Messiteenused

© Shutterstock/Adriano Castelli

Ülemaailmses plaanis on Saksamaa kõige olulisem messikorraldaja. Kaks kolmandikku maailma suurtest messidest toimub just Saksamaal. AHK esindab mitmeid juhtivaid Saksa messiettevõtteid ja pakub nii Eestis, Lätis kui ka Leedus messiteenuseid, et tagada kõigile edukas messil osalemine.

Ei tasu alahinnata hea ettevalmistuse ja järeltegevuste olulisust Saksamaa turule sisenemisel ja seal laienemisel. Ilma oskusliku saatjata võib investeering luhtuda. AHK nõustamine võimaldab realistlikult hinnata oma potentsiaali ja suurendab eduvõimalusi.

Messikoolitus

Messiedu saab planeerida! Eduka messiosaluse aluseks on väga hea ettevalmistus ja mess kui turundusinstrument pakub erakordselt palju võimalusi.
Kuidas neid kõiki maksimaalselt oma kasuks ära kasutada? Kuidas eristuda messil ning äratada huvi enda ettevõtte vastu?

Kutsume messikoolitusele ning koos leiame vastused. Koostame koolitusprogrammi vastavalt Teie vajadustele.
Messikoolituse kavaga saab tutvuda SIIN.

 

Klientide otsimine telefoni ja kirja teel

Juba enne messile minekut võime oma saksa keelt kõnelevate nõustajate abil luua kontakte ja leppida kokku kohtumisi Teie messistendi juures. Selleks viime meeleldi kõige uuemate andmete alusel läbi eelneva aadressiotsingu ja vastavalt Teie soovidele individuaalse täiendava otsingu.

Kaubanduskoja hea maine Saksamaal avab Teile uksi. Meie kohalikku keelt ja ärivaldkonda tundvad nõustajad annavad Teile konkurentidega võrreldes Saksamaal eelise.

Samuti võime võtta enda kanda messijärgse töö kontaktidega.

Tõlked ja PR-nõustamine

Ikka ja jälle oleme märganud, et Eesti / Läti / Leedu eksponendid sõidavad Saksa messile kas ebakorrektsete saksakeelsete materjalidega või puuduvad tõlked üldse.

Nii satuvad eksponendid tunduvalt ebasoodsamasse olukorda, sest Saksamaal on perfektsionism ja kohaliku keele oskus tähtsad.

AHK-l on võimalik tõlkida Teie flaiereid ja brošüüre saksa keelde või olemasolevaid tekste korrigeerida ning samuti võime kanda hoolt selle eest, et Teie veebilehe saksakeelne versioon oleks enne messi algust korrektselt tõlgitud.

Samuti on meil võimalik aidata Teid suulise tõlkega ja olla saatjaks messistendi juures või abiks saksa klientidega vestlemisel.

Messistendi ehitamine ja ühisstend

Tänu meie aastatepikkusele tööle Saksa suurte messiettevõtete esindajana oleme eksperdid, kes oskavad Teid pädevalt nõustada stendi ehitaja valimisel ja messistendi kujundamisel.

Samuti koostame soovi korral ettevõtete ühisstende, mis võimaldab iga osaleja kulusid vähendada ja muudab nad paremini nähtavaks.

Võtke meiega oma soovide osas ühendust!