Pakendite ringlussevõtuga seotud teenus

Meil on hea meel toetada Teid teie kohustuste täitmisel pakendite ringlussevõtu valdkonnas.

Pakendite ringlussevõtu aruandlus Saksamaal

Mida peaksite teadma pakendatud kaupade eksportimisel Saksamaale

Alates 2019. aasta jaanuarist peavad kõik ettevõtted, kes toovad Saksamaa turule transpordi- või tootepakendeid, täitma oma pakendite ringlussevõtu kohustust. See kohustus kehtib nii Saksamaa oma tootjatele kui ka neile välisettevõtetetele, kes Saksamaa turule impordivad. Erandeid ei tehta ei väikeettevõtetele ega ka veebijaemüüjatele, kes pakuvad oma kaupu veebiplatvormide kaudu. Pakendite kasutuselevõtu kohustus tekib alati kui pakend tuuakse Saksamaa turule.

© ©Roman Milert - stock.adobe.com

Saksa-Balti Kaubanduskoda on kompetentne partner nõustamaks ja abistamaks Teid pakendite ringlussevõtu kohustuste täitmisel Saksamaal, Eestis, Lätis ja Leedus. Meil on hea meel nõustada Teid pakendiseaduse, pakendiregistrisse kandmise ja pakendikoguste teatiste küsimustes. Soovime Teid toetada, et Te Saksamaale ekportimisel  saaksite täita oma pakendite ringlussevõtu kohustust vastavalt seadusele.

Ülevaade Saksa-Balti Kaubanduskoja pakenditega seotud teenustest


  • Ettevõtete teavitamine pakendite ringlussevõtuga seotud kohustuste kohta Saksamaal, Eestis, Lätis ja Leedus kõigis neljas keeles
  • Aitame Teie ettevõtet riiklikku pakendiregistrisse registreerimisel
  • Nõustame Teid jäätmekäitlemisteenuse osutajate valikul ja aitame kuni lepingu sõlmimiseni
  • Nõustame Teid ka pakendite klassifitseerimisel ja litsentsitasude arvutamisel
  • Nõustame Teid kogusedeklaratsioonide õigeaegsel esitamisel
  • Abistame Teid ka ettevõttespetsiifiliste probleemide lahendamisel pakendi valdkonnas
  • Teavitamine Teid seadustest tulenevatest nõuetest ja seadusemuudatustes