Kutseõpe

© Fotolia.com/noobiel

Kutseõppe eksport

Paljudes riikides on noorte tööpuudus väga kõrge. Saksamaal on noorte tööpuudus suhteliselt madal, mis tuleneb peamiselt duaalsest kutseõppesüsteemist ja selle vajaduspõhisest kvalifikatsioonist. Teiste riikide huvi Saksamaa kutseõppesüsteemi vastu on seetõttu suur ja kasvab jätkuvalt.

Neil põhjustel mängib „kutseõppe ekspordi" lähenemisviis nii poliitiliselt kui ka majanduslikult üha suuremat rolli. Saksamaa valitsus arendab kutseõppe valdkonnas koostööd paljude riikidega - sealhulgas ka Lätiga. Konkreetsete kutseõppeprojektide abil toetab Saksa-Balti Kaubanduskoda saksa duaalse kutseõppesüsteemi elementide sisseviimist Lätis.

Saksa-Balti Kaubanduskoda koordineerib Eestis, Lätis ja Leedus Euroopa Liidu koolitusprogrammi "Skilled-Up", mis aitab viia puidutööstuse oskustööliste koolituskvaliteeti kõrgemale tasemele. Toome siinkohal teieni programmis osalenud ettevõtete tagasiside:

„Balti puidutööstuse oskused - Euroopa kvaliteet kutsehariduses ja - koolituses"

Saksa-Balti Kaubanduskoda Eestis, Lätis, Leedus (AHK) on uhke selle üle, et on üks üheksast Erasmus+ valdkondlike oskuste liitprojekti „Skills for Baltic Wood industry – European Quality in Vocational Education and Training“, lühidalt öelduna  „Skilled-Up", projektipartnerist.

Projekti eesmärk on:

  • Kutseõppeasutuste ja tööstuse vahelise koostöö tugevdamine
  • Kutseõppeasutuste kvaliteedi parandamine vastavalt EL-i kvaliteedinõuetele (EQF, ECVET, EQAVET) rahvusvaheliselt tunnustatud kvalifikatsiooniga tööpõhise õppe programmi (WBL) väljatöötamise ja juurutamise kaudu EQF 5 tasemel
  • Puidutööstuses majandusarengu ja innovatsiooni edendamine tööturu vajadustele vastavate spetsialistide koolitamise kaudu
  • Edendada arusaama, et digitaaltehnoloogia, liikuvus ja säästev tootmine on muutuste tõukejõud

Projekti “Skilled-Up” eesmärk on viia ellu pikaajalisi muudatusi ja avaldada positiivset mõju Balti riikide haridussüsteemidele. Rakendatud lähenemisviiside ülekantavus pakub vahendeid tulemuste edasiandmiseks teistesse riikidesse ja sektoritesse.

AHK Baltimaadena loodame, et meie panus aitab kaasa projekti õnnestumisse!

Rohkem teavet

Skilled-Up

Teadmiste rakendamine ja horisondi laiendamine EE

Intervjuu Hannes Kailiga, Eritellimusmööbli müük/projekteerimine, Aruut OÜ

Ettevõte ei olegi otseselt seotud. Siiski on mul lubatud jätkata oma õpinguid pärast tavalist koolitööaega.

See programm on kindlasti väga kasulik, ja seda nii teadmiste kui ka kohaliku ühiskondliku elu mõttes. Saame  oma valdkonnas nii palju uusi teadmisi kui ka uusi tuttavaid.

Ma ei saa ühtegi puudust välja tuua, sest neid lihtsalt ei ole:) Sellel koolitusel on palju eeliseid - koolitus avardab teie silmaringi ja annab edasi palju uusi teadmisi. See meenutab mulle ennem õpitut.  Keskuses on kaasaegne masinapark ja väga head õpetajad.'

