Kaubanduskojast

© Kaspars Garda 2023

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK Balti riigid) on juba üle kahe aastakümne olnud Saksa-Balti majandussuhetes esimeseks kontaktisikuks. AHK on ainus väliskaubanduskoda, mis hõlmab kolme iseseisvat riiki, Eestit, Lätit ja Leedut. Kolmel „Baltimaadena“ tajutud riigil on ühelt poolt palju ajalooliselt sarnaseid jooni, ent ka sama palju erinevusi nii majanduse, õiguse, poliitika ja mitte viimases järjekorras keele ja kultuuri osas. AHK Balti riigid töötab seega oma üle 30 töötajaga kolmes asukohas: Tallinnas (Eestis), Riias (Lätis) ja Vilniuses (Leedus).

Neli riiki – üks partner

Üle 470 liikmesettevõtte pakuvad Saksamaa ja Balti riikide ettevõtetele oivalisi võimalusi võrgustumiseks. Sügavad teadmised Saksamaa turust toetavad Balti ettevõtteid, kes soovivad kas luua Saksamaaga ärisuhteid või neid laiendada. Saksa ettevõtted, kes soovivad vallutada Eesti, Läti ja Leedu turge, saavad Saksa-Balti kaubanduskoja abil leida kolmes riigis oma ettevõtmise jaoks kõige paremaid asukohti.

Ühing ja teenuseid pakkuv selts

Registrisse kantud ühing, Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus, on Saksamaal registreeritud mittetulundusühing. Kolm teenuseid pakkuvat ühingut Eestis, Lätis ja Leedus pakuvad oma liikmetele ja klientidele mitmekesiseid teenuseid ja nõustamist, et turule sisenemine õnnestuks. Lisaks sellele esindab AHK aktiivselt oma liikmesettevõtete huve suhtluses valitsuste ja ametiasutustega

Ülemaailmne võrk

Saksa-Balti Kaubanduskoda on osaks globaalsest Saksamaa väliskaubanduskodade (AHK-de) võrgustikust, mis hõlmab 93 riiki ning 150 asukohta. Vastavalt Saksamaa Bundestagi otsusele rahastatakse AHK osaliselt SLV Majandus- ja Kliimakaitseministeerium. AHK-d on tihedalt seotud Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade (IHK-de) võrgustikuga. Ühiselt toetavad IHK-d ja AHK-d Saksa ettevõtteid välismaaga majandussidemete ülesehitamisel ja laiendamisel. IHK-de katusorganisatsiooniks on Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade Päev (DIHK) Berliinis, mis samas koordineerib ja toetab ka AHK-de võrgustikku.

Väliskaubanduskodade kolm funktsiooni

  • Saksamaa majanduse ametlik esindamine: AHK-d on Saksamaa Liitvabariigi ülesandel Saksa välismajanduse toetamise peamised läbiviijad. Nad esindavad Saksamaa majandushuve oma asukohtades. Nad annavad teavet Saksamaast kui asukohast ja teevad sellele reklaami.
  • Liikmesorganisatsioonid: AHK kogub enda ümber ettevõtteid, kes on kahepoolsetes majandussuhetes aktiivsed. Need liikmed annavad AHK-le kaalu ja hääle, kui AHK esineb suhtluses poliitika, majanduse ja haldusega, eesmärgil toetada kahepoolseid majandussuhteid.
  • Ettevõtetele teenuste pakkuja: Saksa väliskaubanduskojad pakuvad Saksamaa ja vastava külalisriigi ettevõtetele teenuseid, mis toetavad nende välismajanduslikku äritegevust.