Ettevõtte rajamine Saksamaal

Asutamisvorm

Palun sisestage oma andmed:

Ettevõtlusvorm*

Ettevõtte asutamine kaugteel (internetis): 250,- € äriühingu kohta (pluss ülalnimetatud asutamiskulud)

Riik (kontaktisiku)*

Riik (ettevõte)*

Suhtlemiskeel*

Nõusolek*

Andmekaitse*

Ettevõtlusvorm

Kui soovitakse lisateenuseid (raamatupidamine, palgaarvestus, majandusaasta aruanne), kaasnevad lisakulud. 

Informatsioonikohustus: ettevõtte rajamine Saksamaal

1. Andmetöötluse kirjeldus

Andmekaitsejuhised on seotud Teie isikuandmete töötlemisega seoses Saksamaal ettevõtte rajamisega. Ilma Teie andmeteta ei ole meil kahjuks võimalik Teid ettevõtte rajamisel aidata.

2. Vastutaja nimi ja kontaktandmed

  • Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V.
  • Joachim Veh
  • Strēlnieku iela 1-4,
  • LV-1010 Riga, Läti
  • Telefon: +371 67320007
  • E-mail: joachim.veh(at)ahk-balt.org

3. Andmetöötluse eesmärk ja õiguslik alus

Teie andmeid kogutakse Saksamaal ettevõtte rajamiseks.

Teie andmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse ülsmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b alusel.

4. Isikuandmete saaja(d)

Ettevõtte loomise Saksamaal võtab üle meie partner firma.de. Kõiki sisestatud andmeid töötlevad ettevõtte loomiseks vajalikus ulatuses nimetatud partner ja kolmandad osalised (nt notar, jurist). See andmete üleandmine toimub vastavalt artikli 6 lõike 1 punktile b.

5. Isikuandmete üleandmine kolmandasse riiki

Isikuandmete üleandmist kolmandasse riiki ei toimu.

6. Isikuandmete säilitamise kestus

Teie andmeid salvestatakse lepingu lõppemiseni. Seaduslikud talletamistähtajad võivad muuta vajalikuks pikema salvestamise.

7. Andmesubjekti õigused

Vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele on Teil järgmised õigused:

Kui töödeldakse Teie isikuandmeid, on Teil õigus saada teavet Teie isiku kohta salvestatud andmete kohta (Artikkel 15).

Kui töödeldakse Teid puudutavaid ebaõigeid isikuandmeid, on Teil õigus nõuda nende parandamist (Artikkel 16).

Teatud seaduslikel juhtudel on Teil õigus nõuda isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist, samuti esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemiseks (Artiklid 17, 18 ja 21).

Vastuväite korral ei saa Saksamaal ettevõtte rajamise teenuse täitmist lõpule viia.

Kuna andmetöötlus toimub lepingu põhiselt ja andmeid töödeldakse automatiseeritult, on Teil andmete ülekandmise õigus (Artikkel 20).

Kui soovite kasutada ülalmainitud volitusi, kontrollib AHK, kas selleks on täidetud seaduslikud eeldused.

Oma volituste kasutamiseks pöörduge AHK poole.

Andmekaitsekaebuste korral saate pöörduda vastutava järelevalveasutuse poole:

Saksamaa:

8. Nõusoleku tagasivõtmine

Kui nõustusite, et AHK töötleb Teie andmeid, võite selle nõusoleku edasiseks töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.