Seda programmi tuleb igal juhul laiendada, kuna meie valdkonnas on suur puudus koolitatud töötajatest, kes näeksid suurt pilti. Rohkem programme võiks olla teistes sektorites nagu näiteks metalli- ja toiduainetetööstuses. Teiste õppijate kogemused avardavad silmaringi ja aitavad asju teisiti mõtestada.

Oluline on personali pidev arendamine

Mida Kalvaitienė, Personali-, tööohutuse ja töötervishoiu osakonna juhatajana

Theca Furniture on Taani pehme mööbli tootja, kelle juures töötab üle 800 eri valdkondade spetsialisti alates rätsepatest ja polsterdajatest kuni disainerite-, raamatupidajate- ja värbajateni. Ettevõte omistab erilist tähtsust oma toodete kvaliteedile ja tootmise efektiivsusele. Lisaks plaanib ettevõte 2021. aastal luua oma Leedu tehastes üle 300 uue töökoha.
Seetõttu on ettevõtte jaoks väga oluline töötajate pädevus kõigis valdkondades  ja ma olen veendunud, et minu peamine ülesanne personali-, tööohutuse ja töötervishoiu osakonna juhatajana on tagada, et ettevõtte tooteid valmistavad ainult vastava kvalifikatsiooniga töötajad.
Minu arvates tuleb töötajate oskusi pidevalt parandada. Selleks on mitmeid võimalusi nagu töötajate rotatsioon, töötajatele koolitusvõimaluste pakkumine, teiste töötajate tööprotsesside tundmaõppimine ning  võimaluste loomine teiste tööstusharude töötajatega kogemuste jagamiseks. Nendel põhjustel osaleb meie ettevõte mitmesugustes algatustes ja projektides, millest üks on Skilled-up projekt. Skilled-up projektis osalemine on meie jaoks end ära tasunud. Projektis osalemise ajal oli ühel meie ettevõttes töötaval polsterdajal võimalik omandada nii teoreetilisi kui ka praktilisi teadmisi erinevates tootmisvaldkondades; sealhulgas kvaliteedijuhtimine, teabevahetus, tooraine tarneahelad, tööohutus ja -tervishoid ning keskkonnakaitse.
Kõnealune polsterdaja hindab eriti kõrgelt ainulaadset võimalust tutvuda teiste tööstusettevõtete töötajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi. Loodan siiralt, et programm jätkub ja et rohkem Theca Mööbli töötajaid saab võimaluse antud programmis osaleda.

Uue kaubamärgi arendamine

Martin Lõkov, Darkenergy OÜ tootedisainer ja omanik

Olen tootedisainer ja lõin oma ühemehefirma Darkenergy OÜ, et realiseerida mõned oma ideed. Ma tean midagi toodete disainimisest, kuid väga vähe tootmisest ja juhtimisest. Seega tundus täiesti loomulik selle programmiga liituda.

Programm on äärmiselt kasulik. See hõlmab paljusid asjaomase sektori vajalikke teemasid ja aspekte. Meie koolitajad on kõik väga professionaalsed, nendes loengutes olla on puhas rõõm. Oluliseks lisaväärtuseks on uute sõprade ja äripartnerite leidmine.

Ainus puudus on, et  töölt tuleb olla üks päev nädalas eemal. Üheks muljetavaldavaks tulemuseks on näiteks see, et TSENTER on huvitatud minu loengutest tootedisani kohta ettevõtjatele ja viimase kursuse ettevõtlustudengitele. Teine ja veelgi olulisem tulemus on ulatuslik koostöö minu ja ettevõtte Kase Furniture OÜ vahel (üks Skilled-up programmis osalejatest). Praeguseks on meil välja töötatud uus kaubamärk ja kaks uut toodet, mis on valmis varsti turule tulema ja mõned tooted on arenduse lõppjärgus. See aga on alles meie partnerluse algus.

