GTAI

Germany Trade & Invest on Saksamaa välismajanduse ja asukohaturunduse ühing. Ühing nõustab välisettevõtteid, kes tahavad laiendada oma äritegevust Saksa turule, ning toetab välismajandusalase teabega Saksamaa ettevõtteid, kes soovivad hõivata välisturge.

Turu-uuringud, majandusandmed ja teave

Ühingul Germany Trade & Invest on üle maailma kaastöötajate välisvõrgustik. Need kaastöötajad teevad Saksamaa välismajanduskodadega (AHK-dega) tihedat koostööd ning koostavad välisturgudest regulaarselt turu-uuringuid, majandusandmestikke ja teavet. See erialane teave võetakse kokku andmebaasi ning paljudesse publikatsioonidesse.