Young Energy Europe

Projektas

Young Energy Europe (YEE) yra DIHK projektas, kuris yra remiamas Federalinės ekonomikos ir klimato apsaugos ministerijos (BMWK) pagal Europos klimato apsaugos iniciatyvą (EUKI). Projekto tikslas - apmokyti vadinamuosius Energy Scouts, kurie per 4-5 dienų mokymus supažindinami su energijos ir išteklių efektyvumo, verslo mobilumo ir įvairiomis kitomis su energetika susijusiomis temomis. Įgiję žinių, dalyviai, kurių amžius nuo 18 iki 35 metų, turi keletą savaičių, kad sugalvotų projektą, kurį jie pristatys projekto pabaigoje ir įgyvendins savo įmonėje. Dalyvavimas atsiperka! Ne tik Energy Scouts gauna naudos iš ekspertų perteikiamų žinių, kurias jie įgyja per visą projekto laikotarpį, bet taip pat ir įmonėms yra reikšmingų privalumų: įgyvendinant dalyvių sukurtus projektus, jie gali su nedidelėmis išlaidomis pasiekti penkiaženklį energijos taupymą savo įmonėje– ir kartu prisidėti prie klimato apsaugos. Tai yra nauda visiems dalyviams!

Privalumai

Įmonėms

Mokiniams/Skautams

  • Energijos sąnaudų mažinimas
  • CO2 pėdsako mažinimas
  • Patraukli tobulinimosi galimybė
  • Energijos efektyvumo didinimas
  • Savarankiškesni darbuotojai
  • Projekto kūrimas
  • Savarankiškas mąstymas
  • Indėlis į klimato apsaugą
  • Nemokamas AHK kvalifikacijos įgijimas
  • Taupymo galimybių atpažinimas

Temos

Efektyvus energijos vartojimas - efektyvus išteklių naudojimas - įmonių judumas
Mokymų metu būsimieji energetikos skautai sužino apie svarbiausias temas, susijusias su energijos ir išteklių naudojimo efektyvumu bei įmonių mobilumu. Jie sužino, kur įmonės dažnai neefektyviai naudoja išteklius ir kaip šį neefektyvumą galima atpažinti ir įvertinti. Padedami ekspertų, dalyviai gali rengti energijos vartojimo efektyvumo projektus įvairiose srityse, pavyzdžiui, suspausto oro sistemų, sistemų optimizavimo, šilumos suvartojimo, šiluminės izoliacijos ir kt. ir padėti sumažinti nereikalingas išlaidas.

Įgyvendinimas