Ziņu izdevums

Newsletter Handy © Shutterstock/Customdesigner

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (AHK) elektroniskais ziņu izdevums reizi mēnesī iznāk vācu, angļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodā. Katru mēnesi tas nonāk pie vairāk nekā 1500 lasītājiem Vācijā un Baltijas reģionā (biedriem, parteriem, draugiem un interesentiem). Šeit Jūs atradīsiet reģionālos jaunumus, ziņas par mūsu tīklojumu, kā arī AHK pasākumiem. Līdzās minētajam ziņu izdevums ir arī platforma sadarbības partneru un jaunu biedru piesaistei.