Saab läbi Thomas Schöllkopfi üheksa aastane pikkune ametiaeg Saksa-Balti Kaubanduskoja presidendina

Teisipäev, 12. märts oli Eesti, Läti ja Leedu Saksa-Balti Kaubanduskoja (AHK) 25 aasta pikkuses ajaloos märgilise tähendusega, sest pärast üheksa väga eduka aasta möödumist lahkus Thomas Schöllkopf AHK presidendi ametikohalt.

  • © Anne Orthen
    Thomas Schöllkopf

Thomas Schöllkopf, alates 2008. aastast kindlustusseltsi ERGO International AG juhatuse pikaaegne liige ja hiljem ka ERGO Austria International juhatuse esimees, valiti AHK presidendiks esmakordselt 2010. aastal ja hiljem valiti ta samasse ametisse tagasi ka aastatel 2013 ja 2016.

“Ma arvan, et oleme üheksa aasta jooksul nii mõndagi saavutanud. Me andsime Saksa-Balti Kaubanduskojale õige liikumissuuna, mis seisneb eriti Baltikumi kui regiooni positsiooni ja tähtsuse rõhutamises nii Saksamaa kui ka Euroopa Liidu jaoks. Kojas töötamise ajal adusin ma selgelt, kui oluline see on. Alles siin sain ma esimest korda tõeliselt aru, kust ammutab Saksamaa oma jõu, et olla ekspordi maailmameister. On nimelt loogiline, et selle jõu allikaks on ettevõtted, aga ka väliskaubanduskojad ja kaubandus-tööstuskojad, kes kõik annavad sellesse protsessi oma tõhusa panuse“, rõhutas Schöllkopf.

Endine president tänas Saksa-Balti Kaubanduskoja juhatuse liikmeid Florian Schröderit ja dr. Lars Gutheili. “Soovin tänada ka kõiki koos minuga juhatuses töötanud kolleege väga usaldusliku koostöö eest. Mul oli alati tunne, et see usaldus oli olemas mistahes ajamomendil“, ütles Schöllkopf.

Samuti tänas ta koja liikmeid, „kes teda kolm korda valisid“ ja „kes olid minu ja juhatuse jaoks alati olemas“. “Selles ametis olemine oli minu jaoks suur au ja see on mulle ka palju andnud. Olen selle aja jooksul ka isiklikul tasandil palju edasi arenenud“, lausus ta oma kõne lõpus.

Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis Christoph Eichhorn tänas Thomas Schöllkopfi tema üheksa-aastase „plahvatusliku panuse“ eest saksa-eesti majandussidemete arengusse.

2018. aasta oli rekordiline

Kaheteistkümnendal märtsil said Tallinnas asuvas Öpiku Konverentsikeskuses kokku Saksa-Balti Kaubanduskoja liikmed neljast partnerriigist ehk Saksamaalt, Leedust, Lätist ja Eestist. Saksa-Balti Kaubanduskoja jaoks oli 2018. aasta rekordiline, teatas juhatuse tegevjuht Florian Schröder.

AHK tulud moodustasid möödunud aastal 2.636 miljonit eurot, mis on rohkem kui kunagi varem. Kolme aasta jooksul on tulud kasvanud 33 % võrra (2015. a. oli tulude suuruseks 1.981 miljonit eurot). Ka on eelnenud aastaga võrreldes enam kui kahekordistunud 90 981 euro suuruse aastakasumi näol tegemist parima saavutatud tulemusega.

Samuti tuleb rõhutada Balti-Saksa Kaubanduskodade panust kolme Balti riigi ja Saksamaa vaheliste majandussuhete arengusse, mille puhul saame me viimastel aastatel rääkida tugevast tõusutrendist, ütles Schröder. Siia kuuluvad nii kaubanduskontaktide loomine, investeeringud kui ka osalemine kutseõppe ja -hariduse organisatsioonides. Nii näiteks korraldas Saksa-Balti Kaubanduskoda seni suurima Saksmaal toimunud Baltikumiga seotud ärialase ürituse ehk Saksa-Balti digitippkohtumise (German-Baltic Digital Summit). Samuti leidis juba teist korda aset balti gaasitööstuse tähtsaim üritus ehk Balti Gaasikonverents (Baltic Gas Conference).

Uus juhatus

Saksa-Balti Kaubanduskoja aastakoosolek valis oma juhatusse uued liikmed. Suure häälteenamusega valiti juhatusse tagasi Markus Weinbrenner (IHK Offenbach am Main) ja Markus Süßmann (Danpower Baltic UAB). Samuti valiti juhatusse Kazimieras Kaminskas (Klasmann-Deilmann Gruppe).

