Biedru ziņas

AHK biedru jaunumus lasiet šeit. Ja vēlaties publicēt jaunumus bezmaksas, sazinieties ar mums!

Iesūtīt jaunumus


 

Viesnīca “Hotel Bergs” atver konferenču telpu “Stikla zāle”

Stiklotā konferenču telpa 5.stāvā ar panorāmas skatu pār pilsētas jumtiem ir pieejama semināriem, konferencēm un svinīgiem pasākumiem līdz 30 personām.
Īres cena*:
•            Darba dienās (pirmdiena-ceturtdiena) 350 EUR t.sk PVN (līdz 6h), katra papildu stunda 50 EUR.
•            Piektdiena-svētdiena un svētku dienas 450 EUR t.sk PVN (līdz 6h), katra papildu stunda 50 EUR.


Pasākumiem līdz 10 personām ir piedāvājam restorāna zāli 1.stāvā.
Īres cena*:
•            Darba dienās (pirmdiena-ceturtdiena) 250 EUR t.sk PVN (līdz 6h), katra papildu stunda 50 EUR.
•            Piektdiena-svētdiena un svētku dienas 450 EUR t.sk PVN (līdz 6h), katra papildu stunda 50 EUR.

*AHK biedriem 10% atlaide telpu īrei.
Viesu ēdināšanu un apkalpošanu piedāvā Berga Bazāra restorāni “Andalūzijas Suns” un “Garāža”.
Papildus informācijai un telpas rezervācijai, lūgums, sūtīt e-pastu uz manager@hotelbergs.lv

Link: https://www.hotelbergs.lv/lv

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS TIESĪBU UN APBŪVES TIESĪBU IZSOLE

© Aleksandrs Kendenkovs
Gas storage terminal in the sea port. Baltic sea, Daugava river. Aerial, Riga, Latvija.

Rīgas brīvostas pārvalde, adrese Kalpaka bulv.12, Rīga, LV-1010, izsola nekustamā īpašuma, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, Krievu salā, Zilā ielā, nomas un apbūves tiesības.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Objekts Nr.1 (nomas objekts) - piestātne KRS-3 ar piegulošo zemes platību 6035 m² platībā, izsoles sākuma cena (gada nomas maksa) 245 095,95 EUR, izsoles solis 2450 EUR.

Objekts Nr.2 (apbūves tiesību objekts) - zemes vienība 20.518 ha (205180 m2) platībā, izsoles sākuma cena (maksa par apbūves tiesību gadā) 445 240,60 EUR, izsoles solis 4452 EUR.

Objektu turpmākās izmantošanas nosacījumi: ar ostas funkcijām saistīta komercdarbība (skat. Rīgas brīvostas pārvaldes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas metodikas 3.1.punktu; pieejams Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā https://rop.lv/lv/zemes-noma-un-apbuves-tiesibas). Uz katru objektu jāpiesakās atsevišķi.

Izsoles noteikumi, pieteikuma veidlapa un cita informācija publicēta Rīgas brīvostas pārvaldes mājas lapā: www.rop.lv sadaļā „Paziņojumi’’.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022. gada 2. maijam plkst. 16.00. Izsoles laiks 2022. gada 16. maijs, Objekts Nr.1 plkst. 13:00., Objekts Nr.2 plkst. 14.00. Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta Kalpaka bulv.12, Rīga.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 2. maijam, plkst. 16.00 jāiesniedz izsoles noteikumos (pieteikuma veidlapā) norādītie dokumenti, un jāiemaksā izsoles nodrošinājums Rīgas brīvostas pārvaldes norēķinu kontā LV16HABA0551024614837, AS Swedbank. Maksājuma mērķis: Nekustamā īpašuma Zilā ielā, Rīgā Objekta Nr.1 nomas tiesību vai Objekta Nr.2 apbūves tiesību izsoles nodrošinājums.

Rīgas brīvostas pārvalde kā izsoles rīkotājs, ņemot vērā saistībā ar COVID-19 izsludināto ārkārtējo situāciju, epidemioloģisko stāvokli valstī un ar to saistītos ierobežojumus, var pieņemt lēmumu par izsoles atcelšanu (pārcelšanu) vai īpašiem drošības pasākumiem tās norisei. Par pieņemto lēmumu izsolei reģistrētie dalībnieki tiks informēti.

Kapitāla atlaide komersantu digitālai transformācijai

Atbalsta programmas mērķis ir veicināt uzņēmēju attīstību un apgrozījuma pieaugumu, atbalstot apjomīgas un uz produktivitātes pieaugumu vērstas investīcijas uzņēmējdarbības digitālās transformācijas rīkos, kas veicinātu 4.0. industriālās revolūcijas risinājumu ieviešanu ražošanas procesos, un automatizētu vai robotizētu ierasti tradicionālās uzņēmējdarbības funkcijas.

Atbalsta apjoms

Programmā paredzēts atbalsts līdz 35% no projekta attiecināmajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 1 000 000.

