VET_Excellence

Finālisti ar nomināciju: ZAĻAIS KURSS

SIA "ZAĻĀ SALA-R" (Rēzekne)

Uzņēmums SIA “ Zaļā sala R” darbojas tūrisma jomā. Uzņēmums piedāvā telpu nomu pasākumiem, naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumus.

SIA “Zaļā sala R”  ievēro videi draudzīgas saimniekošanas principus –  racionāli izmanto enerģijas resursus, šķiro atkritumus, sadarbojas ar vietējiem zemniekiem, u.tt, par ko ir  saņēmis vides kvalitātes zīmi – Zaļo sertifikātu.

Kopš 2008. gada uzņēmumam ir aktīva sadarbība ar Rēzeknes tehnikumu. Praksē uz viesu namu nāk jaunieši, kuri apgūst programmas “Pavārs”un “Viesmīlības speciālists”. Uzņēmums ir aktīvi piedalījies LDDK organizētā projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, par ko 2020.gadā ir saņemta LDDK atzinība “Par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības pilnveidē un izcilu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm, īstenojot mācību prakses Latgales reģionā”.

Ar audzēkņiem turpinam sadarboties arī pēc prakses, piedāvājot noslēgt darba līgumu uz noteiktu periodu, šo iespēju ir izmantojuši vairāki tehnikuma audzēkņi.


Rēzeknes tehnikuma komentārs:

SIA “Zaļā sala-R” viesu nama sadarbība ar Rēzeknes tehnikumu sākusies 2008.gadā. Viesu namā praksē nāk jaunieši, kuri apgūst programmas “Ēdināšanas pakalpojumi” un “Viesnīcu pakalpojumi”. Daži no izglītojamajiem pēc prakses un mācību beigām tehnikumā uz noteiktu periodu ir kļuvuši par uzņēmuma darbiniekiem. Atsevišķi Rēzeknes tehnikuma absolventi turpina mācībās augstākajās izglītības iestādēs.

PII audzēkņi, uzsākot praksi uzņēmumā, tiek informēti par uzņēmuma “zaļo kursu”, kas ietver sevī: enerģijas resursu racionālu izmantošanu, informāciju par atjaunojamo resursu izmantošanu apkurē, elektroenerģijas ekonomēšanu telpu apgaismojumā (iespēju izvēlēties telpu apgaismojuma patēriņu - koplietošanas telpās apgaismojums sadalīts sekcijās, ar atsevišķiem slēdžiem), telpu un teritorijas apgaismojumam izmanto energoefektīvas spuldzes, viesu namā 2017. gadā ir uzstādīti saules paneļi un kolektori, kuri ļauj ietaupīt elektroenerģiju, sadzīves elektrotehnikai ir augsta energoefektivitātes klase, telpu uzkopšanai tiek izmantoti ekoloģiski uzkopšanas līdzekļi.

Uzņēmums piedalījās Rēzeknes novada realizētajā ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 7.-9.klašu audzēkņiem. Profesionālās izglītības dienās izglītojamie apmeklē viesu namu “Zaļā sala” un uzzina par iespēju izmantot uzņēmumu kā prakses vietu. Sarunā saimnieki popularizē profesionālās izglītības priekšrocības un iespējas, min pozitīvus piemēros profesionālai izglītībai.

Uzņēmums darbojas ar skatu nākotnē. Pieņemot praksē izglītojamos, vērtē viņus darbībā, izvērtē viņu prasmes, iemaņas. Pēc nepieciešamības piedāvā noslēgt darba līgumu uz sezonu vai ilgāku laika periodu. SIA “Zaļā sala-R” darbinieki pilnveido savu kvalifikāciju, piedaloties “Nodarbināto personu kompetences pilnveides” projektā. Organizē seminārus viesmīlības pakalpojumu jomā.

