Profesinis rengimas

© Fotolia.com/noobiel

Dualinio profesinio mokymo eksportas

Dauguma šalių kenčia nuo didelio jaunimo nedarbo. Vokietijoje jaunimo nedarbas dėka dualinės profesinio mokymo sistemos ir jos pagal poreikius pagrįstos kvalifikacijos yra palyginti mažas. Dėl šios priežasties kitų šalių susidomėjimas Vokietijos profesinio rengimo sistema yra didelis ir augantis.

Taigi ir „dualinio profesinio mokymo eksporto“ modelis tampa vis svarbesnis tiek politiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Vokietijos federalinė vyriausybė jau susitarė dėl bendradarbiavimo ir abipusės paramos šioje srityje su įvairiomis šalimis, tarp jų ir Lietuva.

Įgyvendindami konkrečius profesinio rengimo projektus, AHK Baltijos šalyse skatina Vokietijos dualinio mokymo elementų diegimą Lietuvoje.

 

Gegužės 12 d . Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre vyko konferencija

PAMEISTRYSTĖS IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS INŽINERINĖJE PRAMONĖJE

AHK – aktyvus pameistrystės proceso Lietuvoje dalyvis. Apie Konferencijos metu išsakytas mintis rasite čia:

 

 

“Skills for Baltic Wood Industry – European Quality in Vocational Education and Training"

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje (AHK) didžiuojasi būdami vienais iš 9 Erasmus+ sektoriaus kompetencijų aljanso projekto „Įgūdžiai Baltijos medienos pramonei – Europos profesinio rengimo ir mokymo kokybė“, dar kitaip vadinamo „Skilled-Up“ , partnerių.

Projekto tikslai:

  • Profesinio rengimo įstaigų ir pramonės bendradarbiavimo stiprinimas
  • Profesinio rengimo įstaigų kokybės gerinimas, plėtojant ir diegiant Work-Based-Learning-Programms (WBL), turinčias tarptautiniu mastu pripažintą EQF 5 lygio kvalifikaciją, remiantis ES kokybės priemonėmis (EQF, ECVET, EQAVET)
  • Ekonominės plėtros ir medienos sektoriaus inovacijų skatinimas, rengiant darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus;
  • Suvokimo, kad skaitmeninės technologijos, profesinis judumas ir tvari gamyba yra pokyčių varomoji jėga, stiprinimas

„Skilled-up“ projektu siekiama ilgalaikių pokyčių, darančių teigiamą poveikį Baltijos šalių švietimo sistemoms. Įgyvendintų metodų perkeliamumas suteikia galimybę perduoti rezultatus kitoms šalims bei sektoriams.

Mes, AHK Baltijos šalyse, džiaugiamės galėdami prisidėti prie projekto sėkmės!

Daugiau informacijos apie projektą

Skilled-Up

Žinių panaudojimas ir horizonto praplėtimas

Pokalbis su Hannes Kail, iš kompanijos Aruut OÜ, kuri užsiima pagal užsakymą gaminamų baldų dizainu ir pardavimu

Bendrovė tiesiogiai nedalyvauja. Bet man leidžiama toliau mokytis po įprastų mokyklos užsiėmimų.

Ši programa tikrai yra labai naudinga tiek dėl žinių, tiek vietos socialinio gyvenimo prasme. Gauname daug naujų įžvalgų ir pažinčių mūsų srityje.

Negaliu nurodyti jokių trūkumų - jų nėra :) Yra daug privalumų - šis mokymas atveria akis ir perteikia daug žinių. Primena tai, ko išmokau anksčiau. Centre yra labai moderni technika ir puikūs mokytojai.

Šią programą būtinai reikia išplėsti, nes labai trūksta apmokytų mūsų srities darbuotojų, kurie galvotų plačiau. Galėtų būti ir tikrai bus kitų programų kituose segmentuose, pavyzdžiui, metalo, maisto pramonėje. Kitų, kartu besimokančiųjų, patirtis praplečia akiratį ir padeda plačiau mąstyti.

Svarbus nuolatinis darbuotojų tobulėjimas

Mida Kalvaitienė, personalo bei darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovės pagrindinė

Bendrovė Theca Furniture – daniško kapitalo minkštųjų baldų gamintoja, kurioje dirba apie 800 įvairių sričių, skirtingo profilio specialistai – nuo siuvėjų ir baldų apmušėjų iki konstruktorių, buhalterių ir personalo specialistų.

