Top Event
Top
Online
Networking
Veebiseminar
Workshop "Modernsed puitehitised"
Ürituse keel
English
Ürituse algus
14.06.2021 · 10:00
Ürituse lõpp
15.06.2021 · 13:00

Innovatsioon ja know-how Baierimaalt

 
 

Balti riikides on puidul kui ehitusmaterjalil pikk traditsioon. Ka praegu ehitatakse ikka veel palju traditsioonilisel viisil. Samas on viimastel aastatel sektor oluliselt arenenud modernsete  puitehitiste suunas, palju muudatusi on toimunud nii Eestis kui ka Lätis. Arendatakse ja ehitatakse kaasaegseid puidust moodulmaju, pakutakse laia valikut tooteid ja eksporditakse. Enamik maju ehitatakse Skandinaavia riikides, kuid ka Saksamaa on üks olulisemaid sihtturge. Suurem osa neist on 1-2 korruselised puitmajad ning samuti ka aiamajad.

Alles viimasel ajal on Eestis ja Lätis lubatud ehitada puidust kõrghooneid. See nõuab uut lähenimist nii planeerijatelt, arhitektidelt, ehitusettevõtetelt, otsustajatelt kui ka klientidelt. Endiselt ei peeta puitu tulekindlaks materjaliks. Tänapäeval see aga enam nii ei ole, sest kaasaegsed materjalid, nagu CLT, on vastupidavad ja sageli ka tugevamad ning paremate omadustega kui näiteks metall. Taastuvad ja säästva arengu põhimõtetele kättesaadavad materjalid muutuvad tulevikus üha olulisemaks. Need faktid viitavad mõtteviisi muutuse vajalikkusele, et saavutada ELi 2050. aastaks seatud kliimaeesmärgid.

Töötubade, arutelude ja B2B kohtumiste eesmärgiks on Baierimaa aastatepikkuse oskusteabe ja innovaatiliste lahenduste tutvustamine sellistel teemadel nagu innovaatilised puitehitised, puidutööstuse digitaliseerimine, ehitus ja tulekaitse mitmekorruselistes puithoonetes, puitehitiste regulatsioonid ja nõuded Saksamaal, puitehitiste ja kinnisvaraturu trendide tutvustamine Balti riikides  ning uute ärikontaktide sõlmimine.

Workshopile ja B2B kohtumistele on oodatud Eesti, Läti ja Leedu ehitusvaldkonna esindajaid, ehitusmaterjalide tootjad ja müüjad, planeerijaid, arhitektid ja kinnisvaraeksperdid.

Workshop ekspertidega Baierimaalt toimub 14 ja 15.juunil kell 10.00-13.00.

Pärast Workshopi toimuvad ajavahemikul 14.00-17.00 individuaalsed B2B kohtumised b2match platvormil Baierimaa ettevõtetega. Palun registreerige eelnevalt individuaalsetele B2B kohtumistele käesoleva lingi kaudu.

Projekt toetab Bayern International.