LABIE KOKI (Babītes pagasts, Mārupes novads)

Uzņēmums LABIE KOKI šogad nosvinēa 16. dzimšanas dienu. Uzticamība profesijai, azarts mācīties, augt un pilnveidoties un cieša saikne mūs vieno kopā gadiem. Mēs daudz laika un enerģijas ieguldam tajā, lai digitalizācijas laikmetā ‘’ierautie’’ spēj sazemēties- vai nu darbojoties dārzos, ko esam viņiem radījuši, vai nu skatoties uz kvalitatīvu ārtelpu, ko būvējam pilsētvidē, vai nu strādājot pie mums uzņēmumā.

Lai spēku gūtu, daudz mācamies, jo tā varam sevi labāk iepazīt, iemācīties tieši to, ko katrs vēlās un kur katrs ir spēcīgs. Kopā tas veido tādu vienotu veselumu, ko izjūt ikviens mūsu klients, sadarbības partneris vai pat nejaušs mūsu skaistā kopīgi radītā parka apmeklētājs.

Mēs būvējam ciematu ‘’KOKI’’, kur mūsu nozares cilvēki varētu piedzimt, attīstīties dabiskā darbīgā vidē, mācīties profesiju dārznieks, arborists, nostrādāt visu mūžu līdz sirmam vecumam nozarē un kvalitatīvi pavadīt laiku nosirmojušu nozares profesionāļu vidū Senioru klubiņā.


Bulduru tehnikuma komentārs:

Uzņēmumam ir sauklis “Mēs par kokiem”, un tas vistiešākajā veidā savu darbības politiku balsta uz aprites ekonomiku. Projektos, kur tiek veikti būvdarbi un paredzēts kokus nocirst, uzņēmums kopā ar attīstītāju izvērtē iespēju kokus pārstādīt. Uzņēmums strādā pēc Zero Waste principa. Arī tad, kad koks ir nokalpojis zaļā auga mūžu, uzņēmums to iekļauj ainavā kā funkcionālu vai dekoratīvu elementu. Uzņēmums savā teritorijā Annas Koku Skolas parkā un attīstītajos projektos parāda, kā lietām un materiāliem piešķirt otro dzīvi, respektējot to pagātni un vēsturi.

Uzņēmuma īpašnieks ir Bulduru tehnikuma absolvents.

2023. gada naktī no 13. uz 14. jūniju no pagaidu novietnes pie iebrauktuves Rīgas starptautiskajā autoostā uz pastāvīgo atrašanās vietu Ģenerāļa Radziņa krastmalā tika pārvietots un iestādīts autoostas sarkanais ozols. Rīgā, Uzvaras parkā, kur šovasar plānots uzstādīt apmēram 65 metrus augstu panorāmas ratu, notikusi unikāla koku pārstādīšanas operācija – vienlaikus tika pārstādīti apmēram pusgadsimtu veci divi dižskābarži, kopsvarā 60 tonnas. Bulduru tehnikuma jauniešiem bija no 1.septembra dienas divu nedēļu iespēja, limitēta laika iespēja, ko noteica SIA "Labie koki" vinnētā iepirkuma līguma nosacījumi, proti, ka darbi ir jāpabeidz līdz 14.09.2023.Uzņēmuma papildpakalpojumi ir mācību semināri. Uz katru uzņēmuma organizēto semināru bez maksas ir iespējams piedalīties diviem Bulduru tehnikuma izvirzītajiem motivētākajiem izglītojamiem. Uzņēmums motivētākajiem praktikantiem nodrošina stipendiju.

