Sniedziet savu atsauksmi

Mūsu mērķis ir nepārtraukti pilnveidoties, tāpēc mēs esam ļoti ieinteresēti saņemt Jūsu atsauksmi. Jūs esat laipni aicināti izteikt ierosinājumus, kā uzlabot mūsu organizācijas sniegtos pakalpojumus, piedāvājumus, rīkotos pasākumus un mūsu klātbūtni tiešsaistē, lai mēs varētu piedāvāt saviem klientiem vislabāko iespējamo servisu.

Lūdzu, rakstiet uz feedback(at)ahk-balt.org.