Kutseõpe

Saksa-Balti Kaubanduskoja Eestis, Lätis, Leedus e.V. (AHK Baltic) üks peamisi teemasid on oskustööliste kvalifitseerimine ja kindlustamine Saksa ettevõtetele Leedus.

Alates aprillist 2023 osaleb Balti Kaubanduskoda Leedus Saksamaa Liitvabariigi majandus- ja kliimaministeeriumi (BMWK) programmi "Skills Experts" raames, mille programmipartneriks on Saksa Tööstus- ja Kaubanduskodade Liit (DIHK). Selle programmiga toetatakse eelkõige väikeseid ja keskmise suurusega Saksa ettevõtteid välismaal, et koolitada kohalikke töötajaid keskmiste oskuste segmendis vajaduspõhise ettevõttesisese koolituse kaudu.

"Skills Experts" asuvad valitud Saksamaa väliskaubanduskodade juures ja toetavad neid Saksamaa ettevõtete vajadustele vastavate kutseõppealaste tegevuste loomisel. Seega annavad nad olulise panuse Saksamaa väliskaubanduse edendamisse ja Saksa ettevõtete välisinvesteeringute kindlustamisse. AHK Balti riikide oskuste eksperdi ülesanne on arendada jätkusuutlikku AHK ärivaldkonda kutseharidus ja -koolitus, mis toetab Saksa ettevõtteid Leedus oskustööliste koolitamisel ja kindlustamisel kohapeal.

Täiendavaid üksikasju AHK Balti riikide oskuste eksperdi programmi rakendamise kohta leiate siit: Skills Expert Programme (oskuste eksperdi programm).