Uzņēmuma pārstāvji divas reizes gadā PII viesojās ar lekciju par saglabājamiem elementiem ainavā, kā arī uz vietas Annas koku skolas teritorijā vada ekskursijas PII jauniešiem, kas apgūst IP “Dārzkopība”, “Būvniecība”, “Dārzu un parku kopšana”. Uzņēmuma pārstāvji Bulduru tehnikumā vada vieslekcijas par konkrētām tēmām un projektiem, ik gadu uzņēmums tehnikumam dāvina mācību līdzekļus, pāris jaunākos lakstaugu un kokaugu katalogus. Sniedz iespēju ikreiz diviem tehnikuma jauniešiem apmeklēt Annas koku skolas seminārus. Ir atvērts kopīgiem izglītojošiem pasākumiem uzņēmuma teritorijā pedagogiem, pedagogu pilnveides pasākumiem, Erasmus + starptautiskās sadarbības pasākumiem. 2023. gada jūnijā kopīgi ar citiem nozares uzņēmumiem (Alejas projekti, Galantus, EasyGreen un Labie koki) organizējām pieredzes apmaiņas pasākumu izglītības iestāžu pedagogiem, kas māca topošos ainavu būvtehniķus un prakšu vadītājiem uzņēmumos.

SIA FLORA (Jelgava)

SIA Flora tika dibināts 1991. gadā. No mazas galdniecības tas gadu laikā izaudzis par vienu no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem savā nozarē.

Kopš dibināšanas sākuma „Flora” atrodas Jelgavā, kas ir tikai 45 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas. Uzņēmumā ražotā produkcija veido preču zīmolu “Flora”. Sākot no brīža, kad uzņēmuma teritorijā tiek ievesta zāģbaļķu krava līdz brīdim, kad meistari dodas veikt gatavo logu vai durvju montāžu.

Mēs pēc individuāliem pasūtījumiem projektējam un izgatavojam plašu produktu klāstu. Izgatavojam visa veida koka logus, vēsturiskos logus, fasāžu sistēmas, ziemas dārzus, mansarda stiklojumu, ārdurvis, iekšdurvis, dekoratīvos apdares paneļus kā arī cita veida koka izstrādājumus. „Floras” ražotos produktus pazīst daudzās Eiropas valstīs un ar tiem lepojas gan krāšņi arhitektūras pieminekļi gan modernās celtnes.

Mēs strādājam tur, kur ir mūsu klienti! Latvijā, Vācijā, Lielbritānijā, Krievijā, Lietuvā, Igaunijā, Ungārijā, Čehijā, Norvēģijā, Īslandē, Zviedrijā un Šveicē.


Jelgavas tehnikuma komentārs:

Uzņēmums nodrošina prakses vietas Jelgavas tehnikuma audzēkņiem kopš 2012. gada. Arī pirmais produkts pēc aprites ekonomikas principiem tika izstrādāts jau 2012. gadā. Uzņēmumā kopš 2007. gada ir servisa dienests, kas nodrošina produkcijas ilgmūžību.

Kopš 2012. gada uzņēmums ražo durvis no kokmateriāliem, kas iegūti, nojaucot vecas koka ēkas. 100% uzņēmuma apkure tiek nodrošināta no atgriezumiem. Starp Latvijas logu ražotājiem SIA “Flora” ir vienīgais uzņēmums, kas piedāvā logu kopšanas, atjaunošanas un restaurācijas darbus. Arī praktikanti ir piedalījušies durvju izstrādē no veciem/ lietotiem kokmateriāliem.

Uzņēmums klientiem stāsta, ka sadarbojas ar Jelgavas Tehnikumu un ka šī izglītības iestāde ir ļoti labi un moderni aprīkota un, ka studenti var mācīties moderni. Gan Jelgavas tehnikumam, gan LLU kokapstrādes katedras studentiem uzņēmums rīko ekskursijas par uzņēmumu un stāsta par ražošanas procesu.

Finālisti ar nomināciju: SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

SIA “Dinex Latvia” (Jelgavas novads)

Dinex Website


Jelgavas Amatu vidusskolas komentārs:

Jelgavas Amatu vidusskolai ir līgums ar uzņēmumu SIA „Dinex Latvia” par izglītojamo apmācību šādās specialitātēs: programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājs, programmvadības metālapstrādes darbgaldu operators, lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG), montāžas darbu atslēdznieks. Jelgavas Amatu vidusskolai jau kopš 2013.gada ir cieša sadarbība ar uzņēmumu SIA “Dinex Latvia”, un šo gadu laikā uzņēmums ar lielu sociālo atbildību par jaunajiem speciālistiem metālapstrādes nozarē, nodrošinājis prakses vietas 212 izglītojamiem. SIA “Dinex Latvia” piedāvā izglītojamiem, topošajiem programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītājiem, metinātājiem un montāžas darbu atslēdzniekiem ne tikai praktisku pieredzi praksē, bet arī organizē seminārus un lekcijas par uzņēmējdarbību, karjeras iespējām, vides aizsardzību, paplašinot izglītojamo redzesloku par nākotnes perspektīvām. Uzņēmums SIA “Dinex Latvia” ar lielu atbildību veicina izglītojamo profesionālo sagatavotību, lai ikviens pēc kvalifikācijas iegūšanas būtu konkurētspējīgs darba tirgū.

SIA “Dinex Latvia” regulāri iesaistās sabiedrības atbalsta un labdarības pasākumos. Uzņēmums jau kopš 2013. gada uzņem izglītojamos mācību praksē un ar lielu atbildību sagatavo kvalificētus un motivētus speciālistus. Visus šos sadarbības gadus uzņēmuma administrācija rūpējas, lai prakšu vadītāji būtu augstas klases profesionāļi, kuri spēj ieinteresēt izglītojamos un nodot savas zināšanas topošajiem metālapstrādes speciālistiem, kuri pēc kvalifikācijas iegūšanas, izvēlas uzsākt savas darba gaitas tieši SIA ”Dinex Latvia”, kur ir saņemta pirmā pozitīvā darba pieredze. SIA “Dinex Latvia” piedalās dažādos labdarības pasākumos un viens no tiem, kurš ir kļuvis par tradīciju, ir Ziemassvētku paciņu sarūpēšana Ozolnieku/Jelgavas pašvaldībai Sociāli maznodrošinātām personām.

Uzņēmums SIA “Dinex Latvia” aktīvi iesaistās sociālajā uzņēmējdarbībā un piedāvā Jelgavas Amatu vidusskolas programmvadības metālapstrādes darbgaldu iestatītāju un montāžas darbu atslēdznieku specialitātes izglītojamiem iekļaujošu izglītību, nodrošinot vienādas izglītības iespējas visiem skolas izglītojamiem, kuri iziet mācību praksi uzņēmumā, atbilstoši viņu spējām, prasmēm, vajadzībām. Prakses vadītāji veic diferencētu pieeju un prakses darba uzdevumi tiek organizēt tā, lai saprot visi, bet katrs var veikt pēc savām spējām , kas dod iespēju katram izglītojamam iepazīties gūt panākumus mācībās. Uzņēmumā ļoti atbildīgi tiek organizētas mācības un prakses, nodrošinot izglītojamiem drošu darba vidi, vienlaicīgi pilnveidojot izglītojamo zināšanas par darba drošību. Uzņēmumā tiek nodarbinātas personas ar invaliditāti. Darbiniekiem tiek pielāgotas un aprīkotas darba vietas. 2024.gadā uzņēmums piedalījās projektā: “Darba vietu pielāgošanas pasākumi bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām ar invaliditāti” īstenošanu.

SIA „BBH Investments”, viesnīca Baltic Beach Hotel & SPA (Jūrmala)

Viesnīca “Baltic Beach Hotel & SPA”, tāpat kā liela daļa Latvijas uzņēmumu, regulāri saskaras ar darbinieku trūkumu, īpaši vasaras sezonā. Apzinoties situācijas nopietnību, esam ieinteresēti tieši jauniešu piesaistē, jo uzskatām, ka ‘izaudzināt’ darbinieku, sniedzot tam praktiskās iemaņas, ir efektīvākais veids kā veidot jauno nozares profesionāļu paaudzi. Darbojoties ar jauniešiem-praktikantiem, cenšamies radīt maksimāli draudzīgu darba vidi, kas ilgtermiņā veicinātu potenciālā komandas biedra motivāciju, izaugsmi un lojalitāti uzņēmumam. Ne mazāk svarīgs ir sociālās atbildības aspekts. Mēs apzināmies, ka katra konkrētā praktikanta prasmes un iemaņas, kā arī atbildības sajūta un nepieciešamība darbu padarīt pēc labākās sirdsapziņas, ir tieši atkarīga no mums – darba devējiem.