Bendrovė ypatingą dėmesį skiria savo gaminių kokybei bei gamybos efektyvumui, be to, per 2021-uosius bendrovė ketina sukurti daugiau nei 300 naujų darbo vietų savo gamyklose Lietuvoje. Todėl visų sričių darbuotojų kompetencija bendrovei itin svarbi, o mano, kaip personalo bei darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vadovės pagrindinė užduotis - užtikrinti, kad įmonės produkciją gamintų tik tinkamos kompetencijos darbuotojai.

Mano nuomone, darbuotojų kompetencija turi būti keliama nuolat, naudojant įvairius būdus: darbuotojus rotuojant, leidžiant jiems dalyvauti paskaitose, stebėti procesus, kitų darbuotojų darbą bei suteikiant galimybę dalintis patirtimi su kitų pramonės įmonių darbuotojais. Todėl, bendrovė dalyvauja įvairiuose iniciatyvose ir projektuose, vienas kurių - „Skilled-up“.

Dalyvavimas „Skilled-up“ projekte mūsų bendrovei labai pasiteisino. Mūsų darbuotojas, dirbantis bendrovėje apmušėju,  dalyvavimo projekte metu įgijo tiek teorinių, tiek praktinių žinių įvairiais su gamyba susijusiais aspektais: kokybės vadyba, komunikacija, žaliavų tiekimo grandine, darbuotojų sauga ir sveikata bei aplinkosauga ir t.t..

Projekte dalyvavęs darbuotojas ypatingai vertina projekto „Skilled-up“ suteiktą unikalią galimybę susipažinti su kitų pramonės bendrovių darbuotojais ir pasidalinti patirtimi.

Aš labai nuoširdžiai tikiuosi, kad programa bus tęsiama ir eilė bendrovės Theca Furniture darbuotojų turės galimybę joje sudalyvauti.

Naujo prekės ženklo vystymas

Martin Lõkov, produktų dizaineris ir Darkenergy OÜ savininkas

Esu produktų dizaineris ir įkūriau savo  kompaniją „Darkenergy OÜ“, kad įgyvendinčiau kai kurias savo idėjas. Aš nusimanau apie produktų dizainą, bet labai mažai apie gamybą ir valdymą. Taigi man buvo visiškai natūralu prisijungti prie šios programos.

Programa yra labai naudinga. Ji apima platų reikalingų tam tikro sektoriaus temų ir aspektų spektrą. Visi mūsų pedagogai yra labai profesionalūs, tiesiog mėgaujuosi šiomis paskaitomis. Nuostabu ir tai, kad galima įsigyti naujų draugų ir verslo partnerių.

Vienintelis trūkumas yra viena praleista diena darbo per savaitę. Puiku yra tai,  kad TSENTER susidomėjo manimi, kad vesčiau paskaitas apie produkto dizainą enterpreneriams ir paskutinių kursų studentams. Antras ir dar svarbesnis šios programos pasiekimas yra mano ir „Kase Furniture OÜ“ (vieno iš  programos “Skilled-up” dalyvių) partnerystė. Šiuo metu mes sukūrėme naują prekės ženklą, du naujus produktus, kurie netrukus bus parengti pristatymui ir keletą produktų, kurie jau yra vėlyvosiose kūrimo stadijose. Tai tik mūsų partnerystės pradžia.

Ši programa tikrai turėtų būti išplėsta visais įmanomais būdais ir išplėsta į skirtingus segmentus ir pramonės šakas. Vien mano atveju tai buvo stebuklingas mano verslo siekių katalizatorius. „Skilled-Up“ programa atvėrė mano kompanijai galimybių, apie kurias net nedrįsau prieš prisijungiant prie šios programos.

Darbuotojai mokomi būti geresniais vadovais

Gunita Meiere, „Latvijas Finieris AG“ personalo ugdymo skyriaus vadovė

Skilled-Up“ programa remiasi patirtimi Vokietijoje, pritaikyta medienos pramonės poreikiams Baltijos šalyse. Latvijoje yprasta būna, kad jaunimas pirmiausia suranda mokyklą studijoms, o mokykla savo ruožtu ieško įmonių, kuriose galėtų būti mokomi jaunuoliai. Vokietijoje yra kitaip, darbdavys siūlo darbuotojams galimybę mokytis profesionaliai, o tai, labai svarbu, jei siekiama darbuotojo žinias nuolat tobulinti ir siekiant jam suteikti karjeros galimybes įmonėje.

