mai 15

Eksports uz Vāciju un tirdzniecības pārstāvja meklēšana

Seminārā tiks raksturota aktuālā Vācijas tirgus situācija, sniegta informācija par svarīgākajiem aspektiem sadarbībā ar tirdzniecības aģentiem, konkurences noteikumiem un citiem saistībā ar eksportu uz Vāciju nozīmīgiem jautājumiem. Būs iespējams konsultēties par labāko veidu tieši Jūsu uzņēmejdarbībai Vācijā.

Šajā seminārā uzzināsiet, kā veiksmīgi veidot sarunas ar potenciālajiem vai esošajiem vācu partneriem, kādi tiesiskie un kultūrspecifiskie aspekti jāņem vērā saskarsmē ar vācu darījumu partneriem, kā prezentēt sevi un savu uzņēmumu, sākot ar personīgo izskatu prezentācijas laikā un beidzot ar pareizu dokumentu /prezentācijas sagatavošanu un noformēšanu.

Seminārā apgūsiet

nepieciešamās zināšanas veiksmīgai sadarbībai ar potenciālajiem un esošajiem partneriem un saņemsiet praktiskus padomus par to, kā Latvijas pārstāvjiem komunikācijā ar vācu darījuma partneriem izvairīties no kļūdām ar tālejošām sekām, veidot pareizā komunikācijā un tiesiskajos aspektos balstītu veiksmīgu sadarbību un izvēlēties izplatīšanas pārstāvi.

Seminārā apgūtās zināšanas nodrošinās labu pamatu uzņēmējdarbības attīstībai Vācijā. Dr. Hennings Jensens prezentēs izplatīšanas sadarbības juridiskos veidus, kā arī juridiskos instrumentus sadarbības un eksporta veicināšanai ar Vāciju.

Ar savu starptautisko sadarbības pieredzi dalīsies eksporta konsultante Ieva Jonsone.

Lektori

Dr. Hennings Jensesns (Henning Jensen) bnt attorneys in CEE Latvia, zvērināts advokāts

Ieva Jonsone, Sit-Right Latvija SIA vadītāja un eksporta konsultante, Armie Export SIA dibinātāja un vadītāja

Māris Balčūns, AHK Latvijas biroja vadītājs

Atpakaļ uz sarakstu