Uzņēmuma dibināšāna Vācijā

Dibināšanas veidlapa

Lūgums ievadīt savus datus:

Uzņēmējsabiedrības forma*

Attālināta dibināšana: 250,- eiro par kapitālsabiedrību (pieskaitot augstāk minētās izmaksas)*

Valsts (Pasūtītājs)*

Valsts (Uzņēmumam)*

Valoda*

Laulāto mantiskās attiecības*

Piekrišana*

Datu drošība*

Pēc Jūsu vēlēšanās, par papildus samaksu varam piedāvāt arī grāmatvedību, algu aprēķinus, gada pārskatus. Intereses gadījumā mēs labprāt Jūs informēsim detalizētāk.

*Uzņēmuma dibinātājam nav jādodas uz Vāciju, lai nodibinātu uzņēmumu. Uzņēmums tiek dibināts, izmantojot divus pilnvarojumus, kas tiek parakstīti vēstniecībā, lai pilnvarotu trešo personu notāra termiņam Vācijā. Otrais termiņš vēstniecībā ir pēc notariālā apstiprinājuma saņemšanas, lai parakstītu reģistrācijas pieteikumu.

Reģistrācija pasākumam

1. Apstrādes objekts

Paziņojumi par konfidencialitāti ir saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, kas paredzēti uzņēmuma reģistrācijai Vācijā. Diemžēl bez šiem datiem nav iespējams apstrādāt Jūsu pieteikumu.

2. Atbildīgās personas vārds un kontaktinformācija

  • Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā pastāvīgā pārstāvniecība
  • Joahims Fē
  • Strēlnieku iela 1-4,
  • Rīga, Latvija, LV-1010
  • Tālrunis: +371 67320007
  • E-pasts: joachim.veh@ahk-balt.org

3. Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Jūsu dati tiek ievākti, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu uzņēmuma dibināšanai Vācijā.

ūsu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

4. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Uzņēmuma dibināšana Vācijā tiks pārņemta no mūsu partnera firma.de. Visi reģistrētie dati var tikt nodoti tālāk un apstrādāti, ciktāl tas nepieciešams, kā arī trešajām personām (piemēram, notārs, jurists). Šī datu nodošana ir saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

5. Personas datu nodošana trešajai valstij

Personas dati netiks nodoti tiešās valsts pārstāvjiem.

6. Personas datu uzglabāšanas ilgums

Jūsu dati tiks saglabāti līdz pasūtījuma izpildes beigām. Ilgāka datu uzglabāšana var būt nepieciešama saskaņā ar likumu.

7. Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar ES Datu aizsardzības regulu Jums ir šādas tiesības:

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iegūt par tiem informāciju (VDAR 15. pants).

Ja tiek apstrādāti nepatiesi personas dati, Jums ir tiesības tos labot (VDAR 16. pants).

Ja pastāv juridiski noteikumi, Jūs varat pieprasīt apstrādes dzēšanu vai ierobežošanu, kā arī apstrīdēt datu apstrādi (VDAR 17., 18. un 21. pants).

Apstrīdēšana gadījumā, uzņēmuma dibināšana Vācijā kā pakalpojums nevar tikt sniegts.

Ja esat piekritis datu apstrādei, vai pastāv datu apstrādes līgums, un datu apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, Jums ir tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).

Ja izmantojat savas iepriekš minētās tiesības, AHK (Baltijas valstis) pārbaudīs, vai ir ievērotas juridiskās prasības.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, vērsieties pie AHK.

Attiecībā uz sūdzībām par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar atbildīgo uzraudzības iestādi:

Vācija:

8. Tiesības uz atsaukšanu

Ja esat, piekritis tam, ka AHK apstrādā Jūsu datus, to ir iespējams atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmē to datu apstrādes leģitimitāti, kas notikusi pirms atsaukšanas.