Eksporta iniciatīva enerģētikas jomā

Grafik Energie © Shutterstock/Boo-Tique

Augstas energoresursu izmaksas rosina rūpniecības pārstāvjus un iedzīvotājus Vācijā un Baltijas valstīs domāt par esošo resursu efektīvu izmantošanu un to ilgtspēju. Tāpēc ir pieprasījums pēc energotaupīgiem būvniecības risinājumiem gan jaunceltņu projektēšanai, gan esošo ēku modernizēšanai, kā arī tehnoloģijām atjaunojamo enerģiju izmantošanai. Tās atver biznesa iespējas Vācijas pieredzei.

Lai Vācijas ražotājus un tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu piedāvātājus atbalstītu ārvalstu tirgu apguvē un lai paplašinātu eksportu, 2007. gada jūlijā Vācijas Ekonomikas un enerģijas ministrijas (BMWi) vadībā tika iedzīvinātas energotaupības un atjaunojamo enerģiju eksporta iniciatīvas, kuras 2016. gadā apvienoja „Enerģijas eksporta iniciatīvā”.

AHK konference “Energoefektivitāte rūpniecībā”

Uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju par tēmu "Industriālā energoefektivitāte"

 

 

Jaunu tirgu apguve

 • Vācijas tirgus
 • Baltijas tirgus
 • Piedalīšanās starptautiskās izstādēs

Vācijas tirgus

Uzņēmēju delegāciju braucienos enerģijas eksporta iniciatīvas ietvaros Igaunijā, Latvijā un Lietuvā tiek iegūti potenciālie klienti sarunām un uzņēmumu apmeklējumiem Vācijā.

Pirms brauciena Baltijas valstu uzņēmumi no AHK saņem visu nepieciešamo informāciju par produktiem un pakalpojumiem. Turklāt par lēmumu pieņemšanu atbildīgajām personām informatīvajos pasākumos un ražotņu apmeklējumos tiek sniegtas derīgas norādes vēlamajai vācu tehnoloģiju izmantošanai.

 • Produktu un pakalpojumu prezentācijas un konkrētu lietojumu piemēri tieši uzņēmumā.
 • Tieša un personīga komunikācija ar potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un lēmumu pieņēmējiem no ekonomikas un politikas aprindām.
 • Tieša pieredzes un informācijas apmaiņa.
 • Bezmaksas dalība bez organizatoriskā sloga.

Baltijas tirgus

Eksporta iniciatīva palīdz uzņēmumiem nodibināt biznesa kontaktus. AHK darījumu braucieni uz Igauniju, Latviju un Lietuvu vieno lēmumu pieņēmējus un piedāvātājus, kā arī kā „durvju atvērēji” izveido vajadzīgos kontaktus ar sadarbības partneriem Baltijas valstīs.

Darījumu brauciena centrālais pasākums ir vienas dienas konference, kurā uzņēmumi izvēlētu speciālistu auditoriju iepazīstina ar savu darbu. Uz konferenci tiek aicināti ekonomikas, asociāciju, pārvaldes un politikas pārstāvji. Speciālisti-referenti no Vācijas un Baltijas valstīm iepazīstina ar tiesisko regulējumu, kā arī esošo situāciju un perspektīvām savā valstī.

Izdevumus par konsultācijām, kontaktu veidošanas starpniecību, vietējo atbalstu un organizēšanu sedz eksporta iniciatīva. Dalībnieki paši apmaksā tikai ceļa un uzturēšanās izdevumus.

 • Izmaksu ziņā izdevīga un efektīva iespēja jaunu tirgu identificēšanai un apgūšanai.
 • Tieša kontaktu veidošana ar sadarbības un biznesa partneriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
 • Ceļojuma organizēšanu un rezultātu analīzi veic AHK darbinieki.
 • Mērķtiecīga iepriekšēja konsultēšana par politisko vidi, ekonomiski politisko situāciju un nozares struktūru.
 • Mērķa grupu analīze, ko veic AHK, ar svarīgākajiem tirgus datiem un iespējām.

Piedalīšanās starptautiskās izstādēs

Izmantojot Vācijas Ekonomikas un enerģētikas ministrijas (BMWi) piedāvāto izstāžu programmu, Vācijas uzņēmumi kopīgi var sevi prezentēt starptautiskā nozares izstādē vai profesionāļu pasākumā. Produkti un pakalpojumi plašai auditorijai tiek demonstrēti oficiālā kopīgā stendā.

 • Demonstrācija un produkcijas izvietošana gatavos izstādes stendos, kuru izmēri ir dažādi.
 • Izstādes organizēšanu un individuālo atbalstu pilnībā uzņemas BMWi, AHK un citi projektā iesaistītie partneri.
 • Izmaksu ziņā izdevīga un efektīva iespēja jaunu noieta tirgu identificēšanai un apgūšanai.
 • Visaptverošs un profesionāls BMWi atbalsts.
 • Pievilcīgs stenda noformējums vienotā stilā.
 • Pamatprogramma par noteiktām tēmām un plaši reklāmas un mārketinga pasākumi.