju trešajai pusei bez Jūsu piekrišanas.

Interneta analīzes pakalpojumu izmantošana

Šī mājas lapa izmanto Google Analytics - koncerna Google („Google”) web analīzes dienestu. Google Analytics izmanto tā saucamos „īsceļus”, tekstu failus, kuri tiek saglabāti uz Jūsu datora un ar kuriem Jūs varat analizēt mājas lapas lietošanu. Caur īsceļiem iegūtā informācija par šīs mājas lapas lietošanu parasti tiek pārnesta uz kādu Google serveri ASV un tur arī saglabāta. Taču vispirms, aktivizējot IP anonimizēšanu šajā mājas lapā, Google saīsinās Jūsu IP adresi ES dalībvalstu vai citu Eiropas Ekonomiskās zonas līgumvalstu ietvaros. Tikai atsevišķos gadījumos tiek pārnesta pilna IP adrese uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Pēc šīs mājas lapas turētāja pasūtījuma Google izmantos šo informāciju, lai izvērtētu šīs mājas lapas apmeklēšanas intensitāti, lai apkopotu ziņojumus par aktivitātēm mājas lapā un lai sniegtu turpmākos ar mājas lapu un interneta lietošanu saistītos pakalpojumus mājas lapas turētājam. Google Analytics ietvaros no Jūsu meklētāja nosūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem Google failiem. Caur Jūsu pārlūkprogrammu atbilstošu iestatījumu Jūs varat aizkavēt īsceļu saglabāšanu, taču mēs darām Jums zināmu,ka šajā gadījumā nevarēsiet lietot pilnā apmērā šīs mājas lapas visas funkcijas. Bez tam Jūs vēl varat aizkavēt caur īsceļu izveidotos un attiecībā uz Jūsu mājas lapas lietošanu attiecināmos datus (ieskaitot IP adresi) Google, kā arī šo datu apstrādi caur Google, lejuplādējot no sekojošā linka (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) esošo pārlūkprogrammas spraudni.

Sīkāku informāciju par datu lietošanu un aizsardzību atradīsiet http://www.google.com/analytics/terms/de.html un http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Mēs darām Jums zināmu, ka šajā mājas lapā Google Analytics tika paplašināta ar kodu "gat._anonymizeIp();", lai nodrošinātu IP adrešu anonimizētu apkopojumu (t.s.IP maskēšana). Avots: www.datenschutzbeauftragter-info.de

Sīkdatnes (cookies)

Mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes, uz kurām mēs Jums nevaram norādīt. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu parasti automātiski atļauj sīkdatņu lietošanu. Jūs variet savā datorā nobloķēt sīkdatnes vai arī iestatīt režīmu, kur uz noteiktu laiku tiek atļautas sīkdatnes.

Nepilngadīgo aizsardzība

Personām, kuras jaunākas par 18 gadiem, nevajadzētu nosūtīt mums savus personas datus bez vecāku vai aizbildņu atļaujas. Mēs nepieprasām bērnu un jauniešu personas datus, neglabājam tos un nenododam trešajām pusēm.

Saites uz citām mājas lapām

Mūsu mājas lapā ir iekļautas saites uz citām mājas lapām. Mēs neuzņemamies atbildību par šo lapu saturu un datu aizsardzības noteikumiem.