© Shutterstock/Aleksey Stemmer

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai

Keturios šalys – vienas partneris

Per 400 narių

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų nariai priklauso tarptautiniam tinklui, kuris šiuo metu jungia beveik 409 įmonių Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Kaip stambiausias daugiašalis tinklas atstovaujame Vokietijos verslo interesams trijose Baltijos šalyse.

daugiau

© AHK Balt/Mindaugas Mikulena
Estija

Estija vilioja visų pirma paprastomis patekimo į rinką procedūromis. Investicijas ir verslą labiausiai į Šiaurę nutolusioje Baltijos valstybėje palengvina nesudėtinga įmonių registracija internetu ir elektroninė pilietybė.

© Shutterstock/SeanPavone
Latvija

Latvija yra Baltijos valstybių viduryje. Čia ne tik veikia trys svarbūs Baltijos jūros uostai, bet yra išvystytas ir tankus kelių tinklas, siūlantis gerą susisiekimą su kaimyninėmis valstybėmis.

© Shutterstock/AlexanderTolstykh
Vokietija

Vokietija yra pačioje Europos širdyje. Pagal dydį tai yra ketvirta Europos valstybė, išsiskirianti dideliu produktyvumu, pažangiosiomis technologijomis ir aukštos kvalifikacijos darbuotojais.

daugiau

© Shutterstock/GagliardiImages
Apie mus

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai) jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Lietuvos ir Vokietijos verslo santykių partneris.

daugiau

© Donatas Paškauskas
Baltic Business Quarterly: Ruduo 2023

Ištraukos iš naujausiojo leidinio

Rūmų premium nariai 2024

Kviečiame pasižiūrėti trumpus video apie jau įvykusius renginius

Landkarte Baltische Staaten © Shutterstock/Victor Maschek

Mūsų adresas

Estija: Suurtüki 4b, 10133 Talinas
T +372 6276 940

Latvija: Strēlnieku iela 1-4, LV-1010 Ryga
T +371 6732 0718

Lietuva: Vilniaus g. 28-201, 01402 Vilnius
T +370 5 213 1122