Bulduru tehnikuma komentārs:

Ar uzņēmumu ir ļoti veiksmīga sadarbība, jo varam organizēt prakses maiņās visai grupai. Uzņēmums apmāca ikvienu izglītojamo, neatlasot tikai labākos. Uzņēmums ikreiz gaida ciemos tehnikuma jauniešus un pedagogus un izvadā ekskursijā pa viesnīcas telpām, restorāniem un SPA.

Uzņēmums piedalās PII organizētajās aktivitātēs atvērto durvju dienas pasākumos, Ziemassvētku pasākumos un citās tehnikuma aktivitātēs, kas saistītas ar karjeras izglītību. Uzņēmums tehnikuma jauniešus iesaista kolektīvā un atbalsta ar transporta apmaksu, pusdienām, iespēju nakšņot viesnīcā.

Viesnīca “Baltic Beach Hotel” Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem, darba biržā piedāvāja vakances dažādās profesijās. Uzņēmums sniedz iespēju izglītoties gan motivētākajiem, gan mazāk motivētiem jauniešiem. Piemēram, motivētākajam jaunietim, kas apguvis papildus bārmeņa prasmes, pēc vēlēšanās bija iespēja strādāt bārā par bārmeni. Piedāvā vasaras mēnešos jauniešiem strādāt uzņēmumā. Sociāli mazāk nodrošinātiem jauniešiem, kas nedzīvo Jūrmalā prakses laikā piedāvā nakšņošanas iespējas viesnīcā.

Uzņēmuma pārstāvji piedalās karjeras dienās tehnikumā, informējot jauniešus par prakses un darba iespējām. Uzņēmums nodrošina mācību ekskursijas gan PII izglītojamiem, gan pedagogiem. Uzņēmums izglītības programmai Viesnīcu pakalpojumi nodrošina materiāli tehnisko bāzi mācību numuros: speciālos viesnīcu mini iepakojumus ziepēm, šampūniem, zobu tīrīšanas komplektus, kosmētikas komplektus, vienreizējās čibas, acu maskas miegam u.c.

Industrial Welding (Daugavpils)

Mūsdienīgas iekārtas, stingra orientācija uz izgatavotās produkcijas kvalitātes nodrošināšanu un standartiem sfērās, kurās mēs darbojamies, piegādes termiņu ievērošana – lūk tas, ko mēs piedāvājam saviem klientiem.
Mēs nodrošinām mūsu klientu vajadzību apmierināšanu visās sadarbības stadijās – sākot ar projekta konstruktordokumentācijas un tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādi un beidzot ar produkcijas piegādes savlaicīguma atsekošanu uz klienta noliktavu vai ražošanas līniju. Pateicoties tam, jau daudzus gadus mūsu uzņēmuma ražotie izstrādājumi sekmīgi tiek ekspluatēti lauksaimniecībā, automobiļu un dzelzceļa transportā, enerģētikā, ražošanas un specializētās iekārtās.


Latgales Industriālā tehnikuma komentārs:

Uzņēmums ļoti aktīvi sadarbojas ar tehnikumu mācību prakses, kvalifikācijas prakses, DVB prakses organizēšanā, iesaistās arī tehnikuma citos pasākumos (pieaugušo izglītības reģionālie semināri, uzņēmēju braņči). Uzņēmuma darbinieki vada izglītojamiem nodarbības uzņēmumā, tādējādi radot lielu motivāciju un prestižu profesijā. Ir liela interese par topošajiem speciālistiem, kuriem prakses notiek sākot no 2. kursa un kuriem tiek piedāvātas darba vietas uzņēmumā.

