Spaudos pranešimas

2018 m. AHK įmonių apklausos rezultatų apžvalga: Geras įvertinimas Lietuvai

17.04.2018

Lietuvos įmonės tikisi, kad jų pajamos ir toliau didės bei yra pasirengusios 2018 m. dar daugiau investuoti, priimti dar daugiau darbuotojų. Tai parodė Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) atlikta įmonių apklausa, kurios metu buvo analizuojamos 21 Vidurio, Rytų ir Šiaurės Europos šalys bei Kinija. Lyginant su 2017 m. Lietuva pakilo per vieną poziciją ir kartu su Latvija dalinasi 7-ta vieta. Beveik visi analizuoti šalies kaip vietos verslui plėtoti veiksniai pagerėjo. Profesinis mokymas bei darbo jėgos trūkumas išliko silpnosiomis vietomis. Tikėtina, kad ženkliai didės ir su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos.

Remiantis AHK apklausa, 67 įmonės priskiria Lietuvą pirmąjam šalių trečdaliui (iš 21 šalies). Ypač teigiamai vertinama dabartinė šalies ekonominė padėtis, nebuvo nei vieno neigiamo įvertinimo. 66 proc. vertina šalies ekonominę padėtį kaip gerą (praeitais metais 45%, taigi rodiklis paaugo 21%), 34% - patenkinamai. Atitinkamai dauguma (55%) mano, kad šalies ekonominė padėtis yra geresnė nei pernai.

Taip pat kaip pernai, taip ir šiais metais vyrauja džiuginanti tendencija, susijusi su investicijų augimu bei naujų darbo vietų steigimu. . Kas antra įmonė (47%) planuoja įdarbinti daugiau naujų darbuotojų bei investuoti Lietuvoje (46%). Priežastis – gerai besivystantis verslas. Trys ketvirčiai įmonių planuoja didinti apyvartą, 56% tikisi padidinti eksporto mastus. Likusi dalis mano, kad eksportas liks toks pats, nei viena įmonė nesitiki eksporto nuosmukio.

Pagal visus 21-ą apklausos kriterijus Lietuva yra aukščiau vidurkio. Ypač gerai vertinama šalies infrastruktūra (įskaitant ITC), ES narystė bei kvalifikuota darbo jėga. Lietuvos infrastruktūra įvertinta visu balu aukščiau visų šalių vidurkio (gerai). Vis dar išlieka poreikis pagerinti profesinio mokymo kokybę, darbo teisės lankstumą bei darbuotojų pasiūlą. Įmonės pastebimai 13,4% padidino darbo užmokesčiui skirtas išlaidas, tačiau noro investuoti tai nesumažino.

Pasikeitęs Darbo kodeksas vertinamas labiau teigiamai (28%), sugriežtinta alkoholio reklamos tvarka vertinama labai įvairiai: keturi iš dešimties mano, kad ji yra tinkamesnė nei perdėta.

Kriptovaliutas dauguma vertina įtariai: 55% mano, kad tai rizikinga ir kelia daug neaiškumų. Tik kas 12-tas galvoja įtraukti jas į savo verslą.

Remiantis naujausiais apklausos duomenimis devynios iš dešimties įmonių pasirinktų Lietuvą kaip šalį investicijoms.

„Apklausos duomenys rodo, kad Lietuva yra patraukli verslui vieta, kuri nuolatos tobulėja“, - teigia Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų (AHK) vykdantysis direktorius Florian Schröder. „Sąlygos investuotojams šiais metais vertinamos dar geriau nei praėjusiais ir yra tikrai palankios. Mūsų apklausoje dalyvavusios įmonės labiausiai vertina šalies infrastruktūrą (įskaitant ITC), vietos tiekėjų kokybę bei Lietuvos darbuotojų motyvaciją bei produktyvumą.“