Pieteikuma veidlapa: Apmācība dalībai konkursos

Apmācības dalībai konkursos

Informācija konsultantam

Vēlamā konsultācija*

Konsultācijas mērķi*

Vēlamā konsultāciju valoda*

Dati par Jūsu uzņēmumu
Uzņēmuma adrese

Valsts

Iesniegt datus

Piekrītu personīgo datu apstrādei¹*

¹Vispārēja informācija par personas datu apstrādi


1. Apstrādes objekts

Paziņojumi par konfidencialitāti ir saistīti ar Jūsu personas datu apstrādi, kas paredzēti pasākuma reģistrācijai. Diemžēl bez šiem datiem nav iespējams apstrādāt Jūsu pieteikumu.


2. Pārziņa nosaukums un kontaktinformācija

  • Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā pastāvīgā pārstāvniecība
  • Joahims Fē
  • Strēlnieku iela 1-4,
  • Rīga, Latvija, LV-1010
  • Tālrunis: +371 67320007
  • E-pasts: joachim.veh(at)ahk-balt.org

3. Apstrādes mērķi un juridiskais pamats

Jūsu dati tiek ievākti, lai reģistrētu Jūsu pieteikumu pasākumam. Jūsu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Lūdzu, ievērojiet, ka pasākumā laikā tiks fotografēts un filmēts. Ar dalību šajā pasākumā Jūs piekrītat, ka uzņemtās bildes vai video var tikt publicēti (drukātā un tiešsaistes veidā, kā arī sociālajos tīklos u.c.)


4. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Atsevišķos gadījumos pasākuma ietvaros dažas personas datu kategorijas (uzvārds, vārds, uzņēmums) var tikt nodotas trešajai personai, proti, dalībniekiem, referentiem, ministrijām, un vēstniecībām. Šī datu nodošana ir saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai aizsargātu pamatotās intereses.


5. Personas datu nodošana trešajai

valstij Nosūtot e-pastus lielos apjomos, mēs izmantojam piegādes pakalpojumu sniedzēju MailChimp (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ASV).

Papildu informāciju par piegādes pakalpojumu sniedzēju MailChimp un vispārējo informāciju par sīkdatņu darbību un to atspējošanu, lūdzam skatīt mūsu Paziņojumā par personas datu aizsardzību.

Jūsu datu nodrošināšana notiek, izmantojot tīmekļa lietojumprogrammu internetā. Personas datu konfidencialitāte, integritāte (neaizskaramība) un autentiskums (patiesums) un pieejama tādā veidā netiek garantēta.


6. Personas datu uzglabāšanas ilgums

Jūsu personas dati tiks saglabāti līdz pasākuma beigām. Tiesiskais datu uzglabāšanas ilgums var arī padarīt datu uzglabāšanu par nepieciešamu.


7. Datu subjekta tiesības

Saskaņā ar ES Datu aizsardzības regulu Jums ir šādas tiesības:

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, Jums ir tiesības iegūt par tiem informāciju (VDAR 15. pants).

Ja tiek apstrādāti nepatiesi personas dati, Jums ir tiesības tos labot (VDAR 16. pants).

Ja pastāv juridiski noteikumi, Jūs varat pieprasīt apstrādes dzēšanu vai ierobežošanu, kā arī apstrīdēt datu apstrādi (VDAR 17., 18. un 21. pants).

Apstrīdēšana gadījumā, mēs nespējam Jūs attiecināt kā pasākuma dalībnieku, un savstarpējās attiecības tiek izbeigtas.

Ja esat piekritis datu apstrādei, vai pastāv datu apstrādes līgums, un datu apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētas procedūras, Jums ir tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants).

Ja izmantojat savas iepriekš minētās tiesības, AHK (Baltijas valstis) pārbaudīs, vai ir ievērotas juridiskās prasības.

Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, vērsieties pie AHK.

Attiecībā uz sūdzībām par datu aizsardzību, Jūs varat sazināties ar atbildīgo uzraudzības iestādi:

Vācija:

Igaunija:

Latvija:

Lietuva:


8. Tiesības uz atsaukšanu

Ja esat piekritis tam, ka AHK apstrādā Jūsu datus, to ir iespējams atsaukt jebkurā brīdī. Tas neietekmē to datu apstrādes leģitimitāti, kas notikusi pirms atsaukšanas.