Uzņēmumā ir darbinieki, kuri piedalās labdarības projektos un iesaistās dažādos sabiedrības atbalsta pasākumos. Uzņēmums ievēro sociālās sadarbības principus (laba vide, iedvesmojoša darba atmosfēra kolektīvā, motivācija pilnveidot savas zināšanas un prasmes, atvērts sabiedrības izglītošanā). Neskatoties uz to, ka metālapastrādes un mašīnbūves joma ir saistīta ar lieliem darba vides riska faktoriem, uzņēmumā strādāja 2 darbinieki ar invaliditāti.

Uzņēmums gan veicina, gan motivē ne tikai talantīgos audzēkņus, bet arī audzēkņus ar vājākām sekmēm. Tiek pievērsta uzmanība un atrasta individuāla pieeja katram audzēknim. Tiek nodrošināta labvēlīga vide uzņēmumā un pēc tehnikuma absolvēšanas tiek piedāvātas darba vietas.

Tehnikums papildus klasiskajam mācību procesam piesaista lektorus, kas vada dažādas meistarklases, tiek nodrošināti ārpus stundas pasākumi audzēkņiem uzņēmumā, lai radītu interesi pret profesiju un celtu motivāciju mācīties. Arī tiek nodrošināti kvalifikācijas celšanas kursi pedagogiem, kur vienmēr tiek uzaicināti arī audzēkņi.

Finālisti ar nomināciju: AKTĪVĀKAIS MIKROUZŅĒMUMS/MAZAIS UZŅĒMUMS

SIA “Galantus Dārzi” (Rīga)

GALANTUS jau vairāk nekā 25 gadus rada unikālus dārzus no ieceres līdz pilnai realizācijai. Mūsu mērķtiecīgais ceļš vedis cauri nemitīgai zināšanu un prasmju apguvei, neierobežojoties tikai profesionālajā laukā. Plašāks pasaules redzējums, filozofisku, kulturālu un starpdisciplināru pieredžu apguve, plašākas iedvesmas krāšana un lielāka konteksta meklējumi, kas nekad nebeidzas. Un neatlaidīga tieksme pēc attīstības un pilnības. Tas viss rezultējas unikālā pieredzē, kas palīdz mūsu Klientiem realizēt savu individuālo sapni par dārzu, runājot vienā valodā. Mēs esam ceļa biedri, kas kādu laiku iet blakus, dalās sajūtās un pieredzē, lai kopīgi radītu ko patiesi īpašu. Dārzu.


Bulduru tehnikuma komentārs:

Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar Bulduru tehnikumu ne tikai DVB mācību īstenošanā, bet arī padomos par Bulduru tehnikuma teritorijas labiekārtošanu, vieslekciju pasniegšanu un mācību ekskursiju organizēšanu uz objektiem gan tehnikuma pedagogiem, gan izglītojamiem. Uzņēmuma vadītājs ir Bulduru tehnikuma absolvents un “Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrības” dalībnieks. Biedrība ik gadu kopā ar nozares uzņēmumiem motivētākajiem 4-6 Bulduru tehnikuma izglītojamiem sniedz iespēju saņemt stipendiju 100 eiro desmit mēnešus.

Uzņēmums nodrošina DVB mācības līdz sešiem izglītojamiem. Uzņēmumam ir pēc pakalpojuma sniegšanas veidiem atbilstošas brigādes: bruģētāji, kopšanas darbu brigāde un ierīkotāju brigāde. Izvērtējot katra praktikanta zināšanu līmeni un fizisko sagatavotību, katrā no brigādēm tiek pievienoti maksimums divi tehnikuma praktikanti.

Uzņēmuma vadītājs esot Bulduru Dārzkopības skolas attīstības biedrībā, ik gadu uzrunā dažādus nozares uzņēmumus, lai piesaistītu finansējumu stipendijai un jauniešiem sniegtu iespēju apgūt praktiskās iemaņas darba vidē. Uzņēmums “lietaskoku” prakses laikā atbalsta ar stipendiju, vai ar pilngadīgiem izglītojamiem kvalifikācijas prakses beidzamajā posmā nodibina darba attiecības un maksā darba algu.

