Biedri

© AHK Balt/Mindaugas Mikulena

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras biedri veido daļu no starptautiska tīklojuma. Šobrīd mūsu AHK ir apvienojušies apmēram 470 uzņēmumi no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Vācijas. Būdams lielākais bilaterālais tīklojums, mēs pārstāvam Vācijas tautsaimniecību Baltijas valstīs. Mums ir cieši kontakti ar uzņēmējdarbības, politikas, valsts pārvaldes, kā arī citu svarīgu iesaistīto pušu pārstāvjiem. Tādējādi saviem biedriem varam nodrošināt kontaktus ar piemērotiem darījumu partneriem un kontaktpersonām.

Mēs esam stratēģisks partneris un tādēļ atbalstām gan tos uzņēmumus, kas vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību Vācijā, gan arī tos, kas to plāno darīt Baltijas valstīs. Savu biedru idejas mēs ņemam vērā, lai, veidojot konstruktīvu dialogu ar politiķiem un valsts pārvaldi, dotu savu artavu nepārtrauktā uzņēmējdarbības vides pilnveides procesā. Tādējādi AHK sevi uzskata par vidutāju, veidojot saikni ap politiķiem, institūcijām un lēmumu pieņēmējiem.

Mūsu biedriem dažādos oficiālos un neoficiālos pasākumos vienmēr ir iespēja iepazīt lēmumu pieņēmējus no uzņēmējdarbības un politiskajām aprindām un veidot ar tiem tiešus kontaktus. Biedriem ir arī atlaides mūsu pakalpojumu piedāvājuma klāstam.

Kļūt par biedru

Pasūtīt "Newsletter" ziņas 

Mūsu Premium biedri 2024