Atbalsta veids

Atbalsta veids ir kapitāla atlaide, t.i. lai pretendētu uz atbalstu uzņēmums papildus projekta pieteikumam piesakās uz Altum aizdevumu, kurš tiek dzēsts veiksmīgas projekta īstenošanas rezultātā.

Atbalstāmās darbības

 • Tradicionālo procesu digitalizācija uzņēmumos;
 • industrijas 4.0 risinājumu iegādei un ieviešanai (paredzot, gan nepieciešamo iekārtas, gan programmatūras komponenti) atbilstoši uzņēmuma pamatdarbības nodrošināšanas specifikai, piemēram:
  • Lietu internets (Internet of things - IOT);
  • Mākslīgais intelekts (artificial intelligence - AI), mašīnmācīšanās (machine learning - ML);
  • Blokķēde (blockchain);
  • Lielie dati (big data), mākoņdatošana (cloud computing);
  • Augsta veiktspējas datošana (HPC);
  • Virtuālā realitāte (VR), paplašinātā realitāte (AR).
 • 5G tīklā funkcionējošu sistēmu un iekārtu iegāde;
 • Datu uzglabāšanas risinājumi;
 • Uzņēmējdarbības procesu digitalizācijai nepieciešamo esošo ražošanas un citu iekārtu atjaunošana un efektivizēšana un jaunu iekārtu iegāde;
 • Jaunu iekārtu iegāde IKT jomā, kas saistīts ar IKT produktu lietošanu ražošanas procesā; 
 • Vienā platformā darbojošos risinājumu vai sistēmu darbību izveidei un nodrošināšanai (platformu ekonomika).

Projektu iesniegšana: indikatīvi 2022.gada septembris / oktobris.

 

Rinalds Trukšs

rinalds(at)globalconsulting.lv

+371 22844088

“Lidl Latvija” birojs sertificēts kā pirmais “Zaļais birojs” nozarē

“Lidl Latvija” ir pirmais mazumtirdzniecības uzņēmums Latvijā, kas izpildījis Pasaules dabas fonda (WWF) programmas “Zaļais birojs” prasības. Saņemtais “Zaļā biroja” sertifikāts apliecina uzņēmuma aktīvo iesaisti savas ekoloģiskās pēdas nospieduma mazināšanā.

“Zaļais birojs” ir Pasaules Dabas Fonda (WWF) programma, kas izveidota ar mērķi palīdzēt birojiem ieviest efektīvus un konkrētus pasākumus, lai mazinātu to ietekmi uz vidi. Šo starptautisko sertifikātu “Lidl Latvija” saņēma pēc visaptverošas biroja pārbaudes, kurā atzinīgi novērtēta mazumtirdzniecības uzņēmuma apņemšanās veiksmīgi īstenot ilgtspējīgus risinājumus. “Zaļā biroja” sertifikācija arī apliecina to, ka “Lidl Latvija” turpinās atbalstīt “zaļos” projektus un iesaistīties praktiskā vides pārvaldības sistēmā.

“Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības departamenta vadītāja Kristīne Doroško stāsta, ka uzņēmumā tika veikts īpašs audits, lai apzinātu nozīmīgākos ietekmes uz vidi rādītājus, piemēram, ūdens un elektroenerģijas patēriņu, izlietotā papīra apjomu, darbinieku paradumus u.c.: “Viens no “Lidl”  galvenajiem mērķiem ir mazināt ietekmi uz klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības samazināšanos un veicināt ilgtspējīgu dzīvesveidu gan biroja darbinieku vidū, gan ārpus tā. Pasaules dabas fonda sertifikāts iedrošina un motivē mūs pilnveidoties un ieviest  zaļās domāšanas un rīcības praksi uzņēmumā. Tikai mainot savus paradumus un rīkojoties atbildīgi, mēs kopā varam mazināt savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu.”

Par saņemto sertifikātu atzinību pauž arī Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis: “Daba ir neaizsargāta, un mēs nevaram ignorēt faktu, ka esam pilnībā atkarīgi no tās. Uzņēmumiem ir dažādas iespējas saprātīga dabas resursu patēriņa veicināšanā un labāka apkārtējās vides stāvokļa veidošanā. Mums ir patiess prieks, ka viens no vadošajiem mazumtirdzniecības nozares spēlētājiem uzskata par savu pienākumu mazināt ietekmi uz vidi gan uzņēmuma praktiskā darbībā, gan plašāk - aicinot sabiedrību mainīt savus paradumus, kopā veidojot labāku dzīves telpu.”

Jau sava Rīgas loģistikas centra plānošanas un būvniecības laikā, “Lidl Latvija” pievērsa uzmanību ilgtspējai, ieviešot starptautiskā “EDGE” būvniecības sertifikāta prasības - tika ievēroti videi draudzīgi būvniecības standarti, izmantoti ilgtspējīgi būvmateriāli un ievesta virkne inovāciju. Loģistikas centra darbību raksturo energoefektīvi risinājumi - LED apgaismojums, siltuma atgūšana no saldētavās izmantotā gaisa u.c. risinājumi, kas ir būtiski priekšnosacījumi, lai ēkā varētu ieviest “Zaļā biroja” sertifikāciju.