Žinoma, jau radusio darbą ir norinčio profesionaliai augti motyvacija yra daug didesnė nei to, kuris niekada nedirbo įmonėje. Kaip darbdavys įvertinome, kurie iš mūsų darbuotojų galėtų profesionaliai augti, taip pat pasiūlėme jiems mokymus. Keturi mūsų darbuotojai šiuo metu dalyvauja „Kvalifikuotų darbuotojų“ programoje. Kadangi jie mokosi du kartus per savaitę, mes, kaip darbdaviai, turime planuoti, kas juos pakeis per šį laiką.

Buvo numatyta keistis patirtimi su kolegomis ir studentais Estijoje ir Lietuvoje. Tačiau dėl „Covid-19“ greičiausiai to padaryti nepavyks per numatytą laiką. Esu įsitikinus, kad „Skilled-Up“ programa bus naudinga tiek darbuotojams, tiek įmonei. Kitas šios programos tikslas yra parengti mokymo programą, kurią būtų galima akredituoti universitete. Tuomet šios programos galimybės prieinamumas padidėtų daug didesniam ratui interesantų. Šiuo metu tai yra bandomasis medienos pramonės projektas, tačiau vėliau ši vertinga patirtis galėtų būti perduota kitoms pramonės šakoms.

Specialistų tobulinimas yra būtina konkurencingumo didinimo sąlyga

Andis Araks, SIA „Krauzers“ generalinis direktorius

Du darbuotojai iš mano įmonės dalyvauja „Skilled-Up“ projekte. Pridėtinė vertė įmonei yra ta, kad darbuotojai, turintys daugiau specialistų žinių ir aukštesnę kvalifikaciją, gali panaudoti naujas žinias kokybiškesniam darbui ir optimizuoti įvairius procesus įmonėje. Šiais laikais specialistų žinios vaidina svarbų vaidmenį ir padidina efektyvumą visose srityse. Labai svarbūs niuansai. „Skilled-Up“ mokymo programa yra puikus būdas pagilinti savo žinias daugelyje skirtingų sričių. Taip pat ypač gerai tai, kad buvo sudarytos galimybės lankkytis atitinkamose įmonėse praktinėje studijų dalyje ir galima buvo  stebėti, kaip specialiosios žinios yra pritaikomos praktiškai.

Sustiprinkite savo vadovų kompetencijas!

Gatis Eglītis, SIA „IKTK“ direktorius

"'Skilled-Up' mokymo programos dėka galėsime dirbti su kompetentingesniais vadovais, kurie geriau supranta įmonės procesus ir kurie gali geriau prižiūrėti ir vadovauti gamybos procesams. Programos metu mes apmokėme du puikius darbuotojus, kurie turėjo praktinio darbo patirties, bet neturėjo medienos apdirbimo patirties. „Skilled-Up“ programa perduoda profesines žinias netradiciniu būdu: suteikia dalyviams profesinių įgūdžių bei galimybę pasidalinti asmenine patirtimi. Be to, kvalifikacijos kėlimas yra ir investicija į būsimą įmonės konkurencingumą. Žinoma, visada yra rizika, kad gerai apmokyti specialistai gali palikti įmonę, tačiau manau, kad tik įdarbinant, bet nekeliant darbuotojų kvalifikacijos, gali kilti rimtesnių pasekmių. Galiu tik pabrėžti, kad abu „Skilled-Up“ programoje dalyvaujantys darbuotojai jau pristatė keletą naujovių, kurias atrado keisdamiesi patirtimi su kitomis įmonėmis. Tai taip pat įrodo šios mokymo programos naudą."

Andrejus Domkins, SIA „IKTK“gamybos vadovas

"Visos programos metu dirbome praktiškai ir nebijodami iššūkių, o tai suteikė naujos patirties ir įžvalgų. Ypatingai įkvepiantys buvo apsilankymai kitose įmonėse. Bendravimas su kitais vadovais man suteikė galimybę pažvelgti į tas pačias problemas skirtingais rakursais, o tai lėmė naujus sprendimus."

Gamybos vadovų kompetencijų stiprinimas

Andris Koris, Vorstandsmitglied von SIA Konto

Andris Koris, SIA „Konto“ valdybos narys

"Mes mokėme savo darbuotoją Gatis Klavinš, kuris dirba įmonėje 18 metų, prieš dvejus metus buvo paaukštintas pareigose ir tapo gamybos vadovu. Jis jau mokėsi medžio apdirbimo technikos technikos mokykloje Cėsyje.

