Saksamaa majandus ja ärikultuur

Saksamaa majandus ja ärikultuur

Saksamaa majandus ja ärikultuur, mille AHK avaldas 2022. aasta, annab esmase süvaülevaate Saksamaa turust.

Kompaktne ja ülevaatlik

Trükis selgitab, millised on Saksamaa majandusstruktuuride ja ärikultuuri olulised ühised omadused ja millised on erinevused. Ta näitab eesti / läti / leedu tootjale ja teenuste pakkujale võimalusi, annab teavet toetustest, äriühingu asutamise õiguslikest küsimustest nagu ka personali töölevõtmisest. Leidub ka viiteid Saksa ettevõtetele, kes soovivad ajuti saata Eestisse, Lätti või Leetu oma töötajaid. Trükise lõpetavad ärietikett ning ülevaade olulistest aadressidest.

AHK majandusprofiili ülevaade ilmub Saksamaa kohta eesti, läti ja leedu keeles ning saksakeelsena Eesti, Läti ja Leedu turu kohta.

majandusprofiilile