Young Energy Europe

Projekti kirjeldus

Young Energy Europe on Saksa Kaubanduskodade ja väliskaubanduskodade katuse organisatsiooni DIHK projekt, mida rahastab Euroopa Kliimainitsiatiivi (EUKI) raames Saksamaa majandus- ja kliimakaitse ministeerium (BMWK). Projekt Young Energy Europe (YEE) toetab Ida-Euroopa riikide ettevõtteid energia ja ressursside tõhusal kasutamisel, koolitades noori spetsialiste energiaskautideks.  Nelja- kuni viiepäevase koolitusprogrammi jooksul on noortel töötajatel võimalik ära tunda ja analüüsida enda ettevõtte energiatõhususe potentsiaali. Koolitus ja potentsiaali analüüs loovad aluse, et koostada projekt enda ettevõtte energiatõhusamaks muutmiseks, mida hiljem prktikasse rakendatakse.  Projekti koostamine saab toimuda ka meeskonnatööna 2-3 osalisega gruppides. Teemadeks võivada olla näiteks üleminek LED-valgustusele, tööstusprotsesside jäätmesoojuse kasutamine või fotogalvaanilise süsteemi paigaldamine tehase katusele, suruõhu seadmete optimaalne rakendus, ressursside jätkusuutlik kasutamine.

Osalemine tasub ennast kindlasti ära! Mitte ainult energiaskaudid ei saa kasu projekti käigus omandatud teadmistest vaid ka ettevõtted. Rakendades energiaskautide projekte ellu ettevõttes, on võimalik saavutada vaid mõnesaja euroga 5-kohalise säästu ning samal ajal panustada kliimakaitsesse. Kõik osapooled võidavad!

Eelised

ettevõttele õppijale
  • Energiakulude vähenemine
  • CO2 jalajälje vähendamine
  • Huvitav täiendõppe võimalus töötajale
  • Suurem energiatõhusus
  • Iseseisvad töötajad
  • Projekti väljatöötamne
  • Panus kliimakaitsesse
  • AHK-kvalifikatsiooni-tunnistue saamine
  • Ettevõtte kokkuhoiukohtade leidmine ja analüüs
  • Iseseisev tegutsemine

Sisu

Energiatõhusus - ressursitõhusus – liikuvus ettevõttes

Koolituse käigus saavad tulevased energiaskaudid teadmisi kõige olulisematest energia- ja ressursitõhususe ning ettevõtte mobiilsusega seotud teemadest. Nad õpivad, kus ettevõtted kasutavad sageli ressursse ebatõhusalt ning, kuidas neid kohti avastada ja mõõta. Ekspertide abiga saavad osalejad töötada välja energiatõhususe projekte paljudes valdkondades, nagu suruõhusüsteemid, süsteemide optimeerimine, soojustarbimine, soojusisolatsioon jms ning aidata nii oma ettevõttes vähendada tarbetuid kulusid.

Programmi kava