Uzņēmuma īpašnieks 2023.gada vasarā nāca ar iniciatīvu uzrīkot mācības izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri īsteno IP Būvniecība, ainavu būvtehniķa kvalifikāciju. Pilnveides pasākums norisinājās divas dienas, bijām ekskursijā pa dažādiem objektiem, kur darba devēji - DVB mācību īstenotāji dalījās pieredzē. Piedalījās ne tikai Bulduru tehnikums, bet arī Daugavpils būvniecības tehnikums un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas filiāles darbinieki.

Uzņēmuma vadītājs ir vieslektors Bulduru tehnikumā, nodrošina ārpusstundu aktivitātes - ekskursijas uz paraugdārziem. Uzņēmums rīko pedagogiem profesionālās kvalifikācijas pilnveides pasākumus, sniedz Bulduru tehnikumam ieteikumus teritorijas attīstības jautājumos.

SIA "Kind service" (Rēzekne)


Rēzeknes tehnikuma komentārs:

Uzņēmums SIA “Kind service” ir jauns un perspektīvs, kā arī strauji augošs būvniecības uzņēmums. Darbība tika uzsākta 2017.gadā ar 4 darbiniekiem, bet sešu gadu laikā darbinieku skaits ir izaudzis līdz 56 būvniecības speciālistiem. Uzņēmumā SIA “Kind service” ir nodarbināti 2 nozares speciālisti, kuriem ir arī pedagoģiskā izglītība un kuri regulāri vada nodarbības (lekcijas) mācību iestādēs, kā piemēram, Rēzeknes tehnikumā, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, mācību centros.

SIA “Kind service” tiek uzņemti visi audzēkņi, kuri vēlas pilnveidot zināšanas būvniecības jomā. Talantīgajiem izglītojamajiem tiek uzticēti atbildīgāki pienākumi, bet audzēkņi ar vājākām zināšanām tiek uzticēti par palīgiem brigāžu vadītājiem, kur šie audzēkņi var uzdot neskaidrus jautājumus un mācīties veikt uzdevumus atbildīgās personas vadībā.

Divi uzņēmuma darbinieki vada stundas Rēzeknes tehnikumā, sniedzot audzēkņiem ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktisko pieredzi. Divi uzņēmuma darbinieki lasa lekcijas Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, tādā veidā veicinot izglītojamo attīstību un izaugsmi. Uzņēmuma darbinieki tiek pieaicināti kā būvniecības nozares speciālisti uz stundām (nodarbībām, lekcijām). Regulāri izglītojamajiem ir nodrošinātas mācību ekskursijas SIA “Kind service” būvobjektos, kuros uzņēmums veic būvdarbus.

z/s “Klintis” (Saldus rajons)

Uzņēmums ZS Klintis viesmīlības un ēdināšanas nozarē jau strādā 24 gadu. 

Nodrošinot prakses iespējas,uzņēmums sadarbojās ar vairākiem mācību uzņēmumiem Latvijā.

Praktikanti ZS Klintis var pamēģināt darbā restorāna darbībā( izbraukumu pasākumos , kāzas, jubilejās, sporta spēles, lielos koncertos), viesmīlībā ( ikdienas darbā un pasākumu apkalpošanā), viesnīcas nozarē. Var izmēģināt roku jebkurā jomā, kurā vēlētos darboties turpmāk. Vairāki praktikanti ir palikuši  arī šajā uzņēmumā darbā pēc skolas beigšanas. Uzņēmums arī pats iesaistās arī Saldus tehnikuma eksāmenu komisijās gan pavāriem, gan viesnīcu speciālistiem zināšanu novērtēšanā.


