Įmonės įsteigimas Vokietijoje

Įmonės įsteigimo registracijos anketa

Prašome įvesti savo duomenis:

Įmonės teisinė forma*

Įmonės steigimas nuotoliniu būdu: 250,00 EUR už vieną korporaciją (pridedant steigimo išlaidas)

Šalis (kliento)*

Šalis (įmonės)*

Kalba*

Sutuoktinių turto teisinis režimas*

Sutikimas*

Sutikimas*

Gesellschaftsform

Įmonės teisinė forma

Jeigu pageidaujamos papildomos paslaugos (buhalterija, atlyginimų skaičiavimas, metinė finansinė ataskaita), skaičiuojamas papildomas honoraras. Jeigu pageidaujate, mielai pateiksime Jums pasiūlymą.

Informaciniai reikalavimai

1. Duomenų tvarkymo veiklos aprašymas

Duomenų apsaugos nurodymai yra susiję su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu įkuriant įmonę Vokietijoje. Be Jūsų duomenų, mes negalime apdoroti Jūsų įmonės įkūrimo.

2. Atsakingo asmens vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Jūsų duomenys bus renkami, siekiant įkurti įmonę Vokietijoje.

Jūsų duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 dalies b punktu.

4. Asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

Įmonės Vokietijoje įkūrimą vykdys mūsų partneris firma.de. Visi įrašyti duomenys bus perduoti šiam partneriui įmonės įkūrimo tikslu, jie taip pat pagal poreikį gali būti perduoti notarui, advokatui. Šis duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies a punktu.

5. Asmens duomenų perdavimas trečiajai šaliai

Asmeninių duomenų perdavimas trečiajai šaliai nebus vykdomas.

6. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenys bus saugojami iki paslaugos įvykdymo pabaigos. Tai numatyto įstatymų nustatyti saugojimo terminai.

7. Susijusių asmenų teisės

Jūsų teisės remiantis ES duomenų apsaugos reglamentu:

Jeigu duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę gauti visą informaciją apie saugomus Jūsų duomenis.

Jeigu tvarkomi netikslūs su Jumis susiję asmens duomenys, Jūs turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti (BDAR 16 str.).

Jeigu tai apibrėžia teisinės sąlygos, Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti arba būtų apribotas jų tvarkymas bei pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo (BDAR 17, 18 ir 21 str.).

Jeigu kiltų ginčas, mes daugiau nesikreipsime į Jus, kaip į renginio dalyvį ir ištrinsime iš kontaktų sąrašų.

Kadangi duomenų tvarkymas grindžiamas sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.)

Jeigu naudojatės aukščiau nurodytomis teisėmis, AHK turi teisę patikrinti ar laikomasi visų teisinių reikalavimų.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į AHK.

Dėl skundų susijusių su duomenų apsauga, galite kreiptis į atsakingą instituciją:

Duomenų apsaugos priežiūrą vykdančios institucijos:

Vokietija:

Estija:

Latvija:

Lietuva:

8. Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu sutikote, kad AHK tvarkytų jūsų duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.