Seda programmi tuleks igal võimalikul viisil laiendada erinevatesse segmentidesse ja tööstusharudesse. Ainuüksi näiteks minu puhul on see olnud imepärane katalüsaator minu äripüüdlustele. Skilled-Up programm on toonud mulle suure hulga disaineritööd ja avanud minu ühe mehe ettevõtte jaoks võimalusi, millest ma ei oleks osanud enne selle programmiga liitumist unistada.

Töötajad koolitatakse paremateks juhtideks

Gunita Meiere, Latvijas Finieris AG personaliarengu osakonna juhataja

"Skilled-Up" programm põhineb Saksamaal saadud kogemustel ja on kohandatud  Baltikumi puidutööstuse vajadustele. Lätis praegu toimiva süsteemi kohaselt valivad  noored kooli ja kool omakorda otsib ettevõtteid, kus noori võiks koolitada. Saksamaal on protsess korraldatud  teisiti, seal pakub just tööandja töötajatele võimalust end erialaselt täiendada, kui seda on vaja näiteks juhi positsiooni jaoks.

Muidugi on sellise isiku motivatsioon, kes on juba leidnud töö ja tahab professionaalselt areneda palju suurem kui kellelgi, kes ei ole kunagi üheski ettevõttes töötanud. Meie tööandajatena oleme hinnanud, millised meie töötajad võiksid professionaalselt areneda ja neile ka koolitust pakkunud. Neli meie töötajat osalevad praegu Skilled-Up koolitusprogrammis. Arvestades, et õppetöö toimub kaks korda nädalas, peame me tööandjana planeerima, kes neid sel ajal asendab.

Plaanis oli kogemusi vahetada ka Eesti ja Leedu kolleegidega.  Kuid Covid-i tõttu ei ole seda tõenäoliselt võimalik ettenähtud aja jooksul teha. Olen veendunud, et Skilled-Up koolitusprogramm toob kasu nii töötajatele kui ka ettevõttele. Projekti teine eesmärk on arendada välja koolitusprogramm, mida saaks ühe ülikool juures akrediteerida. Selline võimalus muudaks programmi kättesaadavaks palju laiemalt. Praegu on tegemist puidutööstuse valdkonna pilootprojektiga, kuid hiljem võiks selle väärtusliku kogemuse üle kanda ka teistesse sektoritesse.

Erialased ekspertteadmised on konkurentsivõime parandamise eeltingimus

Andis Araks, SIA Krauzers tegevjuht

Kaks töötajat minu firmast osalevad Skilled-Up projektis. Lisaväärtus ettevõtte jaoks seiseb selles, et töötajad, kellel on rohkem teadmisi ja kes omavad paremat kvalifikatsiooni, oskavad paremini kasutada uusi teadmisi kvalitatiivsemaks tööks ja optimeerida ettevõtte erinevaid protsesse. Tänapäeval on erialastel teadmistel väga oluline roll ja see suurendab tõhusust kõikides valdkondades, kusjuures väga olulised on just nüansid. Skilled-Up koolitusprogramm on suurepärane võimalus süvendada teadmisi paljudes valdkondades. Eriti hea oli, et koolituse praktilises osas külastati ettevõtteid ja oli võimalik oma silmaga näha, kuidas ekspertteadmisi praktikas rakendati.

Tugevdage oma juhtide oskusi!

