Young Energy Europe

Projekts

Young Energy Europe ir DIHK projekts, ko finansē Federālā ekonomikas un klimata aizsardzības ministrija (BMWK) Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI) ietvaros. Projekta mērķis ir apmācīt tā dēvētos enerģijas skautus, kuri 4-5 dienu mācību kursā tiek iepazīstināti ar energoefektivitātes un resursu izmantošanas efektivitātes, iekārtu darbības uzlabošanas, mobilitātes u.c. dažādām apakštēmām. Ar iegūtajām zināšanām dalībniekiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem ir dotas vairākas nedēļas, lai izstrādātu projektu, ko viņi prezentēs projekta beigās un īstenos savā uzņēmumā.
Ir vērts piedalīties! Ne tikai Enerģijas skauti gūst labumu no projekta laikā iegūtajām zināšanām. Arī uzņēmumi gūst ievērojamus ieguvumus: īstenojot dalībnieku izstrādātos projektus, tie dažkārt var ietaupīt piecciparu skaitli, iztērējot tikai dažus simtus eiro, un vienlaikus veicināt klimata aizsardzību. Ieguvums visiem iesaistītajiem!

Priekšrocības

uzņēmumiem praktikantiem
  • Samazinātas enerģijas izmaksas
  • Samazināts ekoloģiskās pēdas nospiedums
  • Pievilcīgas apmācību iespējas
  • Augstāka energoefektivitāte
  • Patstāvīgāki darbinieki
  • Projekta izstrāde
  • Ieguldījums klimata aizsardzībā
  • AHK kvalifikācijas iegūšana
  • Potenciālo ietaupījumu apzināšana
  • Patstāvīga domāšana

Saturs

Energoefektivitāte - Resursu efektivitāte - Operatīvā mobilitāte

Apmācību laikā topošie enerģijas skauti apgūst svarīgākos tematus, kas saistīti ar energoefektivitāti un resursu efektivitāti, kā arī darbības mobilitāti. Viņi uzzina, kur uzņēmumi bieži izmanto resursus neefektīvi un kā šo neefektivitāti var atpazīt un izmērīt. Ar ekspertu palīdzību dalībnieki var izstrādāt energoefektivitātes projektus dažādās jomās, piemēram, saspiestā gaisa sistēmas, sistēmu optimizācija, siltuma patēriņš, siltumizolācija u. c., un palīdzēt samazināt nevajadzīgas izmaksas. 

Īstenošana