Energiaprojektid

Grafik Energie © Shutterstock/Boo-Tique

Kõrged energiakulud panevad Saksamaal ja Balti riikides nii tööstuseettevõtted kui ka elanikkonna mõtlema olemasolevate ressursside efektiivse kasutamise ja nende jätkusuutlikkuse üle. Küsimuse all on energiasäästlikud ehitusviisid nii uute hoonete rajamisel kui ka olemasolevate hoonete kaasajastamisel ning taastuvenergiate kasutamise tehnoloogiad. See avab ärivõimalused Saksa oskusteabele.

Et toetada Saksa tehnoloogiate, toodete ja teenuste tootjaid ja pakkujaid välisturgudele sisenemisel ja eksporttegevuse laiendamisel, loodi 2007. aasta juulis SLV majanduse ja energiaministeeriumi (BMWi) juhtimisel ekspordiinitsiatiivid Energiatõhusus ja Taastuvenergiad, mis 2016. aastal liideti kokku „Saksamaa taastuvenergia eksporditoetuseks“.

Uutele turgudele sisenemine

 • Saksa turg
 • Balti turg
 • Välismessidel osalemine

Saksa turg

Saksamaa taastuvenergia eksporditoetuse raames viiakse Eesti, Läti ja Leedu võimalikud kliendid sisseostjate ja multiplikaatorite reisidel Saksamaale, kus nad osalevad vestlustel ning külastavad ettevõtteid.

AHK annab Balti ettevõtetele eelnevalt teavet nii toodete kui ka teenuste kohta. Peale infoürituste ja tootmisettevõtete külastuste antakse neile, kes langetavad otsuseid, ka abi ülevaate saamisel saksa tehnoloogiate eelistatud rakendamiseks.

 • Toodete ja teenuste tutvustamine ja esitlemine ning konkreetsed kasutusnäited ettevõttes
 • Otsene ja isiklik suhtlus võimalike klientide, äripartnerite ja nendega, kes langetavad majanduses ja poliitikas otsuseid
 • Vahetu teadmiste ja info vahetamine
 • Tasuta osalemine ilma organiseerimiskuludeta

Balti turg

Saksamaa taastuvenergia eksporditoetus toetab ettevõtteid ärikontaktide loomisel. AHK ärireisid Eestisse, Lätti ja Leetu viivad otsustajad ja pakkujad kokku. Nad avavad uksi tõelistele kontaktidele Balti riikide äripartneritega.

Ärireisi keskmes on ühepäevane konverents, kus ettevõtted tutvustavad end valitud erialapublikule. Konverentsile kutsutakse majanduse, ühingute, halduse ja poliitika esindajaid. Erialareferendid Saksamaalt ja Balti riikidest tutvustavad õiguslikke raamtingimusi nagu ka asjade seisu ja perspektiive Teie konkreetses riigis.

Nõustamise, kontakti vahendamise, kohapealse toetuse ning korraldamise kulud kannab eksporditoetuse programm Exportinitiative Energien. Osalevad ettevõtted peavad kandma vaid sõidukulud ning väljaminekud öömajale ja toitlustamisele.

 • Soodne ja efektiivne võimalus identifitseerida ja avada uusi turustusvõimalusi
 • Otsene kontaktide arendamine Eestis, Lätis ja Leedus asuvate kooperatsiooni- ja äripartneritega
 • AHK kohapealne töötaja valmistab reisi ette ning teeb järelkokkuvõtted
 • Eelnev sihipärane nõustamine poliitilise tausta, majanduspoliitilise olukorra ja tööstusharu struktuuri osas
 • AHK-poolne sihtrühma analüüs koos olulisemate turuandmete ja -võimalustega

Välismessidel osalemine

SLV majanduse ja energia ministeeriumi (BMWi) messidel osalemise programmiga saavad Saksamaa ettevõtted ühe katuse all esineda tööstusharu välismessil või erialasel üritusel. Tooteid ja teenuseid tutvustatakse ametliku ühisstendi juures laiale publikule.

 • Esitlus ja paigutus „võtmed valmis“ muudetavate stendipindadega messistendi juures
 • SLV majandus ja energiaministeerium, AHK ja muud osalevad projektipartnerid võtavad täielikult enda peale messikorralduse ja toetavad individuaalselt ka kohapeal
 • Soodne võimalus identifitseerida ja leida uusi turustusvõimalusi
 • Ulatuslik ja professionaalne tugi SLV majanduse ja energiaministeeriumi (BMWi) poolt
 • Atraktiivne ühise välimusega stendikujundus
 • Temaatiline raamprogramm ja ulatuslikud reklaami- ja marketingimeetmed