Par mums

© Kaspars Garda 2023

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) jau vairāk nekā divdesmit gadus ir pirmā kontaktpersona visiem, kas iesaistās ekonomiskajā sadarbībā starp Vāciju un Baltijas valstīm.

AHK ir vienīgā Vācijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība, kas aptver trīs valstis – Igauniju, Latviju un Lietuvu. Kaut arī šīm trim par vienotu Baltijas reģionu uztvertajām valstīm vēsturiski ir daudz kopīga, pastāv arī daudzas atšķirības, kas saistītas ar ekonomiku, tiesisko sistēmu, politiku un, protams, arī valodu un kultūru. Tādēļ Baltijas valstīs AHK biroji ar kopumā vairāk nekā 30 darbiniekiem atrodas visās trīs valstīs: Tallinā, Rīgā un Viļņā. 

Četras valstis – viens partneris

Šobrīd AHK ir vairāk nekā 470 biedruzņēmumi, tādējādi Vācijas un Baltijas valstu uzņēmumiem tā spēj nodrošināt izcilas tīklošanās iespējas. AHK fundamentālie zināšanu resursi par Vācijas tirgu būs noderīgi ikvienam Baltijas reģiona uzņēmējam, kurš vēlas uzsākt vai paplašināt uzņēmējdarbību Vācijā. Savukārt vācu uzņēmēji, kuri vēlas apgūt Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas tirgu, ar Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras palīdzību savam projektam atradīs vislabāko realizēšanas vietu kādā no šīm valstīm. 

Apvienība un pakalpojumu sniedzējs

“Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” ir Vācijā reģistrēta biedrība. Savukārt Igaunijā, Latvijā un Lietuvā reģistrētās komercdarbības sabiedrības mūsu biedriem un klientiem piedāvā dažādus pakalpojumus un konsultācijas saistībā ar veiksmīgu ieiešanu tirgū. Līdzās minētajam AHK aktīvi pārstāv savu biedru intereses valdībā un valsts pārvaldes iestādēs. 

Globāls tīklojums

AHK Baltijas valstīs ir daļa no globālā Vācijas ārējās tirdzniecības kameru (AHK) tīklojumu, kas aptver 93 valstis ar 150 dažādām pilsētām. Pamatojoties uz Vācijas Bundestāga lēmumu, ārējās tirdzniecības kameras daļēji finansē VFR Federālā ekonomikas un tehnoloģiju ministrija. Vācijā ārējās tirdzniecības kamerām ir ciešs kontakts ar Vācijas tirdzniecības un rūpniecības kameru (IHK) tīklojumu. Ciešā sadarbībā IHK un AHK palīdz vācu uzņēmējiem veidot un paplašināt savu saimniecisko darbību ārvalstīs. Jumta organizācija vietējām kamerām ir Vācijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru apvienība (DIHK) Berlīnē, kura vienlaikus koordinē un atbalsta arī ārējās tirdzniecības kameru tīklojuma darbību.

Vācijas ārējās tirdzniecības kameru trīs funkcijas

  • Vācijas tautsaimniecības oficiālā pārstāvniecība. AHK Vācijas Federatīvās Republikas uzdevumā ir centrālā institūcija Vācijas uzņēmēju atbalstam ārpus valsts. Tā pārstāv Vācijas ekonomiskās intereses, kā arī popularizē Vāciju ārvalstīs.
  • Biedru organizācija. AHK ap sevi pulcina uzņēmumus, kas aktīvi iesaistās starpvalstu ekonomiskajās attiecībās. Tieši šo uzņēmumu intereses AHK pārstāv sarunās par atbalstu divpusējai ekonomiskajai sadarbībai ar pārstāvjiem no politikas, ekonomikas un valsts pārvaldes.
  • Pakalpojumu sniedzējs uzņēmējiem. Vācijas un arī Baltijas valstu uzņēmējiem AHK piedāvā dažādus pakalpojumus, lai atbalstītu viņu saimniecisko darbību ārvalstīs.