Tirgus konsultācijas

© Shutterstock/Bloomicon

Jūs Vācijā meklējat sev piemērotus preču realizētājus vai piegādātājus? Vai varbūt vispirms vēlaties ļaut izpētīt tirgus situāciju, vai arī Jums ir nepieciešami konkrēti semināri veiksmīgai darbības uzsākšanai Vācijas tirgū? Vai varbūt Jūs esat ieinteresēts mūsu piedāvātajos tirgus izzināšanas braucienos un atbalsta līdzekļu piesaistē?

Ar AHK starpniecību Jūs ātri un neitrāli spēsiet apzināt savu tirgus potenciālu, kā arī atrast piemērotus darījumu partnerus. Visi pakalpojumi tiks individuāli pielāgoti tieši Jūsu vajadzībām. Šeit Jūs varat iepazīt mūsu piedāvājuma klāstu.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu individuāli sagatavotu piedāvājumu!

Darījumu partneru meklēšana

Pamatojoties uz kopīgi izstrādāta meklēšanas profila, AHK Vācijā (un pēc vēlmes arī Austrijā un Šveicē) piemeklēs Jums piemērotus darījumu partnerus (preču realizētājus, klientus, noieta tirgus, piegādātājus u. tml.). AHK vācu valodā runājošie eksperti sazināsies ar kameras partneriem, un, vadoties pēc noteiktajiem kritērijiem, kapacitātēm un interesēm, sagatavos Jums konkrētus īsus uzņēmumu profilus par katru piemēroto kandidātu.

Ja nepieciešams, mēs Jums sagatavosim potenciālo partneru apmeklējuma plānojumu, savukārt uz vietas Vācijā nodrošināsim arī latviešu un vācu valodās runājoša eksperta pakalpojumus. Šādā veidā saistībā ar piemērotākā partnera izvēli Jūs saņemsiet arī svarīgu vērtējumu “no malas”. AHK Jūs atbalstīs visā vizītes laikā, turklāt Vācijā Jūs varēsiet izmantot arī vietējās tirdzniecības un rūpniecības kameras telpas un atbalstu.

Adrešu atlase un kontaktu izveide

Izmantojot Vācijas nozaru uzņēmumu sarakstus, profesionālo apvienību informāciju un datubāzes, kā arī individuāli apkopojot nepieciešamo informāciju, mēs izstrādāsim detalizētu uzņēmumu sarakstu. Šādu sarakstu Jums izsniegs pārskatāma “Excel” dokumenta formā, kurā būs iekļauts uzņēmuma nosaukums, vispārīgās pasta adreses, tālruņa un faksa numuri, kā arī vispārīgās e-pasta adreses.

Pēc tam, ja nepieciešams, AHK Jums palīdzēs arī uzņemt pirmo kontaktu, kas Vācijā ir obligāti jādara, nosūtot vēstuli pa pastu (ne elektroniski). Šajā nolūkā mēs palīdzēsim sagatavot tekstus, tulkot tos (piemēram, pavadvēstules un informatīvo materiālu), sagatavosim izvēlēto adresātu sarakstu un, ja vēlēsieties, nodrošināsim arī materiālu nosūtīšanu pa pastu.

Vēlaties palielināt šādas uzņēmumu uzrunāšanas veiksmes potenciālu, liekot atrast konkrētas kontaktpersonas? Pirms informatīvo materiālu izsūtīšanas AHK Jūsu uzdevumā, sazinoties pa tālruni, apzinās piemērotākās adresātu kontaktpersonas (piemēram, iepirkumu daļā, realizācijas daļā, uzņēmuma vadībā).

Individuāla tirgus izpēte

Jums ir nepieciešams neitrāls, nopietns vērtējums attiecībā uz Jūsu izredzēm Vācijas tirgū? AHK, izmantojot sadarbībā ar Jums izstrādātu jautājumu sarakstu, apkopos konkrētu informāciju par Vācijas tirgu, tā sektoriem un attīstības tendencēm. Mēs apzināsim statistikas datus un sagatavosim analīzes par Jūsu saimnieciskās darbības konkurentiem.

Piemēram, šādas analīzes var saturēt datus par vispārējo tautsaimniecības situāciju, pārskatu par tirgū specifiskajām struktūrām, apzināt svarīgākās mērķa grupas un klientus, aprakstīt darba un nodokļu normatīvo aktu noteikumus, importa un eksporta regulējumu, tirgus apstākļus, normas, standartus, licenču tiesības u.c.

Atbalsts darījumu sarunās un telpu īre

Labprāt dosimies Jums līdzi uz sarunām ar potenciālajiem sadarbības partneriem Vācijā. Ja nepieciešams, AHK var arī nodrošināt sagatavošanos pirms un pēc sarunām, kā arī tulkošanas pakalpojumus. No mums Jūs saņemsiet neitrālu, nopietnu darījumu partnera vērtējumu, kā arī norādījumus veiksmīgai darījumu sarunu vešanai Vācijā.

Lai vestu sarunas, Jūs noteikti varēsiet izmantot arī mūsu partneru – Vācijas tirdzniecības un rūpniecības kameru (IHK) – telpas apmēram 80 dažādās Vācijas pilsētās. Mēs Jūsu vietā parūpēsimies par tehniku, ēdināšanu un uzkopšanu. Tieši tāpat varam organizēt arī transportu no/ uz lidostu u.c.

Sagatavošanās dalībai izstādēs un individuāli semināri uzņēmumos

AHK rīcībā ir virkne kvalificētu lektoru, kuri igauņu/ latviešu/ lietuviešu valodā var vadīt seminārus pirmajiem soļiem Vācijas tirgū. Līdzās mūsu standarta semināru programmai Igaunijā/ Latvijā/ Lietuvā mēs varam sagatavot arī individuālas mācības, kas paredzētas tieši Jūsu pārdošanas personālam.

Būdami vairāku vadošo Vācijas izstāžu rīkotājsabiedrību pārstāvji, mēs bieži vien konstatējam, ka Igaunijas/ Latvijas/ Lietuvas klienti nav pietiekami labi sagatavoti apstākļiem, kādi valda Vācijas izstādēs. Tādēļ aicinām izmantot iespēju mērķtiecīgi sagatavoties veiksmīgai dalībai Vācijas izstādēs. Šie izdevumi Jums pēc tam atmaksāsies! Un, protams, mēs Jums palīdzēsim sagatavot izstādes materiālus, to tulkojumus, dizainu, kā arī apstrādāt izstādes laikā iegūtos kontaktus jau pēc atgriešanās mājās.

Delegāciju vizītes

AHK ir vairāk nekā 20 gadu pieredze delegāciju vizīšu organizēšanā. Regulāri organizējam dažādiem tematiem veltītus braucienus uz Vāciju. Sadarbībā ar vietējām uzņēmējdarbības veicināšanas organizācijām mēs organizējam arī tirgus izzināšanas braucienus individuāliem uzņēmējiem, turklāt šādām vizītēm bieži vien var iegūt valsts atbalsta līdzekļus.

Jautājiet mums par šo iespēju!