Saksa-Balti Kaubanduskoja uude juhatusse kuuluvad eelnimetatud kolmele liikmele ka veel Theis Klauberg (Klauberg Baltics), Matthias Müller (arvato Services Estonia OÜ), Radostin Roussev-Peine (LIDL Lietuva UAB) ja Eesti, Läti ja Leedu regionaalsed presidendid ning juhatuse esimees Florian Schröder.

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni president on Aet Bergmann

12. märtsil toimus Tallinnas ka Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni üldkoosolek, kus oma seniselt regiooni presidendi ametikohalt astus tagasi Enn Meri ja Eesti regiooni uueks presidendiks valiti Aet Bergmann.

Lisaks Enn Meri tagasiastumisele Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni presidendi ametikohalt astusid nii tema kui ka Jan Haines tagasi ka juhatuse liikme ametist, mida nad olid evinud üheksa aastat.

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni juhatuse liikmeks valiti taas Tõnis Pilvisto (Karl Storz Video Endoscopy Estonia ja uue liikmena Philip Sweens (HHLA International). Lisaks neile kahele kuuluvad Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti uude regionaalsesse juhatusse veel Aet Bergmann (bnt attorneys in CEE), Eero Mõtlik (AS Silberauto), Matthias Müller (arvato Services Estonia OÜ), Joachim Raue (itestra GmbH) ja juhatuse esimees Florian Schröder. Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni juhatuse avakoosolekul valiti regiooni presidendiks Aet Bergmanni. Uueks asepresidendiks valiti Joachim Raue. Ametiaja pikkuseks on kolm aastat.

Bergmann nimetas Saksa-Balti Kaubanduskoja tegevuse peamise eesmärgina tihedate majandussidemete ja koostöövõimaluste intensiivistamist mõlemal suunal. "Nii meie ettevõtete Saksamaale suunatud huvi kui ka saksa majanduse huvi koostöö süvendamise vastu selles regioonis on pidevalt kasvanud“, ütles Bergmann. "Eriti suurt rõõmu valmistab see, et viimastel aastatel on ärialase koostöö juba traditsioonilistele valdkondadele lisandunud üha uued raskuspunktid süveneva kontsentreerumise näol nii info- kui ka muudele intelligentsetele tehnoloogiatele“.

Florian Schröderi sõnade kohaselt peitub IT ja intelligentsete tehnoloogiate valdkonnas suur potentsiaal, kuna siin on võimalik omavahel kombineerida eesti ettevõte genereeritud eesrindlikke ideesid ja lahendusi saksa ettevõtete majandusliku võimekuse ja nende huviga investeerimise vastu uute tehnoloogiate arengusse. "See potentsiaal avaldub ettevõtete väga aktiivses huvis meie pakutavate ühisprojektide vastu, mis käsitlevad mobiilsuse, tehisintellekti ja tööstuse üldise digitaliseerimise teemasid“, ütles Schröder.

Päras Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni koosoleku ja üldkoosoleku lõppemist tegi koja liikmetele ja külalistele ettekande meie külalislektor TalTech’i Mektory Kosmosekeskuse juht Rauno Gordon.

Saksa-Balti Kaubanduskoda (AHK) tähistab oma Eesti esinduse 25. aastast juubelit

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti regiooni käesoleva aasta üldkoosolek oli avapauguks Saksa Majandusesinduse Eestis tegutsemise 25. aastapäevale pühendatud ürituste reas.

Tingituna saksa ettevõtete kasvavast huvist Eesti vastu asutati 1994. aastal, üsna peagi pärast Eesti riigi taasiseseisvumist Saksa Majandusesindus Eestis. Pärast kümne aasta möödumist viidi läbi Balti riikides tegutsevate Saksa Majandusesinduste reorganiseerimine, mille käigus ühendati need kolm senist Baltikumis toiminud esindust Saksa-Balti Kaubanduskojaks.

Saksa-Balti Kaubanduskoda on oma kahekümne viie aasta pikkuse tegutsemise jooksul kujunenud kõige tugevamaks ja suuremaks ettevõtete ühenduseks Balti riikides. Lisaks sellele on nimetatud koja puhul tegemist ainsa väliskaubanduskojaga, mis katab Eesti, Läti ja Leedu näol kolme iseseisvat riiki. Oma enam kui 420 liikmeks oleva ettevõttega pakub koda Saksamaa ja kolme Balti riigi ettevõtetele suurepäraseid koostöövõimalusi. Saksa-Balti Kaubanduskoda on üks osake enam kui 90 riigis ja 130 kohas tegutsevate saksa väliskaubanduskodade ülemaailmsest võrgustikust.

Back