Vairāk informācijas

Iespēja iepirkties Vācijas interneta veikalos ar Goellner Spedition

Goellner Spedition- vācu ģimenes loģistikas uzņēmums Latvijā jau 24 gadus.

Paralēli regulārajiem salikto kravu transportiem, iedzīves pārvietošanas pakalpojumiem, nu radām iespēju iepirkties Vācijas interneta veikalos!

Priecājamies atvest nedaudz Vācijas sajūtas uz Latviju!

Tuvāka info

Publicēts SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskats

Šis ir pirmais SCHWENK Latvija ilgtspējas pārskats, kas atspoguļo SCHWENK darbību Latvijā. Attiecībā uz dažiem galvenajiem darbības rādītājiem ir atsauce uz Ziemeļeiropas organizāciju. Pārskats ir veidots saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) vadlīnijām un atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) ietvaram. Nozīmīgie IAM tika kartēti un analizēti iekšējo ietekmes pušu darba grupās, aptverot visus uzņēmuma darbības virzienus – cementa, betona un minerālmateriālu ražošanu un tirdzniecību, piedaloties uzņēmuma valdei. Ja nav norādīts citādi, visa pārskatā iekļautā informācija ir attiecināma uz pilnu 2019. gadu, balstīta ikgadējā ziņošanas ciklā.

Saite uz pārskatu: https://schwenk.lv/ilgtspeja/parskati/

Ietaupi ar Mobilly!

Mobilly Labumi ir lielisks risinājums darbinieku bonusu pārvaldībai, kas paredz pusdienu (arī ar piegādi uz mājām), transporta, medicīnas un citu ikdienas pakalpojumu apmaksu, izmantojot Mobilly mobilo maksājumu aplikāciju. Tā nodrošina efektīvu darbinieku motivācijas programmas pārvaldību, kā arī ievērojami ietaupa uzņēmumu finanšu resursus, kas tiek ieguldīti darbinieku labumu nodrošināšanā.

Uzņēmumiem šī aplikācija ļauj ietaupīt pārvaldības un finanšu resursus, kā arī ievērojami atvieglo grāmatvedības datu apstrādi un atskaišu sagatavošanu. Piemēram, izmantojot aplikāciju, lai apmaksātu darbinieku pusdienas, darba devējiem iespējams ietaupīt līdz pat 45% no izmaksām, salīdzinot ar vienkāršu algas pielikumu līdzīgā apmērā. Maksa par sistēmas ieviešanu ir 5% no transakciju apjoma.

Mobilly Labumi turpina augt un paplašināt savu pakalpojumu klāstu, tādā veidā kļūstot vēl ērtāki un draudzīgāki saviem klientiem. Kopumā Mobilly aplikāciju šobrīd izmanto jau vairāk nekā 260 000 fizisko personu un vairāk nekā 6000 juridisko personu visā Latvijā.

Vairāk informācijas: mobilly.lv/mobilly-labumi

Piedāvājam izmantot īpaši Jums pielāgotus personīgā baņķiera pakalpojumus.

Vēlamies iepazīstināt  ar  Baltic International Bank pakalpojumiem un piedāvāt piemērotāko sadarbības risinājumu Jūsu finanšu vajadzībām.

Piedāvājam, izmantot īpaši Jums kā AHK biedram, pielāgotus personīgā baņķiera pakalpojumus.

Sadarbības ietvaros Jūs iegūtu multivalūtu norēķinu kontu operatīvajiem norēķiniem ar starptautiskiem partneriem. Konts ir viegli pārvaldāms un ļaus jebkurā laikā brīvi piekļūt saviem līdzekļiem, kā arī ātri veikt nepieciešamos finanšu norēķinus gan eiro, gan citās valūtās.

Piedāvājam izdevīgus valūtas konvertācijas kursus – sākot ar ikdienas pārskaitījumiem un bankas konta papildināšanai, līdz īpaši svarīgu darījumu finansēšanai un tirdzniecības operācijām FOREX tirgū.

Gādājot par drošību biznesa darījumu veikšanā ar vietējiem un starptautiskajiem uzņēmumiem, nodrošinām arī akreditīvus un garantijas Jūsu biznesam.

Aktīvi darbojamies uzņēmumu kreditēšanā, piedāvājot izdevīgus nosacījumus, atbalstu un izcilību digitālo finanšu pakalpojumu jomā.

Priecāsimies tikties klātienē vai kādā no attālināto video/balss zvanu servisiem, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem un detalizētāk iepazīstinātu ar Bankas piedāvājumu.

Baltic International Bank
info(at)bib.eu
+371 6700 0444
Grēcinieku iela 6, LV1050
www.bib.eu