Gatis Eglītis, IKTK tegevjuht

"Tänu Skilled-Up koolitusprogrammile suudame töötada pädevamate juhtidega, kes mõistes paremini ettevõttes toimuvaid protsesse, suudavad tänu sellele tootmist paremini kontrollida ja suunata. Programmi käigus koolitasime välja kaks tippjuhti, kes olid küll töötanud juhina, kuid kellel puudusid kogemused puidutööstuses . Skilled-Up programm annab erialaseid teadmisi edasi ebatraditsioonilisel viisil, õpetades osalejatele nii käelisi oskusi kui võimaldades neil vahetada isiklikke kogemusi. Lisaks tähendab Skilled-Up koolitusprogrammis osalemine investeeringut ettevõtte tulevasse konkurentsivõimesse. Muidugi on olemasoht, et hästi koolitatud spetsialistid võivad ettevõttest lahkuda, kuid usun, et töötajate koolitamata jätmisel võivad olla kokkuvõttes tõsisemad tagajärjed. Näiteks võin eraldi välja tuua, et mõlemad Skilled-Up programmis osalenud juhid on juba tutvustanud mõningaid uuendusi, mille nad avastasid enda jaoks teistes ettevõtetes kogemusi vahetades. See on ka otseseks tõendiks, millist kasu on Skilled-Up koolitusprogrammis osalemine ettevõttele võib tuua."

Andrejs Domkins, IKTK tehasejuht

"Kogu koolitusprogrammi vältel oli suur rõhk praktilistel oskustel. Meil tekkis koolituse käigus palju väljakutseid, tänu millele omandasime uusi kogemusi ja teadmisi. Eriti inspireerivad ja informatiivsed olid ettevõtete külastused. Suhtlemine teiste juhtidega andis mulle võimaluse vaadata probleeme eri nurkade alt, mille tulemuseks olid uued lahendused."

Tehase juht osaleb koolitusel

Andris Koris, Vorstandsmitglied von SIA Konto

Andris Koris, Member of the Board of SIA Konto

"Skilled-up koolitusprogrammis osales ka meie ettevõttes 18 aastat töötanud Gatis Kļaviņš, kes kaks aastat tagasi edutati tehasejuhiks. Puidutöötlemist õppis ta Cesise tehnikumis.

Skilled-Up programmi suurt kasu peegeldab Gatise entusiasm, mida ta väljendab rääkides meile oma programmis omandatud kogemustest. See annabki tunnistust koolitusprogrammi suurest väärtusest. Ma arvan, et kõike ei ole võimalik arvudes mõõta. Ma loodan väga, et pärast koolituse läbimist on uutel tehasejuhtidel rohkem julgust tulla toime tootmise väljakutsetega ning nad on paremini kursis nii uute terminite kui ka kogu tootmisprotsessiga. Samuti loodan , et teoreetilised teadmised annavad neile täiendava jõu inimesi veenda ja võimaldavad end tunda juhtidena kindlamini.

Peamine põhjus programmis osalemiseks olid moodulitest koosnevad- õppetsüklid.. Minu arvates sisaldasid moodulid peaaegu kõike, mida üks noor tehasejuht teadma peaks. Sama oluline oli ka võimalus külastada ettevõtteid Eestis ja Leedus, mida on iseseisvalt keeruline teha.

Väga oluline täiendõppe valdkond on meeskonna kommunikatsioon: kuidas suhelda kolleegidega ja kuidas lahendada probleeme? Sama oluline on ka teadmine kulude ja raamatupidamise tulemuslikkuse kohta, mis oli samuti osa oskuste täiendamise programmist. Otsustavaks teguriks oli asjaolu, et programm oli välja töötatud spetsiaalselt puidutöötlemise valdkonna jaoks. Lisaks toimus koolitus Jelgava põllumajandusülikoolis, kus töötavad kõrgkooli õppejõud. Mainida tuleks ka seda, et koolitusprogramm oli meile taskukohane.

Lisaks kõikidele eelmainitud positiivsetele asjaoludele toimus koolitus tööajal, mis oli täiendavaks boonuseks."

"Skilled Up" project participants prepared doll houses for kindergartens

The German-Baltic Chamber of Commerce (AHK) is proud to be one of the nine project partners of the Erasmus+ Sector Skills Alliances project "Skills for Baltic Wood Industry - European Quality in Vocational Education and Training", abbreviated "Skilled-Up"!