Didžiausia „Skilled-Up“ programos nauda yra pastebimas Gatis entuziazmas dėl programoje įgytos patirties, kuria jis dalijasi su mumis. Tai įrodo mokymo programos pridėtinę vertę. Manau, jog negalima visko matuoti vien skaičiais. Labai tikiuosi, kad po mokymų naujieji gamybos vadovai turės daugiau drąsos susidoroti su gamybos iššūkiais ir bus geriau susipažinę su sąlygomis ir gamybos procesu. Taip pat tikiuosi, kad teorinės žinios sustiprins juos kaip lyderius.

Pagrindinis akstinas dalyvavauti programoje buvo moduliai-mokymosi turinys, iš kurių yra sudaryta programa. Mano nuomone, moduliuose yra beveik viskas, ką turėtų žinoti jaunas gamybos vadovas. Lygiai tokia pat svarbi buvo ir galimybė aplankyti Estijos ir Lietuvos įmones, o šiaip tai padaryti sunku.

Komandos bendravimas yra svarbi tolesnio mokymo sritis: kaip jūs kalbate su kolegomis ir kaip sprendžiate problemas? Ne mažiau svarbios yra sąnaudų ir veiklos apskaitos žinios, kurios taip pat buvo įgūdžių tobulinimo programos dalis. Kitas lemiamas veiksnys buvo tai, kad programa buvo skirta medienos apdirbimui. Be to, mokymai vyko Jelgavos žemės ūkio universitete, kuriame dirba aukštos klasės dėstytojai. Taip pat norėčiau paminėti, kad mokymo programa mums buvo priimtina.

Prie teigiamų programos bruožų prisideda ir tai, kad kompetencijos kėlimo mokymai vyko darbo metu."

"Skilled-Up“ projekto dalyviai Estijoje paruošė žaislinius lėlių namus darželiams

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK) didžiuojasi būdami vieni iš devynių „Erasmus +“ „Įgūdžiai Baltijos medienos pramonei – Europos kokybė  profesiniame mokyme“ projekto partneriais, sutrumpintai vadinamais „Skilled-Up“!

17 dalyvių sėkmingai baigė medienos apdirbimo sektoriaus 2019–2020 m. Pirmojo lygio vadovų programą „Skilled-Up“ Verų apskrities profesinio mokymo centre Estijoje. Baigiamojo projekto dalyviai paruošė žaisliniu lėlių namus, kurie bus padovanoti keturiems skirtingiems darželiams. Programa sulaukė labai teigiamų dalyvių atsiliepimų. Jie įvertino programą 4,67 iš 5 galimų balų pagal kriterijų, ar ji atitiko jų lūkesčius. Dalyviai taip pat patvirtino didelę mokymo programos svarbą jų profesinei karjerai ir teigė, kad įgytą patirtį ir žinias teigiamai įvertino ir jų darbdaviai.

Internetinės diskusijos „Dualus profesinis mokymas aukštajame moksle“ metu pristatytas projektas „Skilled-Up“

2020 m. liepos 2 d. Latvijos darbdavių asociacijos surengtoje internetinėje diskusijoje darbdavių ir švietimo institucijų atstovai diskutavo apie dualaus profesinio mokymo galimybes aukštajame moksle. Mūsų projekto partneris Latvijos žemės ūkio universitetas buvo atstovaujamas Dr. silv. Sigita Liše. Ji pristatė projekto „Skilled-Up“ pokyčius ir kitas planuojamas veiklas. Diskusijos įrašą rasite čia.

Europos Komisijos parama šio leidinio rengimui nereiškia pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šiame leidinyje.

Erasmus + projekto partnerių internetinis susitikimas

© Allie Smith - unsplash.com

Projekto partnerių susitikimas 2020 m. kovo 23 d. dėl „Covid-19“ pandemijos įvyko internetu. Jis pavyko ir partneriai aptarė planuotą darbotvarkę – mokymo trijose visose Baltijos šalyse pažangą ir ateities planus.

2019 m. rudenį visose trijose šalyse prasidėjo mokymo programos bandymas. Kiekvienai šaliai pavyko išbandyti vieną modulį ir pradėti antrą. Programos dalyvių ir jų darbdavių atsiliepimai buvo labai teigiami. Dalyviai patenkinti programos turiniu ir mokymusi darbo vietoje.

Dėl pandemijos šiuo metu visose trijose šalyse mokymai sustabdyti. Tačiau projekto partneriai ieško galimų sprendimų krizės metu ir planuoja veiklą kitam projekto laikotarpiui, įskaitant mokymo programos tęsimą ir dalyvių mobilumo pradžią.

