Nariai

© AHK Balt/Mindaugas Mikulena

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų nariai – tai tarptautinio tinklo, apimančio 470 įmonių Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje, dalis. Mes, būdami didžiausiu dvišaliu tinklu, atstovaujame Vokietijos ekonomikai trijose Baltijos valstybėse, palaikome glaudžius ryšius su ekonomika, politika ir valdymu bei kitais svarbiais veiksniais ir galime supažindinti įmones nares su tinkamais verslo partneriais ir atsakingais asmenimis.

Kaip strateginis partneris mes remiame įmones, norinčias išplėsti savo verslo veiklą tiek Vokietijoje, tiek Baltijos valstybėse. Mūsų narių pasiūlymus mes panaudojame konstruktyviame dialoge su politikais ir valdininkais, siekdami nuolat gerinti gamybos vietų išdėstymo sąlygas. Be to, AHK identifikuoja save kaip tarpininką ir jungiančiąją grandį tarp politikų, institucijų ir sprendimus priimančių asmenų.

Mūsų nariai įvairiuose renginiuose ir tinklo susitikimuose gali susipažinti su ekonomikos ir politikos srityse sprendimus priimančiais asmenimis bei užmegzti su jais tiesioginį ryšį. Mūsų nariai gauna nuolaidas suteikiamoms paslaugoms.

Kaip tapti nariu

Užsisakyti naujienlaiškį

Rūmų Premium nariai 2024