17 participants have successfully completed the "Skilled-Up" program for first level managers in the Wood Processing Sector 2019/2020 at Võru County Vocational Training Centre in Estonia. As the final project participants prepared doll houses which will be gifted to four different kindergartens. The programme received a very positive feedback from the participants. They evaluated the program with 4.67 out of 5 possible points for the criterion of whether it met their expectations. The participants also confirmed the great importance of the training program for their professional careers and said that the experience and knowledge gained were also positively evaluated by their employers.

Veebidiskussioonis „Kahekordne kutseõpe kõrghariduses“ tutvustati projekti „Skilled-Up“

Tööandjate ja haridusasutuste esindajad arutasid 02.07.2020 Läti Tööandjate Liidu korraldatud veebidiskussioonis kahekordse kutseõppe rakendamise võimalusi kõrghariduses. Meie Läti Põllumajandusülikooli projektipartneriks määrati dr. silv. Sigita Liše. Ta tutvustas projekti „Skilled-Up“ arendusi ja muid kavandatud tegevusi. Arutelu salvestuse leiate siit.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande ettevalmistamisele ei tähenda selle sisu, mis kajastab ainult autorite seisukohti, kooskõlastamist ning komisjoni ei vastuta väljaandes sisalduva teabe kasutamise eest.

Erasmus+ projektipartnerite veebikohtumine

© Allie Smith - unsplash.com

Projektipartnerite kohtumine 23. märtsil 2020 toimus Covid-19 pandeemia tõttu veebis. Sellele vaatamata oli see siiski edukas ja partnerid said arutada kavandatud päevakava - koolituse edusammudest kõigis kolmes Balti riigis ja tulevikuplaane.

Pilootkoolitusprogrammi algas kõigis kolmes riigis 2019. aasta sügisel. Igal riigil on õnnestunud katsetada ühte moodulit ja alustada teisega. Programmis osalejate ja nende tööandjate tagasiside on olnud väga positiivne. Osalejad on programmi sisu ja otse töökohal õppimisega rahul.

Pandeemia tõttu on koolitus kõigis kolmes riigis praegu pausil. Projektipartnerid töötavad kriisi ajal siiski võimalike lahenduste kallal ja kavandavad järgmise projektiperioodi tegevusi, sealhulgas koolitusprogrammi jätkamist ja osalejate liikuvuse algust.

Lisateave projekti kohta: www.skilled-up.eu

Täienduskoolitus "Puidutöötlemise tootmisjuhtimine" on alanud

© AHK

2019. aasta oktoobris alustati projekti “Skilled-Up” raames Lätis, Leedus ja Eestis koolitusprogrammi „Tootmisjuhtimine puidutöötlemisel”. Kaks kolmandikku programmist toimub ettevõtetes. Samuti on kavandatud teiste Balti riikide ettevõtete külastused. Esimesest koolitusest võttis osa 50 erineva tootmisettevõtte esindaja. Nad katsetavad programmi järgmise kahe aasta jooksul, et viia see  valdkonna haridusvajadustele vastavaks ja muuta see laiemale publikule kättesaadavaks.

Erasmus + projektipartnerite kohtumine Väimelas, Eestis

© AHK

6.-7. Juunini 2019 kohtusid Skilled-UP projektipartnerid Väimelas puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER. Fookuses oli puidutööstuse tehniliste töötajate koolitusprogrammi modulaarse õppekava edasiarendamine. Arutati esialgseid tulemusi, kohandati sisu ja otsustati edasised sammud.

Täiendkoolitus koosneb järgmisest 10 moodulist: Tööstusdisain; Tööstustehnoloogia; Suhtlusmeetodid; Tegevuskulud; Ärijuhtimine; Töökoha turvalisus ja keskkonnakaitse; Planeerimis-, juhtimis- ja sidesüsteemid; Juhtimine ja personali arendamine; Personalijuhtimine ja projektitöö. Esimesed moodulid partnerriikides algasid 2019. aasta septembris. Meil on hea meel, et ettevõtted on huvitatud täiendõppest. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust domic.otto@ahk-balt.org!