Saldus tehnikuma komentārs:

Sadarbība ar uzņēmumu Saldus tehnikumam mācību prakses un kvalifikācijas prakses nodrošināšanā intensīvi notiek no 2010.gada. z/s Klintis ir Saldus tehnikuma aktīvs sadarbības partneris mācību prakses un darba vidē balstītu mācību nodrošināšanā divām Saldus tehnikumā apgūstamajām profesionālajām kvalifikācijām( 4.LKI) “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” un “Pavārs”. Uzņēmums darbojas Kurzemes mazpilsētā Saldū, nodrošinot viesnīcas (viesnīca “Demians”) un ēdināšanas (restorāns “Stikla pērlīšu spēle”) pakalpojumus. Uzņēmuma darbinieki ir atbalstījuši dažādu jauniešu gribu un spējas apgūt profesionālās prasmes reālajā darba vidē laikā un telpā, kas ir liels izaicinājums. Sadarbība un atbalsts ir raksturlielumi un uzņēmuma vērtība.

Uzņēmuma vērtības un uzņēmuma ģimeniskā vide ļauj Saldus tehnikuma dažādu kursu un kvalifikāciju jauniešiem kvalitatīvi apgūt ar uzņēmumu darbinieku prasmīgu pedagoģisko atbalstu profesionālajām kvalifikācijām atbilstošas prasmes, ievērojot katra jaunieša personiskās īpašības un attīstot to profesionalitāti.

Motivējošā un uz kvalitatīva produkta un pakalpojumu nodrošināšanu izveidotā uzņēmuma vide un uzņēmuma darbinieki ir pamats Saldus tehnikuma absolventiem savas karjeras stiprināšanai pēc vidējā profesionālā izglītības diploma saņemšanas. Katru gadu kāds no absolventiem izvēlas šo uzņēmumu, lai turpinātu strādāt uzņēmumā pēc diploma saņemšanas.

Uzņēmumā mērķtiecīgi tiek sniegta iespēja darboties reālajā vidē, ievērojot katra jaunieša potenciālu un virzot tā profesionālo izaugsmi. Reāla mācību vide , t.sk., darba disciplīnas ievērošana uzņēmumā, sniedz jauniešiem labas mācību situācijas un pieredzi. Uzņēmuma vadība iesaistās arī kā Saldus tehnikuma sadarbības partneris ES dažādu izglītības programmu( t.sk. arodizglītības) īstenošanā, sniedzot atbalstu izglītojamajiem t.sk.ar īpašām vajadzībām, nodrošinot individuālo prasmju apguvi jauniešiem.

Uzņēmums piedalās Saldus tehnikuma projektu darbu izvērtēšanā, profesionālo konkursu žūrijā un darbinieki bieži darbojas kā eksperti, sniedzot profesionālu atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem.

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera organizē profesionālās izglītības izcilības balvu "VET_Excellence Latvia". Tas notiek "VET_Excellence" projekta ietvaros, ko finansē Vācijas Federālā izglītības un pētniecības ministrija (BMBF) un LR Izglītības un Zinātnes ministrija. Šī iniciatīva tiek īstenota kopš 2023. gada augusta sākuma ciešā sadarbībā ar Latvijas partneriem. Projekta ilgums ir viens gads. "VET_Excellence Latvia" izcilības balvas mērķis ir popularizēt darba vidē balstītās mācības Latvijā un godināt tās īstenojošos uzņēmumus.

"VET_Excellence" projekta partneri ir Baltijas valstu, Grieķijas un Meksikas Ārvalstu tirdzniecības kameras (AHK).

Balvas pasniegšanas ceremonija notiks š.g. 6.jūnijā, koncertsaal Spīķeri telpās.

Balvas tiks piešķirtas trīs nominācijās: "Zaļais kurss", "Sociālā atbildība" un "Aktīvākais mikrouzņēmums/mazais uzņēmums".

Sīkāku informāciju par projekta norisi un nominācijām skatīt nolikumā.
Balvas pretendentus var izvirzīt līdz 04.03.2024. (ieskaitot), aizpildot elektronisku pieteikuma anketu.