Top filma par vēsturisku personību, pirmo latviešu namīpašnieku Šteinhaueru; meklē atbalstu filmēšanai Vācijā

Top vēsturiska dokumentālā filma par vēsturisku personību, pirmo latviešu namīpašnieku, kroņa mastu brāķētāju Jāni Šteinhaueru. Lai pilnvērtīgi parādīto šo izcilo personību, dokumentālā darba veidotāji meklē atbalstu filmēšanai Vācijas pilsētā Hernhūtē, ar kuru galvenais varonis bijis cieši saistīts.

Jānis Šteinhauers (1705.-1779.) bijis viens no pirmajiem turīgajiem latviešiem, pirmajiem namīpašniekiem un savu turību lielā mērā ieguvis ar kokmateriāliem. Filmas pamatā ir pētījums, ko ilgus gadus veicis arhitekts Pēteris Blūms. Tas parāda, ka latviešu pašapziņas atmoda, iespējams, ir notikusi jau 100 gadus pirms jaunlatviešiem.

Jau ir nofilmēta liela daļa materiāla, tai skaitā Stokholmā Zviedrijā un Winston-Salem pilsētā ASV, kur glabājas ļoti vērtīgas liecības par šo vēsturisko personību.

Turpmāk filmas veidotāju mērķis ir apmeklēt Vāciju, Saksijas pilsētu Hernhūti (Herrnhut) jo Šteinhauers ir bijis saistīts ar šo pilsētu un tās personībām – viņš bija Rīgas Brāļu draudzes (Hernhūtiešu) garīgais vadītājs, kā arī Brāļu draudžu kustības dibinātājs un vadītājs. Ar Šteinhaueru ģimeni bija personīgi pazīstams grāfs Cincendorfs, Šteinhauera bērni mācījās un dzīvoja Hernhūtē, viņš pats ilgāku laiku uzturējies Hernhūtē kā Cincendorfa viesis. Tāpat Šteinhauers piedalījās Cincendorfa lielākajā projektā saistībā ar 400 kvadrātkilometru zemes iegādi Ziemeļkarolīnā, ASV. Viņa ieguldījums bija 16 kvadrātkilometri, ko viņš nopirka par saviem līdzekļiem un uzdāvināja Hernhūtes Baznīcai.

Filmas mērķis ir izcelt Šteinhauera personības izcilo nozīmi latviešu nācijas politisko un identitātes pamatu izveidošanā. Pateicoties viņa kā pirmā sava laika latviešu izcelsmes lielrūpnieka ieguldījumam kokapstrādes un starptautiskā eksporta potenciāla radīšanā, komersanta erudīcijai un starptautiskajiem sakariem, viņš pamatoti uzskatāms par pirmo latviešu izcelsmes politiķi un atpazīstamu personību plašākā Eiropas kontekstā. Filmas autori par savu uzdevumu izvirza Šteinhauera īpašo nopelnu pierādījumu apkopošanu un izcelšanu sabiedrības vērtējumam.

Filmā iecerēts uzsvērt ievērojamo ietekmi, ko Šteinhauers guva no ciešajiem sakariem ar Vācijas Brāļu draudzes cilvēkiem un harmoniskās cilvēcisko attiecību vides un dzīves apstākļiem, kas bija radītā Hernhūtē un ko viņš centās radīt savā apkārtnē, krievu cariskās impērijas apstākļos, Rīgā. Kā norāda filmas veidotāji, Hernhūtes brāļu draudzes arhīva krājumā ir vairāki ar Steinhauera personu saistīti oriģināldokumenti.

Filmas veidotājiem nepieciešams finansiāls un materiāli tehnisks atbalsts, apmaiņā pret ko iespējams iegūt plašu publicitāti 2020.gadā, kad filmu paredzēts izrādīt Latvijas Televīzijā, kā arī vairākās vietās Latvijā. Sazināties ar filmas veidotājiem iespējams pa telefonu +371 29203611 .

Back