Konjunktūras aptauja

Sprechblasen_Umfrage © Shutterstock/Fajne Obrazki

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) kopš 2003. gada organizē aptauju par investīciju vidi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tādējādi apkopojot datus par starpvalstu saimnieciskajās attiecībās ar Vāciju aktīvi iesaistīto uzņēmumu situāciju un prognozēm. Līdz ar to ikgadējā konjunktūras aptauja ir svarīgs uzņēmēju noskaņojuma barometrs, kas atklāj to situāciju un prognozes Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

16 valstu salīdzinājums

Šīs aptaujas rezultāti veido daļu no pārrobežu konjuktūras aptaujas, ko Vācijas ārējās tirdzniecības kameras (AHK) organizē Centrāleiropā un Austrumeiropā. Vairāk nekā 1700 uzņēmumi no 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm izsaka savu viedokli par tautsaimniecības attīstības prognozēm un investīciju vidi savā valstī. Iegūtais rezultāts sniedz aktuālu un detalizētu pārskatu par valdošo noskaņojumu un ļauj salīdzināt Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu investīciju vides kvalitāti.

2017. gadā konjunktūras aptauju laika posmā no 1. februāra līdz 1. martam īstenoja Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Horvātijā, Igaunijā, Kosovā, Latvijā, Lietuvā, Maķedonijā, Polijā, Rumānijā, Serbijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Šajā valstīs tika izvērtēta vietējā situācija, kā arī savstarpēji salīdzināti uzņēmējdarbības vides kritēriji. Pēc tam iegūtie rezultāti tika salīdzināti starptautiskā mērogā. Kopumā aptaujā piedalījās 1734 uzņēmumi, no tiem 170 – Baltijas valstīs.