Energijos eksporto skatinimo programa

Grafik Energie © Shutterstock/Boo-Tique

Aukštos energijos išlaidos skatina Vokietijos bei Baltijos šalių pramonę ir gyventojus ieškoti efektyvesnių turimų išteklių panaudojimo ir jų tausojimo būdų. Kelią vis labiau skinasi energiją padedantys tausoti statybos projektai, skirti naujų pastatų statybai bei esamų pastatų modernizavimui, ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo technologijos. Ši kryptis atveria galimybes pritaikyti Vokietijos praktinę patirtį versle.

Siekiant paremti Vokietijos gamintojus ir technologijų, gaminių bei paslaugų pardavėjus įsitvirtinant užsienio rinkose bei plečiant eksportą, 2007 metų liepą, vadovaujant Vokietijos federacinei ūkio ir energetikos ministerijai, buvo pradėtos įgyvendinti energinio efektyvumo ir atsinaujinančių energijos šaltinių programos, kurios 2016 metais buvo sujungtos į „Energijos eksporto skatinimo programą“. 

 

Naujų rinkų atvėrimas

 • Vokietijos rinka
 • Baltijos rinka
 • Dalyvavimas parodose užsienyje

Vokietijos rinka

Supirkėjų ir verslo organizacijų atstovų kelionės pagal energijos eksporto skatinimo programą suteikia potencialiems klientams iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos galimybę dalyvauti susitikimuose ir aplankyti Vokietijoje veikiančias įmones.

AHK iš anksto informuoja Baltijos šalių įmones apie lankomų įmonių gaminius ir paslaugas. Be to, informacinių renginių ir apsilankymų gamyklose metu vyksta pasikeitimas informacija bei patirtimi su atsakingais asmenimis apie palankių sąlygų sukūrimą naudoti vokiškas technologijas.

 • Produktų, paslaugų ir konkrečių pritaikymo pavyzdžių pristatymas gamintojo įmonėje
 • Tiesioginiai ir asmeniniai kontaktai su potencialiais klientais, verslo partneriais ir atsakingais asmenimis iš verslo ir politikos
 • Tiesioginis pasikeitimas žiniomis ir informacija
 • Nemokamas dalyvavimas ir jokių organizacinių rūpesčių

Baltijos rinka

Pagal energijos eksporto skatinimo programą remiamos įmonės, kurios siekia užmegzti verslo kontaktus. AHK verslo atstovų kelionės į Estiją, Latviją ir Lietuvą suvienija sprendimų priėmėjus bei gamintojus ir paskatina užmegzti naudingus ryšius su verslo partneriais Baltijos šalyse. Pagrindinis verslo kelionės akcentas yra vienos dienos konferencija, kurios metu įmonės prisistato atrinktiems specialistams. Dalyvauti konferencijoje kviečiami verslo, asociacijų, administracijų ir politikos atstovai. Kvalifikuoti pranešėjai iš Vokietijos ir Baltijos šalių supažindina konferencijos svečius su galiojančiais teisės aktais bei padėtimi ir perspektyvomis, kurias investuotojams siūlo jų atstovaujama šalis.

Konsultacijų, kontaktų užmezgimo, pagalbos vietoje ir organizavimo išlaidos apmokamos energijos eksporto skatinimo programos lėšomis. Įmonės apsimoka tik savo atstovų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas.

 • Palanki ir efektyvi galimybė atrasti ir atverti naujas realizacijos rinkas
 • Tiesioginiai kontaktai su kooperacijos ir verslo partneriais Estijoje, Latvijoje bei Lietuvoje
 • Kelionės parengimas ir rezultatų vertinimas, kurį vietoje atlieka AHK darbuotojai
 • Tikslinės parengiamosios konsultacijos apie politinę situaciją, ekonominę padėtį ir pramonės sektoriaus struktūrą
 • AHK išanalizuoja tikslines grupes, apžvelgia svarbiausius rinkos rodiklius ir galimybes

Dalyvavimas parodose užsienyje

Vokietijos federacinė ūkio ir energetikos ministerija (BMWi) vykdo dalyvavimo parodose skatinimo programą, pagal kurią Vokietijos įmonėms siūloma bendrai vykti į konkretaus ūkio sektoriaus parodas ar specializuotus renginius užsienyje. Produktai ir paslaugos plačiajai visuomenei pristatomos oficialiame grupiniame stende.

 • Dalyvavimas ir vieta įrengtame parodos stende su lengvai adaptuojamomis prezentacinėmis vietomis
 • Dalyvavimo parodoje organizavimas ir individuali pagalba vietoje, kurią teikia Vokietijos federacinė ūkio ir energetikos ministerija, AHK ir kiti projekto partneriai
 • Palanki galimybė atrasti ir atverti naujas realizacijos rinkas
 • Išsamios ir profesionalios Vokietijos federacinės ūkio ir energetikos ministerijos konsultacijos
 • Patraukliai įrengti stendai
 • Į parodos temą orientuota bendroji programa bei reklaminiai ir rinkodaros renginiai