Iepakojuma apsaimniekošana

Mēs ar prieku palīdzēsim Jums būt atbildīgiem gan pret apkārtējo vidi, gan pildīt pienākumus iepakojuma uzskaites un apsaimniekošanas jomā.

Iepakojuma uzskaite un apsaimniekošana Vācijā

Kas jāzina, eksportējot iepakotas preces uz Vāciju

No 2019. gada janvāra visi uzņēmumi, kas Vācijā laiž tirgū iepakotu preci, ir atbildīgi par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu un pārstrādi. Tas attiecās gan uz preču ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem, pārdevējiem vai izplatītājiem, gan arī uz importētājiem no ārvalstīm, kā arī mazajiem uzņēmumiem un tiešsaistes tirgotājiem.

© ©Roman Milert - stock.adobe.com

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera ir Jūsu kompetentais partneris jautājumos par Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas likumdošanas prasībām atbilstošu iepakojuma uzskaiti un pārstrādes organizēšanu Jūsu uzņēmumā.

Mēs labprāt sniegsim Jums konsultācijas un pakalpojumus jautājumos, kas saistīti ar iepakojuma likuma regulējumu un tā izmaiņām, Jūsu uzņēmuma reģistrāciju iepakotāju reģistrā un atbalstīsim Vācijas tirgū laistā iepakojuma pārskatu sagatavošanā.

Mēs palīdzēsim Jūsu uzņēmumam atbildīgi pildīt iepakojuma apsaimniekošanas pienākumus, eksportējot uz Vāciju.

Mēs piedāvājam

  • konsultācijas par preču un produktu importētāja no ārvalstīm pienākumiem un atbildību Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgū
  • atbalstu iesniegumu sagatavošanā reģistrācijai vienotajā iepakotāju reģistrā
  • konsultācijas par iepakojuma apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem tirgū, to izvēli un līguma noslēgšanu
  • iepakojuma uzskaites organizēšanu: pārskatu sagatavošanu, to iesniegšanu noteiktos termiņos un nodevu aprēķināšanu
  • individuālu palīdzību problēmsituāciju gadījumos, kas saistīti ar iepakojuma uzskaiti un apsaimniekošanu
  • regulāru klientu informēšanu par aktualitātēm iepakojuma apsaimniekošanas regulējumā un izmaiņām likumdošanā