Publisko iepirkumu pakalpojums

Palīdzēsim gūt Jums panākumus!

Dalība publiskajos iepirkumos ir saistīta ar lielu resursu patēriņu un turklāt prasa arī vietējās valodas zināšanas un spēju orientēties visās iepirkumu procedūrās. Pat mazākā neprecizitāte var rezultēties tajā, ka uzņēmums tiek izslēgts to tālākas dalības konkrētajā iepirkumā.

Vācijas- Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) piedāvā visaptverošu publisko iepirkumu pakalpojumu, sniedzot atbalstu uzņēmumiem dalībai iepirkumus un arī pāņemot nepieciešamās uzņēmuma procedūras, kas saistītas ar dalību iepirkumos. Mūsu resursi sniedz Jums iespēju vienlaikus piedalīties arī vairākos iepirkumos.  

Mūsu pakalpojums sastāv no diviem galvenajiem soļiem:

Publisko iepirkumu monitorings

AHK regulāri pārrauga klientam būtisko Baltijas vai Vācijas tirgu aktuālos un jaunos iepirkumus. Tiklīdz parādās uzņēmumam atbilstošs iepirkums, mēs savu klientu par to informējam. Ja uzņēmums ir ieinteresēts piedalīties šajā iepirkumā, mēs piedāvājam savu atbalstu nākamajos procedūras soļos.

Atbalsts iepirkumos

Šis pakalpojums sastāv no uzņēmuma konsultācijām attiecībā uz nepieciešamo dokumentāciju un prasībām, kas būtiskas veiksmīgai dalībai iepirkumā. Papildus mēs piedāvājam arī dokumentu tulkojumu nepieciešamajā valodā un to pārbaudi, lai tie atbilstu minimālajām iepirkuma prasībām. Pēdējais atbalsta solis sastāv no dalības reģistrācijas procedūras un dokumentu iesniegšanas uzņēmuma vārdā iepirkumā norādītajos termiņos.

Apmācības dalībai konkursos

Saņemiet trīs konsultācijas, kurās iegūsiet apmācību, kā efektīvāk pieteikties konkursiem, ātrāk novērtēt konkursa potenciālu un optimizēt savu dalību konkursos. Piesakieties konkursu apmācībai katrā laikā, aizpildot formulāru.