Daugiau informacijos apie projektą: www.skilled-up.eu

Pradėtas kvalifikacijos kėlimas tema „Gamybos valdymas medienos apdirbimo srityje“

© AHK

2019 m. spalio mėn. Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje buvo pradėti „Skilled-Up“ projekto mokymai tema „Gamybos vadyba medienos apdirbime“. Du trečdaliai programos vyksta įmonėse. Taip pat planuojami mobilumo vizitai į kitų Baltijos šalių įmones. Pirmuose mokymuose dalyvauja 50 atstovų iš įvairių gamybos įmonių. Jie išbandys ateinančių dvejų metų programą, tam, kad ji atitiktų pramonės poreikius ir taptų prieinama platesnei auditorijai.

„Erasmus+” projekto partnerių susitikimas Vaimeloje, Estijoje

© AHK

2019 m. birželio 6–7 d. „Skilled-UP“ projekto partneriai susirinko medienos apdirbimo ir baldų gamybos kompetencijos centre TSENTER Vaimeloje, Estijoje. Susitikimas buvo skirtas tolesiam modulinės mokymo programos, skirtos medienos pramonės techninių darbuotojų mokymui, tobulinimui. Buvo aptarti preliminarūs rezultatai, pakoreguotas turinys ir nuspręsta dėl tolesnių veiksmų.

Mokymą sudarys šie 10 modulių: industrinis dizainas; pramoninės technologijos; komunikacijos metodai; veiklos sąnaudos; verslo valdymas; darbo sauga ir aplinkos apsauga; planavimo, valdymo ir ryšių sistemos; vadovavimas ir žmogiškųjų išteklių vystymas; personalo valdymas ir projektinis darbas. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. šalys partnerės  pradės rengti pirmuosius modulius. Džiaugiamės, kad įmonės yra suinteresuotos kvalifikacijos kursais. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis dominic.otto(at)ahk-balt.org!

Užbaigti projektai

Renginys Lietuvos profesinio mokymo dalyviams "Įveikime aklavietę"

2021 m. spalio mėn. 21-22 d. Birštone vyko seminaras Lietuvos profesinio mokymo teikėjams "Įveikime aklavietę"

Seminare pranešimus skaitė atstovai iš šių įstaigų: įmonių - REHAU Group, Continental, Micron, Hella; Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; „Investuok Lietuvoje“ – oficiali Vyriausybės tiesioginių užsienio investicijų ir verslo plėtros agentūra; Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (AHK); Vokietijos prekybos ir pramonės rūmų asociacija (DIHK); IHK (Niurnbergas) – rūmų pramonė ir prekyba (CCI); Profesinio mokymo centrai - Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras ir Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centras. Renginį tiesiogiai stebėjo 20 dalyvių.

Seminaro išvados ir rekomendacijos bus perduotos Vokietijos ambasadai Lietuvoje, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (AHK) nariams bei Lietuvos institucijoms, kurios finansuoja, administruoja ir /arba organizuoti Pameistrystę Lietuvoje.

Renginį finansavo Vokietijos ambasada, organizavo Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (AHK).

Information in English: Conclusions and concrete initiatives to improve apprenticeships in Lithuania

Karjeros konferencija moksleiviams 2020

Vokietijos Baltijos šalių prekybos rūmai ir Vokietijos ambasada Lietuvoje 2020 lapkričio 11 ir 18 d. organizavo nuotolinę "Karjeros konferenciją moksleiviams 2020".

Vokietija yra viena iš pavyzdingiausių valstybių, kuriose mokslas ir verslas daug metų bendradarbiauja ir atliepia vienas kito lūkesčius ir poreikius. Studentai dirba studijuodami ir pabaigę profesinę mokyklą, kolegiją ar universitetą įgauna ne tik diplomą, bet jau turi patirties ir supratimą apie darbo rinką. Lietuvoje esame mažai įsitraukę į tokį procesą, todėl matėme galimybę sujungti verslo visuomenę, mokymo įstaigas bei karjeros konsultantus siekiant moksleiviams pristatyti šių dienų aktualijas renkantis karjeros kelią.

Moksleivių konferencijos metu tiesioginę transliaciją stebėjo virs 700 žiūrovų, taip pat džiaugiamės galėdami pasidalinti konferencijos video įrašais, kurie galės būti naudojami ir toliau.

Dėkojame renginio rėmėjai Vokietijos ambasadai Lietuvoje  už indėlį Lietuvos švietimui.

Karjeros konferencijos įrašas

Karjeros konferencijos įrašas II dalis