Kaip tapti nariu

Prašymas tapti nariu

Duomenys apie narystę

Mes įsipareigojame mokėti kasmetinį mokestį

Įmonės duomenys

Sutikimas*

Duomenys apie kontaktinį asmenį

Sutikimas*

Siuntimas

Sutikimas*

Įstatai*

*

Narystės mokestis galioja vienerius metus ir yra automatiškai pratęsiamas kitiems metams, jei narys narystės neatšaukia iki rugsėjo 30 d.

Informaciniai reikalavimai: paraiška narystei

1.Duomenų tvarkymo veiklos aprašymas

Duomenų apsaugos nurodymai yra susiję su Jūsų asmeninių duomenų tvarkymu narystės AHK metu. Be Jūsų duomenų, mes negalime apdoroti Jūsų narystės paraiškos.

2. Atsakingo asmens vardas, pavardė bei kontaktiniai duomenys Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje

Joachim Veh

Strēlnieku iela 1-4,

LV-1010 Riga, Lettland

Telefon: +371 67320007

E-Mail: joachim.veh(at)ahk-balt.org 

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Jūsų duomenys renkami, siekiant Jums suteikti narystę, su Jumis bendrauti, kviesti į mūsų organizuojamus renginius, vykdyti su mūsų rūmais susijusias apklausas bei siųsti Jums mūsų naujienlaiškius bei rūmų žurnalą.

Jūsų duomenys bus tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 dalies b punktu ir rūmų įstatais.

AHK valdybos narių ir garbės narių tam tikri duomenys renkami siekiant kurta rūmų chroniką. Tai liečia šiuos duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, rinkimų rūmuose duomenis, įstojimo bei išstojimo datą.

4.Asmens duomenų gavėjai arba gavėjų kategorijos

 

Organizaciniais renginio tikslais tam tikrų kategorijų asmens duomenys (t.y. vardas, pavardė, įmonė) gali būti perduoti tretiesiems asmenims, t.y. dalyviams ir pranešėjams. Šis duomenų perdavimas atliekamas vadovaujantis BDAR 6 str. 1 dalies a punktu.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

- Asocijacijų registrui Berlin-Charlottenburg: kad būtų įtraukti Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų valdybos nariai:

 

Amtsgericht Charlottenburg

Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin

Telefon: (+49 30) 90177-0

Fax: (+49 30) 90177-447

- Notarams: atskirais atvejais reikia perduoti Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų valdybos narių asmens duomenis notarui, kad būtų galima vykdyti rūmų atstovavimo funkciją.

Jūsų duomenų perdavimas vyksta internetu. Asmens duomenų konfidencialumas, nepažeidžiamumas, autentiškumas ir prieinamumas negali būti garantuotas.

5. Asmens duomenų perdavimas trečiajai šaliai

 

Siunčiant el. laiškus ir naujienlaiškius gali būti naudojamasi siuntimo paslaugų tiekėjo „Rocket Science Group” „MailChimp“, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, JAV, paslaugomis.

Daugiau informacijos apie siuntimo paslaugų tiekėją „MailChimp“ ir bendrą slapukų naudojimą bei išjungimą, rasite mūsų bendrame Duomenų apsaugos nuostatų apraše.

6. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenys bus saugojami visa narystės laikotarpį. Tai numato įstatymu nustatyti dokumentų saugojimo terminai.

7. Susijusių asmenų teisės

Jūsų teisės remiantis ES duomenų apsaugos reglamentu:

Jeigu duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę gauti visą informaciją apie saugomus Jūsų duomenis.

Jeigu tvarkomi netikslūs su Jumis susiję asmens duomenys, Jūs turite teisę reikalauti, kad jie būtų ištaisyti (BDAR 16 str.).

Jeigu tai apibrėžia teisinės sąlygos, Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti arba būtų apribotas jų tvarkymas bei pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo (BDAR 17, 18 ir 21 str.).

Jeigu kiltų ginčas, mes daugiau nesikreipsime į Jus, kaip į renginio dalyvį ir ištrinsime iš kontaktų sąrašų.

Kadangi duomenų tvarkymas grindžiamas sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 str.).

Jeigu naudojatės aukščiau nurodytomis teisėmis, AHK turi teisę patikrinti ar laikomasi visų teisinių reikalavimų.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į AHK.

Dėl skundų susijusių su duomenų apsauga, galite kreiptis į atsakingą instituciją:

Duomenų apsaugos priežiūrą vykdančios institucijos:

Vokietija:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonn

Tel. nr.: 0228 997799 - 0

Faks: 0228 997799 - 550

El. paštas: poststelle(at)bfdi.bund.de

Tinklapis: http://www.datenschutz.bund.de

Estija:

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Tel. nr.: +372 5620 2341

El. paštas: info@aki.ee

Tinklapis: http://www.aki.ee/en 

Latvija:

Datu valsts inspekcija Blaumaņa iela 11/13-11,

Riga, LV-1011

Tel. nr.: +371 67 22 31 31

Fax: +371 67 22 35 56

E-Mail: info@dvi.gov.lv

Tinklapis: http://www.dvi.gov.lv/lv/

Latvija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6

Vilnius, LT-09310

Tel. nr.: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445

Fax: +370 5 261 9494

El. paštas: ada@ada.lt

Tinklapis: https://www.ada.lt/go.php/lit/img

8. Teisė atšaukti sutikimą

Jeigu sutikote, kad AHK tvarkytų jūsų duomenis, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturi įtakos duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.